Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Venöz Kan Gaz Ve Asid- Baz Analizlerin ÖnemiYILDIZ RAMAZAN4.International Congress on Veterinary and Animal Sciences24.12.2018Tam metin bildiri, Basılı,
2The Effect of Diclofenac and Flunixin Meglumine On the Pharmacokinetics ofIntravenous Moxifloxacin in SheepÜNEY KAMİL,ÇORUM ORHAN,YILDIZ RAMAZAN,ESER HATİCE,İDER MERVE,OK MAHMUT5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS)17.11.2018Özet bildiri, Basılı,
3Clinical outcome of nebulized formoterol, ipratropium bromide, and furosemide in combination with fluticasone propionate on lung funtion in premature calves with respiratory distress syndromeOK MAHMUT,YILDIZ RAMAZAN,TRAŞ BÜNYAMİN,BAŞPINAR NURİ,AKAR Aybars5. Ulusal Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi ve 1.Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi17.10.2018Özet bildiri, Basılı,
4Respirator Distres Sendromlu Prematüre Buzağılarda Bronş genişletici ve Kortikosteroidlerin İnhalasyon ve İnhalasyon Dışı uygulamalarının Akciğer Fonksiyonu Üzerine Klinik EtkinliğiOK MAHMUT,TRAŞ BÜNYAMİN,İDER MERVE,ERTÜRK ALPER,ÜNEY KAMİL,YILDIZ RAMAZAN,Durgut Murat Kaan,ESER HATİCE5. Ulusal Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi ve 1.Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi17.10.2018Özet bildiri, Basılı,
5The evaluation of coagulation profile in calves with atresia coli.OK MAHMUT,YILDIZ RAMAZAN,İDER MERVE,AYDOĞDU UĞUR,NASERİ AMİR,GÜLERSOY ERDEMIII INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS09.09.2018Özet bildiri, Basılı,
6ŞİDDETLİ METABOLİK ASİDOZİS OLAN ENTERİTLİ BUZAĞILARDA FARKLI LAKTAT SEVİYELERİNİN KAN PO2 VE PCO2 İLE İLİŞKİSİYILDIZ RAMAZAN,MADEN MEHMET1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi28.05.2018Tam metin bildiri, Basılı,
7INTESTINAL DAMAGE BIOMARKERS IN CALVES WITH ATRESIA COLIYILDIZ RAMAZAN,OK MAHMUT,İDER MERVE,AYDOĞDU UĞUR,NASERİ AMİR,PARLAK Kurtuluş,GÜLERSOY ERDEM1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)05.05.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
8Changes in Renal and Gastrointestinal Markers Following The Administration of Tolfenamic Acid at Ascending Doses in SheepYILDIZ RAMAZAN,ÇORUM ORHAN,ATİK ORKUN,ÇORUM DUYGU,ALTAN FERAY,OK MAHMUT,ÜNEY KAMİLMediterranean Natural Sciences and Engineering Congress22.10.2017Özet bildiri, Basılı,
9THE EVALUATION OF LIPID PROFILE IN NEWBORN CALVES WITH PRESUMED SEPSISAYDOĞDU UĞUR,COŞKUN ALPARSLAN,YILDIZ RAMAZAN,GÜZELBEKTEŞ HASAN,ŞEN İSMAİL1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi13.10.2017Özet bildiri, Basılı, ANTALYA
10CHANGES OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS AND SERUM IRON LEVELS IN CALVES WITH SYSTEMIC INFLAMATORY RESPONSE SYNDROMEAYDOĞDU UĞUR,COŞKUN ALPARSLAN,YILDIZ RAMAZAN,GÜZELBEKTEŞ HASAN,ŞEN İSMAİL1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi13.10.2017Özet bildiri, Basılı, ANTALYA
11RESPİRATOR DİSTRES SENDROMLU PREMATURE BUZAĞILARDATEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI TOTAL LİPİT PEROKSİT ÜRÜNÜ VEANTİOKSİDAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİOK MAHMUT,YILDIZ RAMAZAN,TRAŞ BÜNYAMİN,BAŞPINAR NURİ,İDER MERVE,NASERİ AMİRI. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress13.10.2017Özet bildiri, Basılı,
12BOVİN VİRAL DİYARE VİRUS İLE ENFEKTE BİR DANADA ŞİDDETLİANEMİ OLGUSUYILDIZ RAMAZAN,BİÇİCİ ÖZLEM,MAMAK NURİ,KALE MEHMET,SALTIK HASBİ SAİT,AKINCI İLKER YASİN,EKİNCİ SAİM,KIYICI REYDAI. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi13.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
13ALTI AYLIK ERKEK BİR DANADA SAĞA DEPLASMAN OLGUSU VETOOGLE PİN EŞLIĞINDE SAĞ PARALUMBAL ABOMASOPEKSİ TEKNİĞİİLE SAĞALTIMIYILDIZ RAMAZAN,YİĞİTARSLAN KÜRŞAT,BİÇİCİ ÖZLEM,BEYDİLLİ YASEMİNI. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi13.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
14SEPSİS ŞÜPHELİ BUZAĞILARDA TROMBOMODULİN VE PENTRAKSİN-3 BELİRTEÇLERİNİN DİYAGNOSTİK ÖNEMİAYGÜN OZAN,YILDIZ RAMAZANI. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi13.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
15PHARMACOKINETICS AND BIOAVAILABILITY OF ENROFLOXACINAND DANOFLOXACIN IN PREMATURE CALVESÜNEY KAMİL,ÇORUM ORHAN,YILDIZ RAMAZAN,İDER MERVE,OK MAHMUT,ALTAN FERAYII INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS08.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
16Pharmacokinetics of pentoxifylline and its 5-hydroxyhexyl metabolite following the intravenous administration in cattleÜNEY KAMİL,TRAŞ BÜNYAMİN,ÇORUM ORHAN,YILDIZ RAMAZAN,MADEN MEHMETIVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies29.04.2017Özet bildiri, Basılı,
17Pharmacokinetics and bioavailability of cefquinome and ceftriaxone in premature calvesÇORUM ORHAN,YILDIZ RAMAZAN,İDER MERVE,ALTAN FERAY,OK MAHMUT,ÜNEY KAMİLIVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies29.04.2017Özet bildiri, Basılı,
18Biochemical Changes due to Natural Infection with Cryptosporidium in Honamlı KidsYILDIZ RAMAZAN,MAMAK NURİ,BİLGİLİ İLKER12th International Conference on Goats “ICG 2016”25.09.2016Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
19The Biochemical Findings of Saanen Kids Naturally Infected with Caprine CoccidiosisMAMAK NURİ,YILDIZ RAMAZAN,BİLGİLİ İLKER12th International Conference on Goats “ICG 2016”25.09.2016Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
20Clinic Efficacies of Nebulized Salbutamol Fluticasone and Furosemid Combinations on Lung Function in Premature Calves with Respiratoric Distress SyndromeYILDIZ RAMAZAN,OK MAHMUT7th International Scientific Meeting - “Days of veterinary medicine-201622.09.2016Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
21HETASTARCH AND HETASTARCH 7 2 NACL SOLUTIONS IN THE TREATMENT OF HYPOVOLEMIC DIARRHEIC CALVESKARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,SEZER KENAN,YILDIZ RAMAZAN,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARP3RDINTERNATIONAL CONGRESS VETISTANBUL GROUP19.05.2016Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
22COMPARE EFFECT OF COMBINATIONS OF INTRAVENOUS AND ORAL ELECTROLYTE SOLUTION ON TREATMENT OF CALF DIARRHEA WITH MILD MODERATE DEHYDRATION AND METABOLIC ACIDOSISŞEN İSMAİL,GÜZELBEKTEŞ HASAN,AYDOĞDU UĞUR,YILDIZ RAMAZAN,amir naseri2015 ACVIM Forum Research Abstract ProgramIndianapolis, Indiana, June 3–6, 201527.05.2015Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
23VENOUS LACTATE PH AND PCO2 LEVELS AS MORTALITY INDICATORS IN PREMATURE CALVESGÜZELBEKTEŞ HASAN,YILDIZ RAMAZAN,AYDOĞDU UĞUR,COŞKUN ALPARSLAN,ŞEN İSMAİL2015 ACVIM Forum Research Abstract Program27.05.2015Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
24Respiratuvar Distres Sendromlu PrematüreBuzağılarda Prognostik Belirteç Olarak Venöz Laktat SeviyesiYILDIZ RAMAZAN,AYDOĞDU UĞUR,GÜZELBEKTEŞ HASAN,COŞKUN ALPARSLAN,ŞEN İSMAİL11.Veteriner İç Hastalıkları Kongresi24.05.2015Özet bildiri, Basılı,
25Gebelik toksemisi bulguları gösteren bir Saanen keçi sürüsünde gebelik toksemisiyle ilgili bazı parametrelerle akut faz proteini düzeylerinin değerlendirilmesiALBAY METİN KORAY,KARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ŞAHİNDURAN ŞİMA,SEZER KENAN,YILDIZ RAMAZAN,BÜYÜKOĞLU TÜLAY10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi30.06.2013Özet bildiri, Basılı,
26Küçük ruminant vebası bulunan oğlaklarda hematolojik, biyokimyasal ve koagulasyon profilindeki değişimlerŞAHİNDURAN ŞİMA,ALBAY METİN KORAY,SEZER KENAN,ÖZMEN ÖZLEM,MAMAK NURİ,HALIGÜR MEHMET,KARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,YILDIZ RAMAZAN10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi30.06.2013Özet bildiri, Basılı,
27Sepsisli köpeklerde pıhtılaşmaprofillerinin değerlendirilmesiOK MAHMUT,ŞEN İSMAİL,GÜZELBEKTEŞ HASAN,ÇÖL RAMAZAN,ER CENK,YILDIZ RAMAZAN,AYDOĞDU UĞUR10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi30.06.2013Özet bildiri, Basılı,
28Cardiac Biomarkers In Premature Calves With Respiratory Distress SyndromeGÜZELBEKTEŞ HASAN,AYDOĞDU UĞUR,COŞKUN ALPARSLAN,YILDIZ RAMAZAN,ŞEN İSMAİL15th International Conference on Production Diseases in Farm Animals. Uppsala,Sweden 24-28 June 2013, P9, 116.28.06.2013Özet bildiri, Basılı,
29Venous Blood Gas And Hematology As Prognostıc Indıcators In Premature CalvesŞEN İSMAİL,GÜZELBEKTEŞ HASAN,COŞKUN ALPARSLAN,AYDOĞDU UĞUR,YILDIZ RAMAZAN15th International Conference on Production Diseases in Farm Animals. Uppsala,Sweden28.06.2013Özet bildiri, Basılı,