Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1YÜZYILDA BİLİM DİLİNİN ULUSALLAŞMASI: MUSTAFA BİN ALİ EL-MUVAKKİT VE GEOFFREY CHAUCER ÖRNEĞİ.TAĞMAN SÜLEYMAN ERTAN2 Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi30.12.2018Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
2Günümüz Bilim Felsefeleri AçısındanMetafiziğin YeriTAĞMAN SÜLEYMAN ERTANII. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu15.06.2017Özet bildiri, Basılı, Muğla
3Bilimsel Açıklamada Pragmatik Yaklaşım: van Fraassen ÖrneğiTAĞMAN SÜLEYMAN ERTANFelsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu03.01.2016Özet bildiri, Basılı, Muğla
4Usturlab’xxın Tarihi ve Kullanım PrensipleriTAĞMAN SÜLEYMAN ERTANXVII. Ulusal Astronomi Kongresi10.10.2010Özet bildiri, Basılı, Adana