Öğretim Görevlisi

Sena GORAL

İletişim Bilgileri

scelik(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler