Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Eğim fakültesinde okuyan öğretmen adayı öğrencilerin profilleri ile eğitim inançlarının incelenmesi.AYDIN RAFET27. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (İCES-2018)18.11.2018Özet bildiri, Basılı,
2Tarihsel Perspektiften Türk Eğitiminin DeğerlendirilmesiAYDIN RAFET,AYDIN RAFET,AYDIN RAFETIV. Uluslararası Kültürel Çok seslilik: Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti sempozyumu04.06.2018Özet bildiri, ,
3Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Tutumları le Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşlerinin BelirlenmesiAYDIN RAFETUluslararası EJER Congress 201802.05.2018Özet bildiri, Basılı,
4Türk Eğitim Sisteminin Bir Sorunsalı Olarak Eğitimde Fırsat Eşitliği: Bir Durum Değerlendirme ÇalışmasıKILINÇ MUSTAFA,AYDIN RAFETIII. Ines International Education and Social Science Congress28.04.2018Özet bildiri, Basılı,
5Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarına İlişkin Görüşlerinin BelirlenmesiAYDIN RAFET4. İnternational Congress of Educational Research04.05.2012Tam metin bildiri, ,
6Öğretmen Adaylarının Küreselleşme ve Eğitimde Küreselleşmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi.AYDIN RAFET4. İnternational Congress of Educational Research.04.05.2012Tam metin bildiri, ,
7“Türklük Bilinci Uyandırmada Nevruz Geleneğinin Yeniden Doğuşunun Osmanlı Çocuk Dergiciliğine ve Eğitime Yansımaları”.AYDIN RAFETKyrgyz-Turkısh Manas Unıversıty Internatıonal Commıttee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studıes (Cıepo) Interım Symposıum On The Central Asıatıc Roots Of The Pre-Ottoman And Ottoman Culture24.05.2009Özet bildiri, ,