Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoThe relationships between resilience of the adults affected by the covid pandemic in turkey and Covid-19 fear, meaning in life, life satisfaction, intolerance of uncertainty and hopeKARATAŞ ZEYNEP, TAGAY ÖZLEMPersonality and Individual Differences2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SSCI
2 infoDevelopment of the Social Skills Scale for Talented/Gifted Pre-adolescents Attending Middle School and Investigation of its Psychometric PropertiesKARATAŞ ZEYNEP, TAGAY ÖZLEMPamukkale University Journal of Education2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESCI
3 infoExploring the Effects of Social Skills Psycho-Education Program Developed for Gifted Middle School Students on Students’ Social SkillsKARATAŞ ZEYNEP, TAGAY ÖZLEMTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
4 infoİlkokul Velilerinin Görüşlerine Göre COVID-19 PandemisiOkatan Özlem, TAGAY ÖZLEMMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
5 infoCoronavirus Stress and Resilience: Exploring the Role of Hope and Meaning in in Life Undergraduate Students MERT ABDULLAH, ARSLAN GÖKMEN, TAGAY ÖZLEMInternational Journal of Psychology and Educational Studies2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Eric
6 infoOccupational Resilience Belief Life Satisfaction and Superior Support as the Predictors of the Job Stress in TeachersTAGAY ÖZLEMInternational Online Journal of Educational Sciences,2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, H&W Wwilson
7 infoRelationships Between the Life Satisfaction, Meaning in Life, Hope and COVID-19 Fear for Turkish Adults During the COVID-19 OutbreakKARATAŞ ZEYNEP, UZUN KIVANÇ, TAGAY ÖZLEMFrontiers in Psychology2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SSCI
8 infoEffect of psychological counseling with experiential relational focus group on psychological counselors’ self-efficacy and listening skillsTAGAY ÖZLEMCurrent Psychology2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SSCI
9 infoErgenler için Psikolojik Zihinlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıUZUN KIVANÇ,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
10 infoDevelopment of Accountability Scale for School Counselor: Investigation of Psychometric PropertiesKARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİN,TAGAY ÖZLEMTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
11Üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinde çocukluk örselenmeleri ve otomatik düşüncelerin yordayıcı gücüSARICI HASAN,TAGAY ÖZLEMPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESCI
12 infoYaratıcı Drama Temelli Sınav Kaygısı İle Başetme Çalışmasının Özel/Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınav Kaygısına EtkisiKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
13 infoÜniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesiSARICI HASAN,TAGAY ÖZLEMJournal of Multidisciplinary Studies in Education2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
14 infoOkul psikolojik danışmanlarının E-Rehberlik modülü kapsamındaki rehberlik hizmetlerinin planlanmasına ilişkin görüşleriTAGAY ÖZLEM, KARATAŞ ZEYNEPOkul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, Asos
15Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları Arasındaki İlişkiTAGAY ÖZLEM,ÖNEN ÖZGÜR,CANPOLAT İBRAHİMAfyon Kocatepe University Journal of Social Sciences2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
16 infoGenç yetişkinlerin algılanan stres düzeyleri ile akılcı olmayan inançları ve benlik saygıları arasındaki ilişkiTAGAY ÖZLEM, ÇALIŞANDEMİR FATMA, ÜNÜVAR PERİHANInternational journal of education techonology and scientific researches2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
17Contact disturbance and selfesteem as the predictors of the abuse perceived in romantic relationshipTAGAY ÖZLEM,ÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMAInternationalJournal of Human Sciences2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, INDEX COPERNICUS
18SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA:OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEMIJOEEC (International Journal Of Eurasian Education And Culture)2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, DRJI
19Predictors of optimism in adolescents: self-esteem, subjective wellbeingTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,ŞAHİN BALTACI HÜLYANew Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences.2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS
20Psychometric Properties of Turkish Adolescent TimeInventory-Time Attitude (ATI-TA) ScoresŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEM,Worrell Frank,Mello ZenaInternational Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, PsycINFO
21Self-compassion and communication skills in predicting psychological help-seeking attitudes of psychological counsellor candidates.KARATAŞ ZEYNEP,ŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEMNew Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS
22The Mediating Role of Self-Esteem: The Effects of Social Support and Subjective Well-Being on Adolescents’ Risky BehaviorsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEMEducational Sciences: Theory Practice2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
23 infoErgenlerde öznel iyi oluş ve zaman tutumu: benlik saygısı ve iyimserliğin aracı rolü.TAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYAPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, Index of Turkish EducationGenamics JournalSeekArastirmax (Scientific Publication Index)
24Okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin okul psikolojik danışmanlarının görüşleriTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSAhi Evran Üniversitesi Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, , TR DİZİN
25Examining the Role of Attachment Dimensions and Contact Disturbances in Predicting Irrational Romantic RelationshipBeliefs of University StudentsSARI TUĞBA,TAGAY ÖZLEMInternational J. Soc. Sci. & Education2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
26 infoPredicting hopelessness by coping styles, depression and meaning in life. Journal of Human Sciences, 13 (3), 4565-4578SAVİ ÇAKAR FİRDEVS, KARATAŞ ZEYNEP, TAGAY ÖZLEMJournal of Human Sciences2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, İndex copernicus
27School attachment and peer bullying as the predictors of early adolescents resilienceKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSGlobal Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, SP-ROC
28An Investigation of Risky Behaviors andPsychological Symptoms in Turkish AdolescentsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,Acar Hakan,Kabasakal AysunBritish Journal of Education, Society &Behavioural Science2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
29Logoterapide Kullanılan Kavramların ve Tekniklerin Türk Kültürü ndeUygulanabilirliğiTAGAY ÖZLEM,VOLTAN ACAR NİLÜFER HAVVA,NALBANT AYGÜLEGE EĞİTİM DERGİSİ2016Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
30Öğretmen Adayları için Mesleki Dayanıklılık İnancı Ölçeğinin GeliştirilmesiTAGAY ÖZLEM,DEMİR KAMİLEKastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, ISI
31ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARDIM ARAMA KONUSUNDAKİGÖRÜŞLERİHELP SEEKING ON OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTSVERGİLİ ORHAN,TAGAY ÖZLEMMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
32Predicting hopelessness by coping styles, depression andmeaning in lifeSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMInternational Journal of Human Science2016Uluslararası, Hakemli, , EBSCHO
33Resilience and life satisfaction as the predictors of general self-efficacyTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,BAYAR ÖZNURGlobal Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
34ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMAS ENGELLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARIARASINDAKİ İLİŞKİTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ÜNÜVAR PERİHANJournal of Research in Education and Teaching2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
35Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleriSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,YAVUZER YASEMİNMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
36Okul öncesi dönem çocuklarının mutluluk algısı Türkiye ve Afganistan örneğiÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEM,AMİNİ FARİDEMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
37Optimism humor styles and hopelessness as predictors of meaning in life for turkish university studentsŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEMInternational Journal of Humanities and Social Sciences2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
38Adolescents life satisfaction risky behaviors and hopelessnessSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPInternational Journal on New Trends in Education and Their Implications,2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCHO-ERA
39Career decision making diffuculties in Turkey and the USATAGAY ÖZLEMInternational Journal of Recent Advances in Multidisiplinary Research2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, DRJI-Copernicus-Scopus
40Developing job search self efficacy scale and Turkish universty students job search self efficacy levelsÇAKIR MEHMET ALİ,TAGAY ÖZLEMBritish Journal of Education, Society & Behavioural Science2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Medicus-EBSCohost
41Oponions of candiate teacher in the pedagogical formation certificate program with regard to the teacher profession and the certificate programÖNDER EMİNE,TAGAY ÖZLEMInternational Journal of Human Sciences2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, Ulakbim, EBSCO, Scopus
42Contact disturbances self esteem and life satisfaction of university students A structural equation modelling studyTAGAY ÖZLEMEurasion Journal of Educational Research2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, ERIC
43Çalışan evli kadınların toplumsal cinsiyet rolleri yaşam iş doyumu ve evlilik uyumlarının incelenmesiÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEMKadın / Woman 2000- Journal for Women’s Studies2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Asos
44Self esteem and communication skills as predictors of psychological resilience for Turkish vocational school studentsTAGAY ÖZLEM,KARAKELLE SİBELCypriot Journal of Educational Sciences.2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCHO-ERA
45Contact disturbances and the contact cycle in Gestalt Therapy according to Turkish Culture TEZDEN ÜRETİLMİŞTİRTAGAY ÖZLEM, VOLTAN ACAR NİLÜFERGestalt Journal of Australia and New Zealand2012Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
46Attachment styles as the predictors of the contact disturbancesTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPJournal on New Trends in Education and Their Implications, 3 (4): 67-78.2012Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ERA-INDEX COPERNICUS-EBSCO
47 infoOkullarda konsültasyon hizmetleri ve işbirliğine dayalı konsültasyon modelleriTagay Özlem, Sarı TuğbaMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM
48Self esteem locus of control and multidimensional perfectionism as the predictors of subjective well beingKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMInternational Education Studies 5(6): 131-137.2012Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO-ERA
49 infoGestalt temas engelleri ölçeğinin geliştirilmesi TEZDEN ÜRETİLMİŞTİRTAGAY ÖZLEM,VOLTAN ACAR NİLÜFERTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM-EBSCO
50 infoSosyal beceri programının blocks ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisiTAGAY ÖZLEM,YAPRAK BAYDAN,VOLTAN ACAR NİLÜFER HAVVAMehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS-ULAKBİM
51A study on multidimensional relationshipBİLGE FİLİZ,DOĞAN NURİ,GENÇTANIRIM KURT DİLEK,ARICIOĞLU AHU,YALÇIN İLHAN,Yaprak Baydan,TAGAY ÖZLEM,SARI TUĞBAEurasion Journal of Educational Research2010Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SSCI
52Üniversite öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi TEZDEN ÜRETİLMİŞTİRTAGAY ÖZLEMMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Elektronik, ulakbim
53Okullarda ruh sağlığıARICIOĞLU CANBAZ AHU,TAGAY ÖZLEMKuramsal Eğitimbilim2008Ulusal, Hakemli, Elektronik, ULABİM