Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Yaklaşımlar Açısından Yükseköğretimde Akreditasyon Modellerinin İncelenmesi: İki Üniversite ÖrneğiGÜZEL GÜLİZAR,SAĞ RAMAZANThe 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK 2019)20.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
2Etwinning Proje Uygulamalarının Öğrencilerin Yabancı DilÖğrenim Sürecine KatkısıAkıncı Bilge,SAĞ RAMAZAN28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi23.09.2019Özet bildiri, Elektronik,
34 Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim KongresiSAĞ RAMAZAN,Şahin Betül,Sezgin Ümmüöğretmen eğitiminde program çalışmaları31.01.2016Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Antalya
4Perspectives of school managers about program evalutaion matterSAĞ RAMAZAN,AYDIN RAFETThe Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education22.10.2015Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Adana
5Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Becerileri İle Görsel Motor Gelişimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesiARSLAN DERYA,KARATAŞ ZEYNEP,SAĞ RAMAZANI. Avrasya Eğitim Araştırmaları KongresiÖzet bildiri, , İstanbul
6Öğretmenlik Uygulamalarında Uygulama Öğretim Elemanlığı Seçimi Yetiştirilmesi Rolleri Üzerine Bir İncelemeSAĞ RAMAZAN,Alper AytaçII. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim KongresiÖzet bildiri, , BOLU
7Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmen Adayına KatkısıSAĞ RAMAZAN,ramazan sezerXII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2013)Özet bildiri, , AYDIN KUŞADASI
8Öğretmen Eğitiminde Uygulama Öğretmenliğinin DeğerlendirilmesiSAĞ RAMAZANThe International Conference on Educational Sciences 2008 (ICES'08)Tam metin bildiri, Basılı, GAZİ MAGUSA
9Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi eğitim fakültesi 2006 2007 öğretim yılı mezunları kpss sınav sonuçları analiziSAVAŞ BEHSAT,SAĞ RAMAZANIX. Ekonometri ve İstatistik KongresiTam metin bildiri, Basılı, AYDIN KUŞADASI
10ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL NEEDS CLASS TEACHER TEACHING IN MULTIGRADE CLASSESSAĞ RAMAZAN,ramazan sezerIII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCHÖzet bildiri, Basılı, GİRNE