Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1EVLİ KİŞİLERİN ALGILARINA GÖRE EVLİLİKTE UYUM VE EŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEM2nd International Health Sciences and Life Congress20.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
2GENÇLERİN YAKIN İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİTAGAY ÖZLEM,ÜNÜVAR PERİHAN2nd International Health Sciences and Life Congress20.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
3ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEM2nd International Health Sciences and Life Congress20.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
4Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinde Bilişsel Davranışsal Teknikler İle Yapılan Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Öğrencilerin Endişeleri Üzerindeki EtkisiKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi20.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
5ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ETKİLEŞİM KAYGISITAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPINES 201920.12.2019Tam metin bildiri, Basılı,
6Grupla Psikolojik Danışmada Sessizlik ve Kendini AçmaTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 201920.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
7GENÇ YETİŞKİNLERDE YARDIM ARAMA TUTUMUTAGAY ÖZLEM,ÇALIŞANDEMİR FATMA2nd International Health Sciences and Life Congress20.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
8Özel/Üstün yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin İncelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMINES 201920.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
9GENÇ YETİŞKİNLERİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALGILADIKLARI İSTİSMARTAGAY ÖZLEM,ÇALIŞANDEMİR FATMAİSOEVA 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
10OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEMISOEVA 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
11Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkiden Beklenti Düzeylerinin İncelenmesiErsin Alakuş,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP20. Uluslararası PDR Kongresi Samsun01.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
12Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Öğrencilerinde İntihar Olasılığının Umutsuzluk ve Cinsiyet Açısından İncelenmesiKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM20. Uluslararası PDR Kongresi Samsun01.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
13Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çalışan Anne Konusundaki GörüşleriÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEMIV. International Academic Research Congress01.12.2018Tam metin bildiri, Basılı,
14“Yaşamak Güzel Şey” filminin logoterapi’nin temelkavramları açısından incelenmesi.Alakuş Ersin,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPINES 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
15”Beyaz Melek” filminin duygu odakli terapi’nin temelkavramlarına göre incelenmesiYeşilkılıç Busem,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPINES 201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
16Dedemin insnalari filminin gelişimsel psikolojik danişma veterapi ile iyilik hali açisindan incelenmesiArslan Olcan,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMINES201801.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
17Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının YordayıcılarıTAGAY ÖZLEM,ÇALIŞANDEMİR FATMAIV. International Academic Research Congress01.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
18Okul Psikolojik Danışmanlarının 2017-2018 Öğretim Yılında İlk Kez Uygulanan Rehberlik Hizmetleri Planı Hazırlama Sürecine İlişkin GörüşleriTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP20. uluslararası PDR Kongresi01.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
19Fatalism, Organizational Justice and Work Related StressÖNEN ÖZGÜR,TAGAY ÖZLEM13. UEYK01.07.2018Özet bildiri, Elektronik, sivas
20ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEMELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLEREGÖRE İNCELENMESİSARICI HASAN,TAGAY ÖZLEMIII. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 )01.06.2018Özet bildiri, Elektronik, Burdur
21GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYANİNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİTAGAY ÖZLEM,ÇALIŞANDEMİR FATMA,ÜNÜVAR PERİHANICOESS – 20182nd INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES(2. ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLER KONGRESİ)07.04.2018Özet bildiri, Elektronik,
225-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE HAYVANLARÇALIŞANDEMİR FATMA,ÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEMICOESS – 20182nd INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES(2. ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLER KONGRESİ07.04.2018Özet bildiri, Elektronik,
23SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİNMESLEKİ YARDIM TALEPLERÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEMICOESS – 20182nd INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES(2. ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLER KONGRESİ)07.04.2018Özet bildiri, Elektronik,
24SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİDÜZEYLERİNE ETKİSİTAGAY ÖZLEM,Çeler ÖzgeINESS 201701.11.2017Tam metin bildiri, Elektronik,
25ERGENLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNDE GÜVENGENLİK VE ÖZ-SAYGININ ROLÜTAGAY ÖZLEM,Polat İbrahim CanINESS 201701.11.2017Özet bildiri, Elektronik,
26OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ETİK İLKELERİNİN İNCELENMESİÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMA,KAROĞLU HİLAL,TAGAY ÖZLEMII. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ( INES 2017 )18.10.2017Özet bildiri, Basılı,
27Aggressiveness, Resilience as Predictors of Hope in Middle School StudentsŞAHİN BALTACI HÜLYA,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMICED 201710.07.2017Özet bildiri, ,
28Self-Compassion and Communication Skills in Predicting Psychological Help-Seeking Attitudes of Psychological Counselor CandidatesTAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYA,KARATAŞ ZEYNEP6th. International Conference on Education05.07.2017Özet bildiri, Elektronik,
29Predictors of Optimism in Adolescents: Self Esteem, Subjective Well-BeingKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYA6th International Conference on Education05.07.2017Özet bildiri, Elektronik,
30Effects of drama and test anxiety training workshop on special abilities adolescents’ test anxietyKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYA6th International Conference on Education05.07.2017Özet bildiri, Basılı, Zagrep
31Psikolojik Danışman Adaylarının Öz Yetkinliklerinin Yordayıcısı Olarak İletişim Becerileri ve Öz DuyarlılıkDüzeyleriŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEMEJER 201701.06.2017Özet bildiri, Basılı,
32Babaların 0-6 Yaş Arası Çocukları İle Olan EtkileşimleriÇALIŞANDEMİR FATMA,ÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEMEJER 201701.06.2017Özet bildiri, Elektronik,
33Öz-Yeterlik ve Yakın İlişkilerde Başa Çıkma Sorunları Arasındaki İlişkide Temas Engellerinin Doğrudan ve Dolaylı RolüTAGAY ÖZLEM,ÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMAEJER 201711.05.2017Özet bildiri, Basılı,
34Bir Kardeşin Gelişi Ve Kardeş KıskançlığıÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEM,ÇALIŞANDEMİR FATMAIV. International Eurasian Educational Research Congres11.05.2017Özet bildiri, Basılı,
35Üniversite Gençliğinin Kardeş Kıskançlığı Geçmişi Ve BugünüÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEM,ÇALIŞANDEMİR FATMAİnternational Congress of eurasian Social Sciences06.04.2017Özet bildiri, Basılı,
360-6 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Çocukları Sevme Düzeyleri İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkiÇALIŞANDEMİR FATMA,ÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEMicoes06.04.2017Özet bildiri, Basılı,
37Romantik İlişkilerde Algılanan İstismarın Yordayıcıları Olarak Temas Engelleri ve Benlik SaygısıTAGAY ÖZLEM,ÜNÜVAR PERİHAN,ÇALIŞANDEMİR FATMAInternational Journal of Eurasia Social Sciences-ICOESS06.04.2017Özet bildiri, Basılı,
38OKUL REHBER ÖĞRETMENLERİNİN OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI OKULDA EN SIK KARŞILAŞTIĞI SORUNLARKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMInternational Conference on New Horizons in Education, July 13-15, 2016, Vienna, Austria04.12.2016Tam metin bildiri, Basılı,
39Psychometric properties of Turkish Adolescent Time Inventory Time Attitude ATI TA scoresŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEM,Worrell Frank C,Mello Zena REuropean Association for Research on Adolescence, La Barrosa, Spain.20.09.2016Özet bildiri, Elektronik,
40Okullarda Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Okul Psikolojik DanışmanlarınınGörüşleriTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSIIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS03.06.2016Özet bildiri, ,
41ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMASENGELLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİTAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,ÜNÜVAR PERİHAN7th International Congress on New Trends in Education - ICONTE15.05.2016Özet bildiri, ,
42ERGENLERİN OKULA BAĞLANMA DÜZEYLERİVE RİSKLİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM7th International Congress on New Trends in Education15.05.2016Özet bildiri, Elektronik,
43Ergen zaman tutum ölçeğininTürk kültürüne uyarlanmasıZENA MELLO,FRANK WORRELL,ŞAHİN BALTACI HÜLYA,TAGAY ÖZLEM13. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi01.10.2015Özet bildiri, Basılı, Mersin
44Ergenlerde öznel iyi oluş ve zaman tutumu benlik saygısı ve iyimserliğin aracı rolüTAGAY ÖZLEM,ŞAHİN BALTACI HÜLYA13. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi01.10.2015Özet bildiri, Basılı, Mersin
45Üniversite öğrencilerinde akılcı olmayan romantik ilişki inançlarının bağlanma boyutları ve cinsiyet açısından incelenmesiSARI TUĞBA,TAGAY ÖZLEM13. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi01.10.2015Özet bildiri, Basılı, Mersin
46Resilience and life satisfaction as the predictors of general self efficacyTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP,BAYAR ÖZNUR,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS4. International Conference on Education26.06.2015Özet bildiri, , St. Petersburg
47School attachment and peer bullying as the predictors of early adolescents resilienceKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS4. International Conference on Education26.06.2015Özet bildiri, Basılı,
48Jop Search Self Efficacy Levels of University StudentsÇAKIR MEHMET ALİ,TAGAY ÖZLEM6. World Conference on Psychology Counseling and Guidance14.05.2015Özet bildiri, Elektronik,
49An Investigation of risky behaviors and psychological symptoms in Turkish adolescentsSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,ACAR HAKAN,KABASAKAL AYSUNWorld Conference on Psychology Counseling and Guidance14.05.2015Özet bildiri, Basılı, Antalya
50Multidimensional perfectionism and humor styles the predictors of life satisfactionÇALIŞANDEMİR FATMA,TAGAY ÖZLEMINTE 2014 (Procedia)01.03.2015Tam metin bildiri, Elektronik,
51ADOLESCENTS LIFE SATISFACTION RISKY BEHAVIORS AND HOPELESSNESSSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,TAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPWorld Conference on Educational and Instructional Studies -WCEIS06.11.2014Özet bildiri, Basılı,
52An investigation of attachment styles of college studentsTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEPWCES 2012- (Procedia)01.07.2012Tam metin bildiri, Basılı,
53Öğretmen adaylarının öznel iyi oluşlarının yordayıcıları olarak benlik saygısı kontrol odağı ve çok boyutlu mükemmeliyetçilikKARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEMXI. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİÖzet bildiri, Basılı,
54Öğretmen adaylarının temas engellerinin yordayıcıları olarak bağlanma sitilleriTAGAY ÖZLEM,KARATAŞ ZEYNEP20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.Özet bildiri, , BURDUR
55Marriage compatibility of working womenÜNÜVAR PERİHAN,TAGAY ÖZLEMInternational Society for Teacher Education 34th ISFTE Annual ConferenceÖzet bildiri, ,
56Vocational school students as predictors of resillience in self esteem and communication skillsTagay. Ö, Karakelle. SInternational Society for Teacher Education 34th ISFTE Annual ConferenceÖzet bildiri, ,
57Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleri ve riskli davranışlara yönelik psiko eğitim programının hazırlanmasıSavi Çakar. F, Tagay Ö, Karataş. Z, Yavuzer, YV. Ulusal PDR Uygulamaları KongresiÖzet bildiri, , Antalya
58Öğretmenlik mesleğine bağlılık ölçeğinin geliştirilmesiDEMİR KAMİLE, TAGAY ÖZLEMUlusal Eğitim Yönetimi KongresiÖzet bildiri, ,
59Eğitim Fakültesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin başa çıkma stilleri depresyon ve yaşamda anlam açısından incelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KARATAŞ ZEYNEP,TAGAY ÖZLEM13. Psikolojik Danışma ve Rehberlik KongresiÖzet bildiri, Basılı, Mersin
60Altındağ ilçesi gençliğin olumlugelişimini sağlama ve sorunlarını önleme projesinin pilot uygulaması www baskent edu tr tugba Tuba Sosyal 20hizmetler doc erişim tarihi 05 09 2006KORKUT OWEN JR. FİDAN,ARICIOĞLU AHU,TAGAY ÖZLEM,SARI TUĞBABaşkent Üniversitesi Sosyal Hizmet SempozyumundaTam metin bildiri, ,