Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Honamlı teke spermasının dondurulmasına lesitin ve siklodekstrinli bileşenlerin etkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam EdiyorAraştırmacı
2Parvoviral enteritli köpeklerde bağırsak ve kalp hasarının belirlenmesinde bağırsak ve kalbe özgü biyobelirteçlerin değerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor26 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Rasekatodrilin enfeksiyöz ishalli neonatal buzağılarda klinik etkinliğ ve farmakokinetiğinin belirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor30 TÜRK LİRASIAraştırmacı
4Metabolik Profil Testi UygulamasıDiğer (Ulusal)Devam Ediyor350 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Islahı ve YaygınlaştırılmasıDiğer (Ulusal)Devam Ediyor750 TÜRK LİRASIAraştırmacı
6Sağlıklı koyunlarda diklofenak ve fluniksin uygulamasının moksifloksasinin farmakokinetiği üzerine etkisinin belirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı34,992 TÜRK LİRASIAraştırmacı
7Sepsis şüpheli neonatal buzağilarda platelet aktive edici faktörün diyagnostik önemiTÜBİTAK PROJESİTamamlandı2,500 TÜRK LİRASIDanışman
8İshalli Neonatal Buzağılarda Enterik Epitel Hasarın Belirlenmesinde Bağırsaklarla Ilişkili Belirteçlerin Değerlendirilmesi.-Tübitak 1001Tamamlandı309 TÜRK LİRASIAraştırmacı
9Sepsis Şüpheli Buzağılarda Thrombomodulin ve Pentraksin-3 Belirteçlerinin Diyagnostik ÖnemiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
10Respiratorik distres sendromlu prematüre buzağılarda hipoksiye bağlı gelişen gastrointestinal epitel hasarın belirlenmesinde bağırsaklarla ilişkili biyomarkırların değerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
11Atresia kolili buzağılarda bağırsak biomarkırları ve koagulasyon profilinin değerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
12Sepsisli neonatal buzağilarin tedavisinde non steroit anti enflamatuar ilaçlarin etkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı60,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
13Respiratorik distres sendromlu premature buzağılarda nebülizasyon yöntemi ile uygulanan salbutamol flutikazon ve furosemid kombinasyonlarının akciğer fonksiyonu üzerine klinik etkinliğinin araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20 TÜRK LİRASIAraştırmacı
14Sepsisli Köpeklerde Akut Faz Proteinleri, Bazı Sitokinler ve Hemostatik Sistem Üzerine AraştırmalarYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı19,997 TÜRK LİRASIAraştırmacı
15Abomazum Deplasmanı Operasyonlarında Işemi Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Pentoxifylline Ve Glutaminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi-Tübitak 1001Tamamlandı282 TÜRK LİRASIBursiyer
16İshalli hipovolemikbuzağılarda Hidroksietil Nişasta (Hetastarch) ile Hidroksietil Nişasta (Hetastarch) 7 likNaCl ve Ringer Laktat solüsyonunun sağaltımdaki etkinliğinin karşılaştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı10 TÜRK LİRASIAraştırmacı
17Gebelik toksemisibulguları gösteren bir Saanen keçi sürüsünde gebelik toksemisiyle ilgili bazı parametrelerle akutfaz proteini düzeylerinin değerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı10 TÜRK LİRASIAraştırmacı