Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Kıbrıs Paşaköy İlkokulu-Orgeneral Selahattin Demircioğlu İlkokulu (06/1992)
 • Orta Okul : Erzincan Anadolu Lisesi (06/1996)
 • Lise : Ankara/Polatlı Anadolu Lisesi (06/2000)
 • Lisans : Akdeniz Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner (05/2006)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Mikrobiyoloji
 • (11/01/2016)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZLEM ŞAHAN YAPICIERKişisel Bilgilerİletişim BilgileriDoğum Tarihi12 Eylül 1982İletişim Adresi(İş) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI İSTİKLAL KAMPÜSÜ NO:1Telefon+90 (532) 584 98 64E-postaozlem-sahan@hotmail.comWeb AdresiEğitim Bilgileri11 Ocak 2012 - 11 Ocak 2016 (4 yıl 1 ay) DİĞER (Ankara Üniversitesi ), TÜRKİYE DİĞER, DİĞER Eğitim Alt Alanı: MİKROBİYOLOJİ 24 Mayıs 2002 - 24 Mayıs 2006 (4 yıl 1 ay) DİĞER (Akdeniz Üniversitesi ), TÜRKİYE DİĞER, DİĞER Diploma Numarası: 09.08.2006/1444Deneyim / İşyeri Bilgileri01 Ocak 2016 - Şu Anda (1 yıl 2 ay) (Tam Zamanlı) YRD. DOÇ. DR., YRD. DOÇ. DR., DİĞER (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)01 Ocak 2010 - 01 Ocak 2016 (6 yıl 1 ay) (Tam Zamanlı) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DİĞER (Ankara Üniversitesi )01 Ocak 2010 - 01 Ocak 2010 (1 ay) (Tam Zamanlı) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DİĞER (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)Yabancı Dil BilgileriİNGİLİZCE (Okuma: İyi, Yazma: İyi, Konuşma: İyi)Bilimsel Teknolojik Faaliyet AlanlarıAr-Ge YetkinlikEserlerKitaplarKayıt bulunamadı.Makaleler1. M. A, A. Adil, J. R, Y. lmaz, Ö. ŞAHAN YAPICIER, A. M, A. M, A. Adil, A. M, Y. lmaz, M. A, J. R, A. M & Ş. ahan, Türkiye'deki broyler tavuk işltmelerinden izole edilen Salmonella serovarlarının antimikrobiyel direnç drumu. , Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2016, 1300-0861, 63, 1, 1-6.2. P. nar, A. Ahmet, Ö. zlem, Ö. ŞAHAN YAPICIER, G. rol, A. Ali & S. Serpil, Efect of Clinoptilolite and/or Phytase on Broiler Growth Performance, Carcass Characteristics, Intestinal Histomorphology and Tibia Calcium and Phosphorus Levels , KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 2015, 1300-6045, 21, 5, 729-737.3. G. en, Ö. zlem, Ö. ŞAHAN YAPICIER, Y. Yibar, K. Kaan & Z. Zafer, Extended spectrum beta-lactamase activity and multi drug resistance of Salmonella servers isolated from chicken carcasses from different regions of Turkey., ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 2015, 1300-0861, 62, 2, 119-123.4. D. Dilek, Ö. zlem, H H & Ö. ŞAHAN YAPICIER, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) colonization at clinics of a Faculty of Veterinary Medicine, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 2015, 1309-6958, 31, 1, 27-32.5. Ö. ŞAHAN YAPICIER & E. E, Kedi ve köpeklerden izole edilen dermatofit etkenlerinin retrospektif değerlendirilmesi., Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 2011, 1016-3573, 22, 1, 23.Bildiriler1. Ö. ŞAHAN YAPICIER, KÖPEK VE KEDİLERİN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS CANİS'İN İDENTİFİKASYONU, Poster Sunumu, XII. ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 30 Ağustos 2016, 30 Ağustos 2016, 153 - 154.2. Ö. ŞAHAN YAPICIER, TAVUKLARDA SALMONELLA INFANTİS İZOLASYONU VE PCR TABANLI YÖNTEMLERLE TANISI, Sözlü Sunum, XII. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 30 Ağustos 2016, 30 Ağustos 2016, 43 - 44.3. Ö. ŞAHAN YAPICIER, TÜRKİYE'DE İLK KEZ SIĞIRCIK KUŞLARINDAN(STURNUS VULGARİS) SALMONELLA HESSAREK İZOLASYONU, Poster Sunumu, XII. ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 30 Ağustos 2016, 30 Ağustos 2016, 109 - 110.4. Ö. ŞAHAN YAPICIER, YAYGIN SALMONELLA SEROVARLARININ MOLEKÜLER TEKNİKLERLE TİPLENDİRİLMESİ, Sözlü Sunum, XII. ULUSAL VETERİNER HELİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 30 Ağustos 2016, 30 Ağustos 2016, 45 - 46.5. Ö. ŞAHAN YAPICIER, MOLECULAR TYPİNG OF COMMON SALMONELLA SEROVARS İN TURKEY, Sözlü Sunum, 32. DÜNYA VETERİNER HEKİMLİĞİ KONGRESİ , 13 Eylül 2015, 13 Eylül 2015, 108 - 108.6. Ö. ŞAHAN YAPICIER, MYCOPLASMA IOWAE İSOLATİON FROM BROİLER BREEDER CHİCKENS İN TURKEY. , Sözlü Sunum, PROGRESS İN HUMAN AND ANİMAL MYCOPLASMOLOGY CONGRESS, 03 Haziran 2015, 03 Haziran 2015, 34 - 34.7. Ö. ŞAHAN YAPICIER, NESTED-PCR ASSAYS FOR THE DETECTİON OF AVİAN PATHOGENİC MYCOPLASMAS İN POULTRY., Sözlü Sunum, PROGRESS İN HUMAN AND ANİMAL MYCOPLASMOLOGY CONGRESS, 03 Haziran 2015, 03 Haziran 2015, 35 - 35.8. Ö. ŞAHAN YAPICIER, BROYLER ÜRETİMİNDE SALMONELLA INFANTİS' İN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRMESİ İÇİN RİBOTİPLENDİRME YÖNTEMİNİN KULLANILMASI, Sözlü Sunum, 3. ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRESİ , 22 Nisan 2015, 22 Nisan 2015, 120 - 120.9. Ö. ŞAHAN YAPICIER, ÇOKLU ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ SALMONELLA INFANTİS SUŞLARINDA SINIF I İNTEGRON VARLIĞI, Sözlü Sunum, 3. ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRESİ, 22 Nisan 2015, 22 Nisan 2015, 196 - 196.10. Ö. ŞAHAN YAPICIER, TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN E.COLİ SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE SEROTİP DAĞILIMI , Poster Sunumu, XXXVI.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 12 Kasım 2014, 12 Kasım 2014, 94 - 94.11. Ö. ŞAHAN YAPICIER, FARKLI SICAKLIKLARIN SALMONELLA ENTERİTİDİS' İN ÜREME EĞRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ, Poster Sunumu, XI.VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 21 Ekim 2014, 21 Ekim 2014, 178 - 179.12. Ö. ŞAHAN YAPICIER, TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN SALMONELLA SEROVARLARININ DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ. , Poster Sunumu, XI.VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 21 Ekim 2014, 21 Ekim 2014, 192 - 193.13. Ö. ŞAHAN YAPICIER, SAHA ÖRNEKLERİNDEN DİREKT SALMONELLA TANISINDA GERÇEK ZAMANLI PCR SİSTEMİNİN( BAX) ÖZGÜLLÜK VE DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Poster Sunumu, 8. ULUSAL MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 04 Haziran 2014, 04 Haziran 2014, 104 - 104.14. Ö. ŞAHAN YAPICIER, SALMONELLA INFANTİS TANISINDA SEROTİPLENDİRME VE 16S RRNA DİZİ ANALİZİ., Poster Sunumu, 8. ULUSAL MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 04 Haziran 2014, 04 Haziran 2014, 109 - 109.15. Ö. ŞAHAN YAPICIER, SIĞIRLARDA ENFEKSİYONA NEDEN OLAN YEDİ PATOJEN BAKTERİNİN ÇOKLU VE GERÇEK ZAMANLI PCR İLE TANISI., Poster Sunumu, 8. ULUSAL MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 04 Haziran 2014, 04 Haziran 2014, 94 - 94.16. Ö. ŞAHAN YAPICIER, THE EFFECT OF DİETARY CLİNOPTİLOLİTE AND/OR PHYTASE ON BROİLER PERFORMANCE AND INTESTİNAL HİSTOMORPHOLOGY. , Sözlü Sunum, II.ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRESİ , 24 Nisan 2013, 24 Nisan 2013, 389 - 389.17. Ö. ŞAHAN YAPICIER, TAHIL KÖKENLİ GELENEKSEL BİR TÜRK İÇECEĞİ OLAN BOZANIN FERMENTASYONU VE OLGUNLAŞTIRILMASI AŞAMASINDA LİSTERİA MONOCYTOGENES'İN CANLILIĞININ BELİRLENMESİ, Poster Sunumu, 5. ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ, 03 Nisan 2013, 03 Nisan 2013, 15 - 16.18. Ö. ŞAHAN YAPICIER, SALMONELLA INFANTİS TANISINDA SEROTİPLENDİRME VE RİBOTİPLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI., Sözlü Sunum, XXXV. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 03 Kasım 2012, 03 Kasım 2012, 197 - 197.19. Ö. ŞAHAN YAPICIER, TAVUK ORJİNLİ SALMONELLA İZOLATLARININ SEROTİP DAĞILIMI. , Poster Sunumu, XXXV. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ KONGRESİ, 03 Ekim 2012, 03 Ekim 2012, 226 - 226.20. Ö. ŞAHAN YAPICIER, BİR BROİLER SÜRÜSÜNDE ASPERGİLLUS FUMİGATUS OLGUSU, Poster Sunumu, X.ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 24 Eylül 2012, 24 Eylül 2012, 332 - 333.21. Ö. ŞAHAN YAPICIER, MASTTİTİSLİ KEÇİ SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ METİSİLİN VE VANKOMİSİNE DİRENÇLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI., Poster Sunumu, X.ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,, 24 Eylül 2012, 24 Eylül 2012, 146 - 147.22. Ö. ŞAHAN YAPICIER, PROBİOTİK KULLANIMININ BROİLER BESİ PERFORMANSI VE BAĞIRSAK MİKROFLORASI ÜZERİNE ETKİLERİ. , Poster Sunumu, X.ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 24 Eylül 2012, 24 Eylül 2012, 252 - 253.23. Ö. ŞAHAN YAPICIER, SALMONELLA INFANTİS TANISINDA SEROTİPLENDİRME VE RİBOTİPLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI., Sözlü Sunum, X.ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 24 Eylül 2012, 24 Eylül 2012, 70 - 71.24. Ö. ŞAHAN YAPICIER, TAVUK ORJİNLİ SALMONELLA İZOLATLARININ SEROTİP DAĞILIMI. , Poster Sunumu, X.ULUSAL VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 24 Eylül 2012, 24 Eylül 2012, 330 - 331.25. Ö. ŞAHAN YAPICIER, TAVUK KÖKENLİ SALMONELLA INFANTİS SUŞLARINDA ATİPİK RİBOPRİNT PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ., Poster Sunumu, 7. ULUSAL MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ , 05 Haziran 2012, 05 Haziran 2012, 272 - 272.26. Ö. ŞAHAN YAPICIER, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİKLERİNDE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) VARLIĞI., Poster Sunumu, IX. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 05 Ekim 2010, 05 Ekim 2010, 140 - 141.27. Ö. ŞAHAN YAPICIER, BURDUR VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ KLİNİĞİNDE TEDAVİ GÖREN DERİ LEZYONLU KÖPEKLER İLE KLİNİK ORTAMI VE PERSONELİNDE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI: MRSA'U KÖPEKLERE BİZ Mİ BULAŞTIRIYORUZ, Sözlü Sunum, XII. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ, 19 Mayıs 2010, 19 Mayıs 2010, - - -.28. Ö. ŞAHAN YAPICIER, PARAPAREZİSLİ BİR KÖPEKTE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) BAĞLI FOKAL MENİNGOMİYELİTİS, Poster Sunumu, XII. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ, 19 Mayıs 2010, 19 Mayıs 2010, - - -.Yönetilen TezlerKayıt bulunamadı.Projeler1. BAP, ARAŞTIRMACI, MİKROBİYOM HASTALIK İLİŞKİSİNİN NEKROTİK ENTERİT MODELİNDE ARAŞTIRILMASI, Yürütülen Kuruluş: KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR, Destek Alınan Kuruluş: DİĞER (Yurt İçi) , 01 Mart 2015, 01 Mart 2017.2.  DİĞER, YAYGIN SALMONELLA SEROVARLARININ MOLEKÜLER TEKNİKLER İLE TİPLENDİRİLMESİ, Yürütülen Kuruluş: KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR, Destek Alınan Kuruluş: DİĞER (Yurt İçi) , 01 Ocak 2013, 01 Ocak 2016.3. BAP, ARAŞTIRMACI, BUYUK VE KUCUK RUMİNANTLARDA ABORTİF BAKTERİYEL PATOJENLERİN TANİSİ İCİN REAL-TİME MULTİPLEX PCR TEKNİKLERİNİN GELİSTİRİLMESİ , Yürütülen Kuruluş: KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR, Destek Alınan Kuruluş: DİĞER (Yurt İçi) , 01 Mayıs 2013, 01 Ekim 2015.4. 1001 - ARAŞTIRMA, BURSİYER, TAVUK VE HİNDİLERDE BAKTERİYEL SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARININ TANISI İÇİN PCR-TABANLI TESTLERİN GELİŞTİRİLMESİ, Yürütülen Kuruluş: KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR, Destek Alınan Kuruluş: , 01 Ekim 2012, 01 Ekim 2015.5. BAP, ARAŞTIRMACI, KEÇİ SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİN VE VANKOMİSİNİN DİRENÇLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Yürütülen Kuruluş: KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR, Destek Alınan Kuruluş: DİĞER (Yurt İçi) , 01 Eylül 2010, 01 Eylül 2012.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) colonization at clinics of a Faculty of Veterinary Medicine. (2015)
2- b) BABACAN O., BAŞ B., MÜŞTAK H.K., ŞAHAN Ö., TEKİN O., TORUN E. (2011): Kedi ve köpeklerden izole edilen dermatofit etkenlerinin retrospektif değerlendirilmesi. (2011)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Türkiye'deki broyler tavuk işletmelerinden izole edilen Salmonella serovarlarının antimikrobiyel direnç durumu. (2016)
2- Extended spectrum beta-lactamase activity and multidrug resistance of Salmonella serovars isolated from chicken carcasses from different regions of Turkey (2015)
3- Effect of clinoptilolite and/or phytase on broiler growth performance, carcass characteristics, intestinal histomorphology and tibia calcium and phosphorus levels (2015)
4- First Isolation of Salmonella Hessarek from Sturnus vulgaris in Turkey: A Case Report (2017)
5- Class 1 Integrons and the Antibiotic Resistance Profile of Salmonella Infantis Strains from Broiler Chickens (2017)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Combinations of Trans-Cinnamaldehyde and Eugenol with Nisin against Listeria monocytogenes in milk models. (2016 Yıl)
2- Pulsed Spark Discharge Plasma Treatment of Apple Juice and Carrot Juice: Inactivation of E.coli and Evaluation of Quality Changes (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Biyogüvenlik Komisyon Üyeliği (Yıl:2016)
2- İntibak ve Mezuniyet Komisyon Üyeliği (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Kanatlı Hayvan Hastalıklar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Veteriner Fakültesi - Klinik Öncesi Bilimler - Mikrobiyoloji

Lisanüstü

Moleküler Mikrobiyoloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Veteriner - Mikrobiyoloji

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2064
Email ozlemsahan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstiklal Kampüsü No:1 15000 Merkez/BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.