Öğretim Görevlisi

Şahali KAYA

İletişim Bilgileri

skaya(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2136631

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih
Yüksek LisansPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2016