Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Keçilerde gebeliğin farklı dönemlerinde uterus, plasenta ve korpus luteumda gebelik ile ilişkili bazı faktörlerin gen ve protein düzeyindeki değişiminin değerlendirilmesi-Tübitak 1001Devam Ediyor357,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2İneklerde Embriyo Nakliyle Genetik Islah ve Boğa Adayı ÜretimiDiğer (Ulusal)Devam Ediyor750 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Metabolik Profil Testi UygulamasıDiğer (Ulusal)Devam Ediyor350 TÜRK LİRASIAraştırmacı
4Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Islahı ve YaygınlaştırılmasıDiğer (Ulusal)Devam Ediyor750 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Saanen Keçilerinde Çiftleşme Sonrası Progesteron ve Gonadotropin Uygulamaları ve Gebelik Oranlarının BelirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı2,480 TÜRK LİRASIYürütücü
6Kedilerde Gebelik Sürecinde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü IGF Ailesinin Uterusta Gen ve Protein Düzeyinde AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİDevam Ediyor137 Araştırmacı
7Döl Tutmayan Repeat Breeder İneklerde Presynch Uygulamalarının Moleküler Etkilerinin AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı150 TÜRK LİRASIYürütücü
8Sütçü İneklerde Postpartum Uterus Enfeksiyonlarının Tedavisinde İntrauterine Ozon KullanımıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
9SÜTÇÜ İNEKLERDE MASTİTİS OLGULARININ SAĞALTIMINDA MEME İÇİ OZON KULLANIMININ ETKİNLİĞİYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
10Honamlı Keçi Irkının Üreme Süt Verimi Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Bu Irkın Anatomik Özelliklerinin Osteolojik Yönden Kıl Keçisiyle KarşılaştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı293,936 TÜRK LİRASIAraştırmacı
11Honamlı keçi ırkının üreme süt verimi karkas özelliklerinin belirlenmesi ve bu ırkın anatomik özelliklerinin osteolojik yönden Kıl keçisiyle karşılaştırılmasıCOSTTamamlandı408,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
12Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı na sahipleri tarafından kısırlaştırılmaları istemiyle getirilen köpeklerde vaginal sitoloji ile siklus döneminin ve uygun operasyon zamanının belirlenmesi BAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIYönetici
13 Burdur İlinde Yetiştirilen Holştaynlarda Bazı Kalıtsal Hastalıkların Belirlenmesi TR61 12 DFD 14 numaralı BAKA Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Bakanlığı 2012 yılı DFD Doğrudan Faaliyet Desteği projesiARAŞTIRMA PROJESİTamamlandıAraştırmacı
14Kedilerde Gebeliğin Moleküler Mekanizmasının AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı19,264 TÜRK LİRASIAraştırmacı
15Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vıtro Korunması Ve Ön Moleküler Tanımlanması I TÜRKHAYGEN I TÜBİTAK PROJESİTamamlandı777,472 TÜRK LİRASIBursiyer
16Klinikte gerçekleştirilen rutin ovaryohisterektomi operasyonlarından elde edilen köpek uteruslarında erken gebelik erken geç metöstrus ve anöstrus dönemlerinde lenfosit alt gruplarının belirlenmesi BAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
17Köpeklerde meme tümörlerinin ince iğne aspirasyon biyopsi tekniği ile değerlendirilmesiBAPTamamlandı1,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
18KÖPEKLERDE KLİNİK UYGULAMADA ABORT AMACIYLA KULLANILAN AGLEPRİSTONUN UTERUS ENDOMETRİUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SİKLOOKSİGENAZ COX 1 COX 2 VE PROSTAGLANDİN PGF PGE SENTEZ VE RESEPTÖRLERİ İNCELENEREK ARAŞTIRILMASIBAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı