Dersler

Ders Adı Seviye Ders Saati Akademik Yıl Açıklama
1Tektırnaklılarda Solunum Sistemi HastalıklarıDoktora12018-2019
2DANIŞMANLIKDoktora12018-2019
3İç Hastalıkları IILisans12018-2019
4Evcil Hayvanlarda Glikozüri ile Seyreden HastalıklarDoktora12018-2019
5Ruminantlarda Endokrin Sistem BozukluklarıDoktora12018-2019
6KÖPEK VE KEDİLERDE İMMUN SİSTEM HASTALIKLARIDoktora22018-2019
7HAYVANLARDA NEONATAL HASTALIKLARIDoktora22018-2019
8İç Hastalıklarında Genel Tedavi PrensipleriYüksek Lisans22018-2019
9UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans12018-2019
10Köpeklerde Gasritisler ve Sağaltım PrensipleriYüksek Lisans12018-2019
11Klinik Uygulama - IVLisans12017-2018
12HAYVANLARDA NEONATAL HASTALIKLARIDoktora22017-2018
13Ruminantlarda Vitamin Eksikliği HastalıklarıDoktora12017-2018
14ÇİFTLİK HAYVANLARDA KORUYUCU AMAÇLI KULLANILAN AŞILAR VE BİOLOJİK MADDELERYüksek Lisans22017-2018
15Klinik ve Et Hijyeni Uygulama IIILisans82017-2018
16ADLİ TIPLisans12017-2018
17Hayvanat Bahçesi Veteriner HekimliğiLisans12017-2018
18Hayvanlarda Kan NakliDoktora32017-2018
19Tektırnaklılarda Solunum Sistemi HastalıklarıDoktora22017-2018
20İç Hastalıklarında Genel Tedavi PrensipleriYüksek Lisans22017-2018
21SIĞIR İŞLETMELERİNDE KORUYUCU HEKİMLİKYüksek Lisans12017-2018
22EVCİL HAYVANLARDA OTOİMMUN HASTALIKLARYüksek Lisans22017-2018
23HAYVANLARDA SIVI-ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DENGE VE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİYüksek Lisans22017-2018
24DANIŞMANLIKYüksek Lisans12017-2018
25UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans12017-2018
26Büyük Hayvan İç Hastalıkları-IILisans32017-2018
27Kedi ve Köpeklerde DermatolojiLisans12016-2017
28HAYVANLARDA SIVI-ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ DENGE VE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİYüksek Lisans22016-2017
29RUMİNANTLARDA ENDOKRİN SİSTEM BOZUKLUKLARIDoktora12016-2017
30HAYVANLARDA NEONATAL HASTALIKLARIDoktora12016-2017
31HAYVANLARDA KAN NAKLİDoktora12016-2017
32Küçük Hayvan İç HastalıklarıLisans12016-2017
33DANIŞMANLIKYüksek Lisans12016-2017
34UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans82016-2017
35Klinik ve Et Hijyeni Uygulama ILisans82016-2017
36Sıvı Elektrolit TedavisiLisans22016-2017
37Köpek ve Kedilerde İmmun Sistem HastalıklarıDoktora22016-2017
38Köpeklerde Gasritisler ve Sağaltım PrensipleriYüksek Lisans12016-2017
39EVCİL HAYVANLARDA OTOİMMUN HASTALIKLARYüksek Lisans22016-2017
40İç Hastalıkları IILisans42016-2017
41İç Hastalıklarında Genel Tedavi PrensipleriYüksek Lisans12016-2017
42SIĞIR İŞLETMELERİNDE KORUYUCU HEKİMLİKYüksek Lisans12016-2017
43Köpek ve Kedilerde İmmun Sistem HastalıklarıDoktora22015-2016
44Hayvanlarda Neonatal HastalıklarıDoktora22015-2016
45DanışmanlıkYüksek Lisans12015-2016
46Sığır İşletmelerinde Koruyucu HekimlikYüksek Lisans12015-2016
47Çiftlik Hayvanlarda Koruyucu Amaçlı Kullanılan Aşılar ve Biolojik MaddelerYüksek Lisans12015-2016
48Evcil Hayvanlarda Otoimmun HastalıklarYüksek Lisans22015-2016
49Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans82015-2016
50Hastalıkların Teşhisinde HematolojiDoktora12015-2016
51Ruminantlarda Gastrointestinal Sistem HastalıklarıYüksek Lisans22015-2016
52Kedi ve Köpek Zehirlenmelerinde Sağaltım PrensipleriYüksek Lisans12015-2016
53Biyokimyasal Parametreler ve Klinik KullanımıYüksek Lisans22015-2016
54Görüntüleme Yöntemleri ve Klinik KullanımıYüksek Lisans22015-2016
55Klinik HematolojiYüksek Lisans22015-2016
56Semptomatoloji ve Ayırıcı TanıYüksek Lisans12015-2016
57Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge ve Bozuklukları ve TedavisiYüksek Lisans22015-2016
58İç Hastalıklarında Laboratuvar Bulgularının YorumlanmasıYüksek Lisans22015-2016
59Klinik Uygulama ILisans42015-2016
60Klinik İç HastalıklarıLisans32015-2016
61Adli TıpLisans12015-2016