Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoBİLİMSEL AÇIKLAMANIN TARİHSEL-FELSEFİ TEMELLERİ BAĞLAMINDA PLATON’UN İDEALAR KURAMITAĞMAN SÜLEYMAN ERTANStratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Researchgate
2Bilimsel Açıklamanın Felsefi Temelleri Bağlamında Aristoteles’in Dört Neden KuramıTAĞMAN SÜLEYMAN ERTANDört Öğe2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, Philosophers Index
3 infoNEOPOZİTİVİZMİN 20. YÜZYILDAKİ SONKALESİ: İNŞAACI DENEYCİLİK TEMELİNDEBİLİMSEL AÇIKLAMATAĞMAN SÜLEYMAN ERTANFelsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (FLSF)2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM, Philosopher’s Index, TUBİTAK ULAKBİM, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), EBSCOhost Publishing’xxe aitHumanities Sources ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından taranmakta ve listelenmekte, TUBİTAK ULAKBİM, EBSCOhost Publishing ve ASOS Index
4Bilim Felsefeleri ve Bilimler Arasında MetafizikTAĞMAN SÜLEYMAN ERTANdörtöğe2017Ulusal, Hakemli, Basılı, Philosophers Index, Assos Index
5Bilimsellik Ölçütü Olarak “Açıklamanın” DoğasıTAĞMAN SÜLEYMAN ERTANDörtöğe2017Ulusal, Hakemli, Basılı, Assos Index, Philosopher Index
6Hempel’xxin Kapsayıcı Yasa Modelinin DeğerlendirilmesiTAĞMAN SÜLEYMAN ERTANDörtöğe2013Ulusal, Hakemli, Basılı, Philosophical Index
7Modern Bilim Bir Son mu Bir Başlangıç mı?TAĞMAN SÜLEYMAN ERTANBilim ve Ütopya2010Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor