Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : A Rh (-)
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Uludağ Üniv. Veteriner Fak.
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim (1993)
 • Y.Lisans : ABD The Ohio State University
 • Y.Lisans Dal : Veteriner Mikrobiyoloji (12-06-1998)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Veteriner Mikrobiyoloji
 • (08-04-2011)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Veteriner Mikrobiyoloji (13.10.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Mikrobiyoloji

Antibiyotik Dirençliliği, Bakteriyel Hastalıklar

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Pehlivanoğlu F, Yardımcı H (2007). Deniz memelilerinin bakteriyel hastalıkları. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 78 (3): 51-56. (2007)
2- Kursun O, Tasci F, Akcan Kale AS, Baskaya R, Pehlivanoglu F (2009). Study on microbiological quality of rabbit meat. Indian Veterinary Journal, 86 : 18-21. (2009)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Pehlivanoglu, F., Morishita T,Y., Aye, P.,P., Porter, R.,E.,Jr., Angrick E., J., Harr, B.,S., and Nersessian, B., 1999. The Effect of Route of Inoculation on the Virulence of Raptorial Pasteurella multocida Isolates in Pekin Ducks (Anas platyrhynchos).Avian Diseases. 43:116-121. USA. (1999)
2- Turutoglu, H., Mudul, S., and Pehlivanoglu, F., 2002. Antibiotic Susceptibility and Beta Lactamase Prevalence for Staphylococci Isolated from Bovine Mastitic Milk Samples. Acta Veterinaria. 52 (5-6):337-244. (2002)
3- Kale, M., Kurşun, Ö., Pehlivanoglu, F., 2007. Detection of Central Nervous System Tissues as BSE Specified Risk Material in Processed and Raw Meat ,Products in Turkey. Journal of Food Science. 27 (1):56- 65. USA. (2007)
4- Turutoglu, H., Ozturk, D., Guler, L., Pehlivanoglu, F., 2007. Presence and Characteristics of Sorbitol-Negative Escherichia coli O157 in Healthy Sheep Faeces. Veterinarni Medicina. 52 (07): 301-307. (2007)
5- Kale M, Bulut O, Yapkic O, Gulay MS, Pehlivanoglu F, Ata A, Yavru S. (2007). Effects of subclinical bovine leukemia virus infection on some production parameters in a dairy farm in southern Turkey. J S Afr Vet Assoc. 78(3):130-2. (2007)
6- Acar, A., Yavru, S., Kale, M., Bulut, O., Avcı, O., Pehlivanoglu F.(2008). Caprine Arthritis Encephalitis Virus Infection in Kids with Arthritis. Indian Veterinary Journal, August, p:824. rnrn (2008)
7- Kale M, Kursun O, Akcan Kale A, Pehlivanoglu F, Guner A, R. Başkaya R, Doğruer Y, Öztürk C (2009). Detection of spinal cord tissues as Bovine Spongiform Encephalopathy specified risk material (BSE-SRM) in beef carcasses during splitting in Turkish abattoirs. Journal of Food Safety, 29 : 575-587. (2009)
8- Ozturk D, Pehlivanoglu F, Kale M, Tok AA, Guldali Y, Turutoglu H (2010). In vitro diagnosis of bovine Tuberculosis by gamma-interferon assay. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(5): 875-878. (2010)
9- Ozturk D, Pehlivanoglu F, Tok AA, Gunlu S, Guldali Y, Turutoglu H (2010). Seroprevalence of Paratuberculosis in the Burdur province (Turkey), in dairy cattle usıng The Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Israel Journal of Veterinary Medicine, 65 : 53-57. (2010)
10- Ata A, Turutoglu H, Kale M, Gulay MS, Pehlivanoglu F (2010). Microbial flora of normal and abnormal cervical mucous discharge associated with reproductive performance of cows and heifers in estrus. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 23 : 1007-1012. (2010)
11- Pehlivanoglu F, Ozturk D, Gunlu S, Guldali Y, Turutoglu H (2011). Prevalence of brucellosis in dairy herds with abortion problems. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (4): 615-620. (2011)
12- Ozturk D, Kale M, Pehlıvanoglu F, Hasırcıoglu S, Turutoglu H (2012). Evaluation for Some Bacterial and Viral Abortions of Dairy Cattle Farms in Burdur District of Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (2): 255-258. (2012)
13- Kale M, Kursun O, Kale ASA , Pehlivanoglu, F, Hasircioglu S, Yavru S. (2012). Spinal Cord Tissue Detection on The Joints of Beef Carcass in a Private Abattoir in Southern Turkey. Acta Alimentaria, 41(1): 126-130. (2012)
14- Pehlivanoglu F, Yardimci H (2012). Detection of Methicillin and Vancomycin Resistance in Staphylococcus Strains Isolated from Bovine Milk Samples with Mastitis. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18 (5): 849-855. (2012)
15- Pehlivanoglu, F., Yardimci, H., Turutoglu, H. (2015).Freezing and thawing milk samples before culture to improve diagnosis of bovine staphylococcal mastitis. Veterinarski arhiv, 85(1): 59-65. (2015)
16- Kale, M., Öztürk, D., HAsircioglu, S., Pehlivanoglu, F., Turutoglu, H. (2013). Some viral and bacterial respiratory tract infections of dairy cattle during the summer season. Acta Veterinaria-Beograd, 63(2-3): 227-236. (2013)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Pehlivanoglu, F., Kale, M., Yukarı, B,A., 2006. Keneler ve Kanamalı Kırım Kongo Ateşi. Eylül 2006.Tarımın Sesi.. Sayı:11. (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kurşun, Ö., Taşçı, F., Akçan Kale, A.S., Başkaya, R., Pehlivanoğlu, F., 2006. Tavşan etlerinin mikrobiyolojik kalitesi üzerine bir araştırma. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Istanbul.18-20 Eylül 2006. (2006)
2- Kale, M., Kurşun, Ö., Pehlivanoglu, F., 2006. Türkiye'de üretilen et ve et ürünlerinde BSE risk materyali olan Merkezi Sinir Sistem dokularının kontrolü.. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). Istanbul.18-20 Eylül 2006. (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ata, A., Kale, M., Türütoğlu, H., Yavru, S., Yapkıç, O., Pehlivanoğlu, F., Bulut, O., Çelik, H.H., 2004. İnek ve Düvelerde Anormal Servikal Mukusun Fertilite Üzerine Etkisi. 3. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. Örsem, Çolaklı-Manavgat / Antalya. 30 Eylül- 02 Ekim 2004 (2004)
2- Türütoglu, H., Öztürk, D., Güler, L., Pehlivanoğlu, F., 2006. Sağlıklı koyun dışkılarında E.coli O157:H7'nin varlığı ve özellikleri. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. Side / Antalya-26-28 Eylül 2006. (2006)
3- Ata A, Kale M, Türütoğlu H, Yavru S, Yapkıç O, Pehlivanoğlu F, Bulut O, Çelik HH (2004). İnek ve düvelerde anormal servikal mukusun fertilite üzerine etkisi. 3. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Örsem, Çolaklı-Manavgat, Antalya, 30 Eylül-02 Ekim 2004. (2004)
4- Türütoğlu H, Öztürk D, Güler L, Pehlivanoğlu F (2006). Sağlıklı koyun dışkılarında E. coli O157 : H7 ‘nin varlığı ve özellikleri. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Side-Antalya, 26-28 Eylül 2006. (2006)
5- Pehlivanoğlu F, Öztürk D, Günlü S, Güldalı Y, Türütoğlu H (2008). Burdur ilinde yavru atma problemli süt sığırı işletmelerinde Brusellozis’in görülme sıklığı. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Van, 07-09 Ekim 2008. (2008)
6- Öztürk D, Pehlivanoğlu F, Kale M, Tok AA, Güldalı Y, Türütoğlu H (2008). Tüberkülosis’in gamma interferon testi ile in vitro teşhisi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Van, 07-09 Ekim 2008. (2008)
7- Kale M, Kurşun Ö, Akcan Kale AS, Pehlivanoğlu F, Hasırcıoğlu S, Yavru S (2008). Türkiye’nin güney bölgesinde özel bir mezbaha işletmesinde parçalanmış sığır etlerinde spinal kord dokusunun araştırılması. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Van, 07-09 Ekim 2008. (2008)
8- Kale M, Kurşun Ö, Akcan Kale AS, Pehlivanoğlu F, Güner A, Başkaya R, Doğruer Y, Öztürk Ç (2008). Türk mezbahalarında sığır karkaslarının ikiye ayrılması esnasında Bovine Spongiform Encephalopati spesifik risk materyali (BSE-SRM) olarak bilinen spinal kord dokularının kontrolü. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Van, 07-09 Ekim 2008. (2008)
9- Öztürk D, Kale M, Pehlivanoğlu F, Hasırcıoğlu S, Türütoğlu H (2010). Bazı bakteriyel ve viral abortlar yönünden Burdur ili’ndeki süt sığırı işletmelerinin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC, 5-7 Ekim 2010. (2010)
10- Öztürk D, Pehlivanoğlu F, Tok AA, Günlü S, Güldalı Y, Türütoğlu H (2010). Burdur ili süt sığırlarında Paratüberkülozun seroprevalansı. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC, 5-7 Ekim 2010. (2010)
11- Kale M, Öztürk D, Hasırcıoğlu S, Pehlivanoğlu F, Türütoğlu H (2010). Süt sığırlarında bazı viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonlarının araştırılması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC, 5-7 Ekim 2010. (2010)
12- Pehlivanoğlu F, Yardımcı H, Turutoğlu H (2012). Sığır mastitik süt örneklerine uygulanan dondurma ve çözdürme işleminin Stafilokok izolasyonu üzerine etkisi. X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşsadası, Aydın, 24-27 Eylük 2012. (2012)
13- Pehlivanoğlu F, Turutoglu H, Ozturk D, Yardımcı H (2014) Sığır ve koyun dışkı örneklerinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli varlığı. XI. Veteriner Hekimleri Mikrorobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 21-24 Ekim 2014, Kemer, Antalya. (Sözlü sunum). (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Hülya Türütoğlu, Dilek Öztürk, Faruk Pehlivanoğlu, Sırrı Avki, Y. Sinan Şirin, Kürşat Arslan (2014) Sığır ve keçi artritislerinden izole edilen bakteriyel etkenler. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2014, Kemer, Antalya (2014)
2- Dilek Öztürk, Faruk Pehlivanoğlu, Hülya Türütoğlu, Yusuf Sinan Şirin, Ezgi Şababoğlu (2014) Otitis externalı köpeklerden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları, XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2014, Kemer, Antalya. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yavru S, Kale M, Ata A, Bulut O, Gulay MS, Yapkic O, Pehlivanoglu F (2008). Association of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) and Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) in abnormal cervical mucous discharge and fertility in cows and heifers. 15’th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Kusadasi, Aydin, TURKEY. (2008)
2- Yavru S, Yapici O, Kale M, Sahinduran S, Pehlivanoglu F, Albay MK, Avci O (2008). Serological, virological and haematological examination of Coronavirus Infection in calves with diarrhea and their dams. XVI. Congress of The Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (Femesprum), Zadar, CROATIA. (2008)
3- Kale M, Kursun O, Akcan Kale AS, Pehlivanoglu F, Hasircioglu S, Yavru S (2008). Spinal cord tissue detection in comminuted beef in a private abattoir in Southern Turkey. XVI. Congress of The Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (Femesprum), Zadar, CROATIA. (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Morishita, T.,Y., Pehlivanoglu, F., Aye, P.,P., Porter, R.,E.,Jr., Angrick, E.,J., Harr, B.,S., and Nersessian, B., 1999. Virulence and pathogenicity of Pasteurella multocida in Pekin ducks (Anas platyrhynchos). AAAP/AVMA Annual Meeting. New Orleans, USA. 1999. (1999)
2- S. Yavru, O.Bulut, S.Sahinduran, M.Kale, O.Yapıcı, O.Avcı, MK Albay, F. Pehlivanoglu. "Serological,Virological and Haematological Examination of Rotavirus Infection in Calves with Diarrhea and Their Dams.". XXV.JUBILEE WORLD BUIATRICS CONGRESS. Budapest, HUNGARY. July 6-11, 2008. (2008)
3- Yavru S, Bulut O, Sahinduran S, Kale M, Yapici O, Avci O, Albay MK, Pehlivanoglu F (2008). Serological, virological and haematological examination of Rotavirus Infection in calves with diarrhea and their dams. XXV.Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest, HUNGARY. (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Faruk Pehlivanoglu, Hulya Turutoglu, Dilek Öztürk (2014) Presence of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing E. coli İsolates in Healthy Sheep. 8th International Scientific Conference, The Vital Nature Sign. Kaunas, Litvanya. (2014)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Ata A., Turutoglu H., Kale M., Gulay M.S., and Pehlivanoglu F. 2007. Microbial flora of normal and abnormal cervical mucous discharge associated with reproductive performance of cows and heifers in estrus. ADSA. PSA. AMPA. ASAS. 2007 Joint Annual Meeting. San Antonio, TX. USA. July 8-12-2007. (2007)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Ata A, Turutoglu H, Kale M, Gulay MS, Pehlivanoglu F (2007). Microbial flora of normal and abnormal cervical mucous discharge associated with reproductive performance of cows and heifers in estrus. ADSA, PSA, AMPA, ASAS, 2007 Joint Annual Meeting, San Antonio, TX, USA, July 8-12, 2007. (2007)
2- Kale M, Bulut O, Yapkic O, Gulay MS, Pehlivanoglu F, Ata A,Yavru S (2007). Effects of Subclinical Bovine Leukemia Virus Infection on some production parameters in dairy cows. 15’th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Kusadasi, Aydin, TURKEY. (2007)
3- Kale M, Kursun O, Akcan Kale AS, Pehlivanoglu F, Guner A, Baskaya R, Dogruer Y, Ozturk C (2008). Detection of spinal cord tissues as Bovine Spongiform Encephalopathy Specified Risk Material (BSE-SRM) in beef carcasses during splitting in Turkey. XVI. Congress of The Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (Femesprum), Zadar, CROATIA. (2008)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Keş Peynirinin Olgunlaşma Periyodunda E. coli O157H:7 ve Listeria monocytogenes'in canlı kalabilirliği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 0006-NAP-07. (2007)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2063
Email pehlivanoglu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres MAKÜ, Veteriner Fakültesi, İstiklal Kampüsü, Burdur 15030


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.