Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Akkaraman ve pırlak ırkı koyunlarda serum antimüllerian hormon seviyeleri ile koyun başına düşen kuzu sayısı arasındaki ilişkinin incelenmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doğum ve Jinekoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
2Saanen keçilerinde çiftleşme sonrası progesteron ve gonadotropin uygulamaları ve gebelik oranlarının belirlenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doğum ve Jinekoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
3Sütçü ineklerde subklinik endometritislerin tanısında endometriyal ve servikal sitolojinin lökosit esteraz testi ile karşılaştırılmasıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doğum ve Jinekoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2016Tamamlandı