Dr. Öğr. Üyesi

Deniz SAY ŞAHİN

İletişim Bilgileri

saysahind(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132500

Genel Bilgiler