Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Keçilerde kullanılan farklı intravaginal araçların ve intravaginal uygulanan oksijence zenginleştirilmiş zeytinyağının vaginitis oluşumuna etkisinin incelenmesiBOZKURT GÖKHAN,İbiş Mahmut,KOCAMÜFTÜOĞLU MESİH,AĞAOĞLU ALİ REHA,TAŞAL İBRAHİM,SAATCI MUSTAFATürk Veteriner Jinekoloji Derneği, VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi15.10.2017Özet bildiri, Basılı, Marmaris/Muğla
2İki farklı dişi köpekte görülen fötal maserasyon olgusuBOZKURT GÖKHAN,Sidekli Özge,Aksoy Gizem,ÇORTU ATAKAN,AĞAOĞLU ALİ REHATürk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi15.10.2017Özet bildiri, Basılı, Marmaris/Muğla
3Repeat breeder sendromlu (RBS) ineklerde presynch-ovsynch uygulamalarının endometriyal Toll ve Nod benzeri reseptör genlerinin ekspresyonları üzerine etkileriAĞAOĞLU ALİ REHA,KORKMAZ AĞAOĞLU ÖZGECAN,ASLAN SELİM,KOCAMÜFTÜOĞLU MESİH,KÖKER AFŞİN,ÇETİN YUNUS,GÜNGÖR ÖRSAN,ÖZTÜRK DİLEK,SAATCI MUSTAFATürk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi15.10.2017Özet bildiri, Basılı, Marmaris/Muğla
4Sütçü ineklerde PGF2-alfa ve GnRH hormonlarının yalnız veya birlikte kullanımı ve bu tedaviye beta-karoten’xxin eklenmesinin ovaryum kistlerinde fertilite parametreleri üzerine etkisiEMRE BİRTEN,KÜÇÜKASLAN İBRAHİM,AĞAOĞLU ALİ REHA,AY SERHAN SERHAT,KAYA DUYGU,Somalı Mustafa,ASLAN SELİMTürk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi15.10.2017Özet bildiri, Basılı, Marmaris/Muğla
5Investigation of Insulin-like Growth Factor Gene Family in Cat Uterus During Pregnancy at mRNA and Protein LevelKORKMAZ AĞAOĞLU ÖZGECAN,AĞAOĞLU ALİ REHA,ÖZMEN ÖZLEM,SAATCI MUSTAFA,SCHAFER SOMİ SABİNE,ASLAN SELİMXXth International Congress of the European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR)01.07.2017Özet bildiri, Basılı,
6Assessment of reproductive traits of Honamlı does by observation of sexual behaviour and measurement of serum progesterone and estradiol concentrationsAĞAOĞLU ALİ REHA,ELMAZ ÖZKAN,SAATCI MUSTAFA12th international conference on goatsSözlü Bildiri, ,
7Köpeklerde siklus tayini amacıyla vaginal sitolojinin geleneksel mikroskop yöntemi ve BS2000Pro yazılımı ile dijital formatta değerlendirilmesiS.B. Mülazımoğlu, Y. Bal, D. Kaya, İ. Küçükaslan, S.S. Ay, B. Emre, A.R. Ağaoğlu, S. Schafer-Somi, H. İzgür, S. AslanIV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)Özet bildiri, ,
8Sütçü ineklerde ovaryum kistlerinin hormonal tedavisinde beta karoten uygulamalarının fertilite parametrelerine etkisiB. Emre, S.S. Ay, İ. Küçükaslan, A.R. Ağaoğlu, M. Somalı, S. AslanIV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)Özet bildiri, ,
9Anöstrus döneminde Ankara ve Kilis keçilerinde Day 0 protokolünün etkinliğinin karşılaştırılmasıU. Taşdemir, A.R. Ağaoğlu, U. Kaymaz, K. Karakaş, M.N. BucakIV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)Özet bildiri, ,
10Ankara Keçileri nde farklı mevsim koşullarında uygulanan farklı hormon uygulamalarının elde edilen embriyoların kalitesi ve sayısına etkileriA.R. Ağaoğlu, M. Kaymaz, İ. Darbaz, Y.E. Kişi, U. Taşdemir16. Ulusal Biyoteknoloji KongresiÖzet bildiri, ,
11Gebe Köpeklerin Uterusunda Plasental Bölgelerin Özelliklerine Moleküler BakışH.B. Beceriklisoy, S. Schäfer-Somi, İ. Küçükaslan, A. R. Ağaoğlu, N. Gültiken, S. S. Ay, D. Kaya, Ö. Korkmaz, S. Aslan7. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Veteriner Bilimlerinde BiyoteknolojiÖzet bildiri, ,
12Karayaka ırkı koyunlarda süperovulasyon uygulaması için kullanılan FSH nın ovaryum yanıtına etkileriM. Kaymaz, A. R. AğaoğluIII. Veteriner Jinekoloji Kongresi, uluslar arası katılımlıÖzet bildiri, ,
13Köpeklerde değişik siklus dönemlerinde hücrelerin alan büyüklükleri ve RGB değerlerinin siklus tayini amacıyla dijital ortamda geliştirilen bir yazılımla değerlendirilmesiB. Mülazımoğlu, D. Kaya, A. R. Ağaoğlu, B. Emre, Y. Bal, İ. Küçükaslan, H. İzgür, S. AslanIII. Veteriner Jinekoloji Kongresi, uluslar arası katılımlıÖzet bildiri, ,
14Köpeklerde aglepriston uygulaması ile gebeliklerin sonlandırılmasında endometriyal stromal hücrelerde progesteron ve östrojen reseptörlerinin ekspresyon değişimleriAĞAOĞLU ALİ REHAIII. Veteriner Jinekoloji Kongresi, uluslar arası katılımlıÖzet bildiri, ,
15Sütçü ineklerde karoten destekli yapılan prostaglandin F2 uygulamaları ile östrus senkronizasyonu ve fertilite parametreleri üzerindeki etkisiD. Kaya, S. S. Ay, A.R. Ağaoğlu, H.B. Beceriklisoy, İ. Küçükaslan, O. Çelik, S. AslanIV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama KongresiÖzet bildiri, ,
16Erkek köpeklerde delmadinon asetat Tardax veya Tardastrex ile hiperseksüalite ve prostat hipertrofisi olgularının sağaltımıAĞAOĞLU ALİ REHAIII. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği KongresiÖzet bildiri, ,
17Sütçü ineklerde postpartum dönemde profilaktik amaçlı ceftiofur ve oksitosin uygulamalarının fertilite parametreleri üzerine etkisiD. Kaya, S.S. Ay, H.B. Beceriklisoy, A.R. Ağaoğlu, İ. Küçükaslan, O. Çelik, N. Özyurtlu, S. AslanII. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı)Özet bildiri, ,
18Evaluation of vaginal cytology with BS2000Pro software in digital format for determination of cycle stage in bitchesS.B. Mulazimoglu, Y. Bal, D. Kaya, I. Kucukaslan, S.S. Ay, B. Emre, A.R. Agaoglu, S. Schaefer-Somi, H. Izgur, S. Aslan7th Quadrennial International Symposium on Canine and Feline ReproductionÖzet bildiri, Basılı,
19Sütçü ineklerde postpartum dönemde profilaktik amaçlı ceftiofur ve oksitosin uygulamalarının fertilite parametreleri üzerine etkisiD. Kaya, S.S. Ay, H.B. Beceriklisoy, A.R. Ağaoğlu, İ. Küçükaslan, O. Çelik, N. Özyurtlu, S. AslanII. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı)Özet bildiri, ,
20Köpeklerde uterus patolojilerinde parenteral PGF2 ve intrauterin antibiyotik sağaltım yöntemlerinin kombinasyonuS.S. Ay, H.B. Beceriklisoy, D. Kaya, A.R. Ağaoğlu, İ. Küçükaslan, B. Mülazımoğlu, S. AslanII. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı)Özet bildiri, ,
21Expression of factors involved in decidualization and implantation in canine early pregnant uterusE. Kautz, S. Aslan, A.R. Agaoglu, I. Kucukaslan, A. Boos, M.P. Kowalewski2nd Joint German-Polish Conference on Reproductive Medicine; 46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction; 38th Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive MedicineÖzet bildiri, ,
22Effects of repeated superovulation on embryo yields in some Turkish native goat breedsM. Kaymaz, A. R. Agaoglu, K. Karakas, i. Pir Yagci. ,O. Korkmaz Agaoglu, U. Tasdemirthe Annual Conference of the International Embryo Transfer SocietyÖzet bildiri, ,
23Ready Early canine pregnancy a battle for succeccful growth and angiogenesisS. Schaefer-Somi, S. Sabitzer, D. Klein, E. Reinbacher, H. Kanca, H.B. Beceriklisoy , I. Kucukaslan , A.R. Agaoglu, H Ceyhun Macun, S. Aslan7th Quadrennial International Symposium on Canine and Feline ReproductionÖzet bildiri, ,
24An overview of experimental surgery researches in a military medical school in TurkeyT. İde, A.R. Ağaoğlu, O. Kozak, U. Demirkılıç3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General AssemblyÖzet bildiri, ,
25Genetic quality control in laboratory animalsA.R. Ağaoğlu, Ö. Korkmaz Ağaoğlu, T. İde3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General AssemblyÖzet bildiri, ,
26Why do researchers use Knockout MiceÖ. Korkmaz Ağaoğlu, A.R. Ağaoğlu, T. İde3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General AssemblyÖzet bildiri, ,
27Genetic standardization in laboratory animalsT. İde, Ö. Korkmaz Ağaoğlu, A.R. Ağaoğlu3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General AssemblyÖzet bildiri, ,
28Smoking chamber for exposing animal to cigarette smokeA. Özkan, G.R. Bayar, H.A. Altuğ, A.R. Ağaoğlu, M. Şençimen, T. İde, Y.S. Aydıntuğ3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General AssemblyÖzet bildiri, ,
29Effects of different superovulation and synchronization protocols on the ovarian response and embryo yield in angora goatsAgaoglu A. R., Kaymaz M., Karakas K., Darbaz I., Sari G., Alkan E., Agaoglu O. K., Tasdemir U.15th Annual Conference of the European-Societies-Animals-ReproductionÖzet bildiri, ,
30Malign melanoma in norduz goat case reportDarbaz I., Karakas K., Agaoglu A.R., Alkan E., Alcigir E., Kismali G.15th Annual Conference of the European-Societies-Animals-ReproductionÖzet bildiri, ,
31Clinical and endocrinological effects of two different treatments for the induction of abortion in bitchesD Kaya, I. Kucukaslan., A.R. Agaoglu, S. Ay, S. Schafer-Somi, B. Emre, Y. Bal, S. Aslan15th Annual Conference of the European-Societies-Animals-ReproductionÖzet bildiri, ,
32Effects of day 0 protocol for superovulation on embryo yields and ovarian responses in Kilis and Angora goatsAğaoğlu A.R., Kaymaz M., Taşdemir U.European Biotechnology CongressÖzet bildiri, ,
33Intravaginal application of the PGE1 analog misoprostol improves induction of abortion in bitchesAğaoğlu A.R., Schafer-Somi S., Kaya D., Kücükaslan İ., Mülazimoglu B., Gültiken N., Aslan S.14th Annual Conference of the European-Societies-Animals-Reproduction/22nd Annual Meeting of the EU AI Vets,Özet bildiri, ,
34Immunohistochemical findings of canine mammary adenocarcinomas after therapie with tarantula cubensis 43 Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung der DVG gleichzeitig 35 Veterinär Humanmedizinische GemeinschaftstagungamGultiken N, Güvenc T, Kaya D., Agaoglu R., Ay S. S., Kücükaslan I, Emre B., Findik M., Schafer-Somi S., Aslan S.43. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 35. Veterinär-Humanmedizinische GemeinschaftstagungamÖzet bildiri, ,
35Evaluation of vaginal cytology by traditional microscopy method and BS2000Pro software in digital format for cycle determination in bitchesMulazımoglu S.B., Bal Y., Kaya D., Kücükaslan I., Ay S.S., Emre B., Agaoglu A.R., Izgür H, Schafer-Somi S., Aslan S.43. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 35. Veterinär-Humanmedizinische GemeinschaftstagungamÖzet bildiri, ,
36The effect of beta carotene in combination with PGF2 GnRH treatment on ovarian cycsts in cowsAğaoğlu A.R., Kaya D., Emre B., Küçükaslan İ., Mülazımoğlu B., Ay S. S., Aslan S.42. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 34. Veterinär-Humanmedizinische GemeinschaftstagungamÖzet bildiri, Basılı,
37The expression and activity of MMP 2 and MMP 9 in the uterus of pregnant bitches after spontaneous andinduced abortionSchäfer- Somi S., Kanca H., Walter I., Kücükaslan I., Ay S. S., Agaoglu A. R., Beceriklisoy H. B., Korkmaz Ö, İzgür H., Aslan S.42. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 34. Veterinär-Humanmedizinische GemeinschaftstagungamÖzet bildiri, ,
38Efficiency of postpartum carotene and PGF2 treatment on fertility parameters in dairy cowsKaya D., Ay S.S., Agaoglu A.R., Beceriklisoy H.B., Kücükaslan I., Gün M.C., Handler, J., Aslan S.41. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 33. Veterinär-Humanmedizinische GemeinschaftstagungamÖzet bildiri, ,
39Metaphylactic effect of Ceftiofur HCl oxytocin and PGF2 applications on fertility parameters in dairy cows during postpartum periodKaya D., Ay S.S., Beceriklisoy H.B., Ağaoğlu A.R., Kücükaslan I., Çelik O., Aslan S.40. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 32. Veterinär-Humanmedizinische GemeinschaftstagungamÖzet bildiri, ,
40Expression and localization of prostaglandin E2 synthase PGES and its receptors EP2 and EP4 in the canine utero placental unit at the normal and antiprogestin induced parturitionM.P. Kowalewski, H.B. Beceriklisoy, C. Pfarrer, R. Ağaoğlu, S. Aslan, B. Hoffmann40. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 32. Veterinär-Humanmedizinische GemeinschaftstagungamÖzet bildiri, ,
41Digital Evaluation of Uterine Echostructure with BS200PRO Software in Bitches with Induced AbortionBAL YELDA,AĞAOĞLU ALİ REHA,KÜÇÜKASLAN İBRAHİM,EMRE BİRTEN,MÜLAZIMOĞLU SERKAN BARIŞ,KAYA DUYGU,AY SERHAN SERHAT,ASLAN SELİM,SCHAEFER SOMI SABINEXXth International Congress of the European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR), Reproduction and Pediatrics in Dogs, Cats and Small Companion AnimalsÖzet bildiri, , Viyana