Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1İngilizce Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştığı Sorunların İncelenmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı2023Devam Ediyor
2Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
3Matematik eğitiminde kaygıyı konu alan araştırmaların değerlendirilmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
4Etwinning proje uygulamalarının öğrencilerin yabancı dil becerileri ile öğretmenlik mesleki gelişimine katkısı (Bir eylem araştırması)Yüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
5İşbirlikli öğrenmeye dayalı tekniklerin öğrencilerin matematik başarısına etkisinin incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı2014Tamamlandı
6Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulama öğretim elemanlığının değerlendirilmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı2010Tamamlandı
7Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin mesleki ihtiyaçları analiziYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı2010Tamamlandı