Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Zootekni ve Hayvan Besleme
 • Anabilim Dalı : Zootekni
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Çankaya Lisesi
 • Lisans : Ankara Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekimliği
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enst.
 • Doktora Dal : Genetik
 • (2010)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • (04.04.2016)
ÖZGEÇMİŞ

F.                   KONGRE KATILIMI:

-29/09-01/10/2004:   1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, ANKARA

-22/09-24/09/2005:   1. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve  Toksikoloji Kongresi, ANKAR

-23/10-26/10/2008:   3. Uluslar arası Veteriner Jinekoloji Kongresi, ANTALYA

-13/11-14/11/2008:   7.Biyoteknoloji Günleri, ANKARA

-07/10-10/10/2009:   9.Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÜRGÜP/NEVŞEHİR

-06/05-08/05/2010:   Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi,  

                                  İSTANBUL

-24/06-26/06/2010:   Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE

-15/07-17/07/2010:   3.Ulusal Zootekni Kongresi, AFYON

-15/09-17/09/2011: The 15th Annual Conference oft he European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), ANTALYA

-13/06-15/06/2011: 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, İSTANBUL

- 28/09-01/10/2011: European Biotechnology Congress, İSTANBUL

-10/05/2012: XI. WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Hódmezővásárhely, Hungary.

G.                ALDIĞI KURSLAR VE KATILDIĞI EĞİTİM SEMİNERLERİ

- DNA izolasyonu ve PCR uygulamaları, 26-27 ŞUBAT 2007, ODTÜ

-TÜBİTAK TÜRKHAYGEN-1 Projesi Tür ve Irkların DNA İşaretleri ile Moleküler Tanımlanması Çalışma Paketi,  I. Çalıştay, 2-3 NİSAN 2007, ODTÜ

-TAGEM: Çiftlik Hayvanlarının Karakteristik Özelliklerinin Tanıtılması 17.NİSAN.2007,Ankara

-Biyoçeşitlilik Çalıştayı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 11. MAYIS. 2007, Ankara

-Agilent Technologies Seminar; Wim Dorlijn; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 18.HAZİRAN. 2007,Ankara

-Populasyon Genomiği Çalıştayı-I; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 08-10 TEMMUZ 2008

-Moleküler Genetik Uygulamalı Eğitimi; TÜBİTAK MAM GMBE, 18-22 AĞUSTOS 2008

-Populasyon Genomiği Çalıştayı-II; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 08-09 KASIM 2008

-EMBL-EBI Uygulamalı Biyoinformatik Kursu; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 12-14 EKIM 2010, İzmir

-CIHEAM tarafından 21-25 Mart 2011 tarihleri arasında, İspanya’nın Leon kentinde düzenlenen "GENOMIC APPLICATIONS IN ANIMAL BREEDING" konulu kursa burslu olarak katılım.

-GATA ve Kırıkkale Ünv. Vet. Fak. Tarafından düzenlenen 5. Deney hayvanları kursunda EĞİTİCİ

-GATA ve Kırıkkale Ünv. Vet. Fak. Tarafından düzenlenen 5. Deney hayvanları kursunda KATILIMCI

 -GATA ve Kırıkkale Ünv. Vet. Fak. Tarafından düzenlenen 5. Deney hayvanları kursunda DÜZENLEME KURULU ÜYESI

-GATA tarafından düzenlenen 3. Temel Hücre Kültürü Kursu

-GATA tarafından düzenlenen 3. Temel Biyoistatistik Kursu

İLGİ ALANLARI

Populasyon Genetiği, Kalıtsal Hastalıklar, Polimorfizm Çalışmaları, Populasyon Genomiği, Moleküler Genetik, İstatistiksel Genetik

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. (2009). Dik Kuyruk Ördeği Vet Hekim Der Bülten. (2009)
2- KORKMAZ AĞAOĞLU Ö., ELMAZ, Ö. (2010): Temiz Besi Sığırı Yetiştiriciliği. Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi “İnfovet”. Mayıs 2010, 77: 80-85. (2010)
3- KORKMAZ AĞAOĞLU Ö., AKBAŞ, A.A. (2012) Türkiye’de Keçi Yetiştiriciliği “İnfovet” Şubat 2012. 98: 126-132. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ERTUĞRUL, O. (2010) Mikrosatellitlerin Önemi ve Kullanım Alanları. Vet Hekim Der Derg 81(1):39-43. (2010)
2- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö, ÇINAR KUL, B, AKYÜZ, B, ÖZKAN, E., ERTUĞRUL, O., Erol, H. (2010) Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri. Vet Hekim Der Derg 81(2):21-27. (2010)
3- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ERTUĞRUL, O. (2011) Mikrosatellit Belirteçleri ile Darboğaz (Bottleneck) Testi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg 8(3) 187-192. (2011)
4- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AĞAOĞLU, AR. (2012) Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Doğum Localarının Önemi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg. 9(1) 43-50. (2012)
5- ELMAZ, Ö., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AKBAŞ, A.A.,SAATCI, M., ÇOLAK, M., ÖZÇELİK METİN, M (2014) The current situation of small ruminant enterprises of Burdur province. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 30(2): 95-101. (2014)
6- ELMAZ, O., ÇOLAK, M., AKBAŞ, A.A., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., SAATCI, M. (2016) The determination of some morphological traits and phenotypic correlations of Turkish Hair goat (Kıl keçisi) breed reared in extensive conditions in Turkey. Eurasian J Vet Sci, 32(2): 94-100. (2016)
7- SİDEKLİ, Ö., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. (2019). Gebelik Sürecinde Rol Oynayan mikroRNA (miRNA)’lar. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2019, 59 (1) 36-48 (2019)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ÇINAR KUL, B., AKYÜZ, B., ELMAZ, Ö., ÖZÇELİK METİN, M., SAATCI, M., ERTUĞRUL, O. (2012) Identification of β-Lactoglobulin Gene SacII Polymorphism in Honamli, Hair and Saanen Goat Breeds Reared in Burdur Vicinity Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (3): 385-388.rnrn (2012)
2- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. ERTUGRUL, O. (2012). Assessment of genetic diversity, genetic relationship and bottleneck using microsatellites in some native Turkish goat breeds. Small Ruminant Res. (2012), doi:10.1016/j.smallrumres.2011.12.005 Volume 105, Issue 1: 53-60. (2012)
3- AKYÜZ, B., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. ERTUGRUL, O. (2012). Genetic polymorphism of kappa-casein, growth hormone and prolactin genes in Turkish native cattle breeds. International Journal of Dairy Technology. 65 (1): 38-44. (2012)
4- AKYÜZ, B., ERTUGRUL, O., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. (2010). Detection of Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) Allele in Holstein Cows Reared in Kayseri Vicinity. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 16 (2): 519-521. (2010)
5- AĞAOĞLU, A.R., KAYMAZ, M., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., KARAKAŞ, K., PİR YAĞCI, İ., TAŞDEMİR, U. (2012) Effect of Different Gonadotropin Preparation on Ovulatory Response and Embryo Yield in Karayaka Ewes. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (5): 861-864. (2012)
6- AĞAOĞLU, A. R., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., KURAR, E., GÜZELOĞLU, A., KAYIŞ, S. A., ATLI, M. O., SCHAFER-SOMI, S., ASLAN, S. (2013) Expression of platelet activating factors and its receptor in cat uterus during early pregnancy. Ankara Univ Vet Fak Derg. 60(1): 47-52. DOI: 10.1501/Vetfak_0000002552. (2013)
7- KORKMAZ AĞAOĞLU Ö., AKYÜZ B. (2013) Growth Hormone gene Polymorphism in Four Cattle Breeds in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 19(3): 419-422. (2013)
8- ÇINAR KUL, B., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ERTUĞRUL, O., DURMAZ, M. (2014) Investigation of severe combined immunodeficiency (SCID) disease of Arabian horses raised at the state stud farms in Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, 59-63. DOI: 10.1501/Vetfak_0000002606. (2014)
9- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. SAATCI, M., ELMAZ, Ö., ÇOLAK, M., KOCAMÜFTÜOĞLU, M., ZEYTÜNLÜ, E. (2014) MvaI PCR-RFLP identifies single nucleotide polymorphism at the alpha-lactalbumin gene in some goat breeds reared in Turkey. DOI: 10.3906/vet-1312-24, Accepted. (2014)
10- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. SAATCI, M., AKYÜZ, B., ELMAZ, Ö., ÇOLAK, M., BALKAN, BM, ., ZEYTÜNLÜ, E. (2015) Melatonin receptor 1A gene RsaI and inhibin alpha subunit gene HaeII polymorphisms in Honamlı and Hair goat breeds reared in Western Mediterranean region of Turkey. DOI: 10.3906/vet-1409-31, Accepted. (2015)
11- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AĞAOĞLU, AR, GÜZELOĞLU, A., KURAR, E., KAYIŞ, SA, ÖZMEN, Ö, SCHÄFER-SOMI, S, ASLAN, S (2015) Expression of hypoxia inducible factors and vascular endothelial growth factor during pregnancy in the feline uterus. Theriogenology, doi:10.1016/j.theriogenology.2015.02.009. Accepted. (0)
12- CINAR KUL B, BILGEN N, LENSTRA JA, KORKMAZ AGAOGLU O, AKYUZ B, ERTUGRUL O (2015). Trace Back Analysis of Paternal Lineages in Local Goat Breeds of Turkey by Using Y-Chromosomal DNA. Journal of Animal Breeding and Genetics. Accepted. (2015)
13- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AĞAOĞLU, AR, SAATCI, M. (2015) Estimating allele frequencies of some hereditary diseases in Holstein cattle reared in the Burdur province of Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. DOI: 10.3906/vet-1412-13. Accepted. (2015)
14- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AKYÜZ, B, ÇINAR KUL, B, BİLGEN, N, ERTUĞRUL, O. (2015). Genetic polymorphism of five genes associated with meat production traits in five cattle breeds in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg. DOI: 10.9775/kvfd.2014.12722. (2015)
15- ARSLAN KORHAN,AKYÜZ BILAL,KORKMAZ AGAOGLU ÖZGECAN (2015) Investigation of STAT5A, FSHR and LHR Gene Polymorphisms In Turkish Indigenous Cattle Breeds (East Anatolian Red, South Anatolian Red, Turkish Grey, Anatolian Black And Zavot). RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS, accepted. (2015)
16- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AĞAOĞLU, AR, GÜZELOĞLU, A., ASLAN, S, KURAR, E., KAYIŞ, SA, SCHÄFER-SOMI, S, (2015) Gene expression profiles of some cytokines, growth factors, receptors and enzymes (GM-CSF, IFNγ, MMP2, IGF-II, EGF, TGF- β, IGF-IIR) during pregnancy in cat uterus. Theriogenology. Accepted (2015)
17- AKYÜZ, B., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AKÇAY, A., AĞAOĞLU, AR. (2015) Effects of DGAT1 and GH1 genes on milk yield in Holstein cows reared in Turkey. Slovenian Veterinary Research. Accepted (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ELMAZ, Ö., ÖZÇELİK METİN,M., AKBAŞ, A.A., SAATCI, M (2010) Teke Yöresinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğine Genel Bakış. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 24-26 Haziran 2010. Sayfa 189-192, Çanakkale.rnrn (2010)
2- ELMAZ, Ö., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ÖZÇELİK METİN,M., AKBAŞ, A.A., SAATCI, M (2010) Antalya ve Burdur Yöresinde Yetiştirilen Honamlı Keçisinin Tanıtılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 24-26 Haziran 2010. Sayfa 202-205, Çanakkale. rnrn (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AKYÜZ, B., ERTUĞRUL, O. (2010) Kayseri Civarında Yetiştirilen Holştayn İneklerde Sığır Lökosit Bağlanma Yetmezliği (BLAD) Allelinin Belirlenmesi. 3. Ulusal Zootekni Kongresi. 15-17 Temmuz 2010, Afyon.rnrn (2010)
2- AKYÜZ, B., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ERTUĞRUL, O. (2010) Türkiye Yerli Sığır Irklarının Kappa-Kasein ve Büyüme Hormonu Genlerinin Genetik Polimorfizmi. 3. Ulusal Zootekni Kongresi.15-17 Temmuz 2010, Afyon. (2010)
3- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ÇINAR KUL, B., ÖZKAN, E., TEKİN, N., IŞIK, A., ERTUĞRUL, O. (2009) Ankara Ve Kilis Keçi Irklarının Mikrosatellit Belirteçleri İle Genetik Çeşitliliklerinin İncelenmesi. IX. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. (2009)
4- ÇINAR KUL, B., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AKYÜZ, B., TEKİN, N., AYTAÇ, M., ERTUĞRUL, O. (2009) Ankara Ve Kilis Keçi Irklarında Mtdna Çeşitliliği. IX.Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir.rnrn (2009)
5- BİLGEN, N., ÇINAR KUL, B., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ERTUĞRUL, O., ERZURUMLU, F., DURMAZ, M. (2014) Türkiye Arap Atlarında Polisakkarit Depolama Hastalığı Tip I (PSSM-I), Öldürücü Açık Renk Hastalığı (DCCL) ve Şiddetli Kombine İmmun Yetmezliğe (SCID) Sebep Olan Mutasyonların Moleküler Tanı Yöntemleri ile Araştırılması, 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Bildiri Kitabı s.47-48 29 Mayıs-1 Haziran 2014, Burdur (2014)
6- AĞAOĞLU, A.R., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., KURAR, E., GÜZELOĞLU, A., KAYIŞ, S.A., ATLI, M.O., SCHÄFER-SOMI, S., ASLAN, S. (2014) Kedi Uterusunda, Platelet Aktive Edici Faktörler ve Reseptörünün Erken Gebelik Dönemindeki Ekspresyonu, 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Bildiri Kitabı s.137-138. 29 Mayıs-1 Haziran 2014, Burdur. (2014)
7- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. SAATCI, M., ELMAZ, Ö., ÇOLAK, M., KOCAMÜFTÜOĞLU, M., ZEYTÜNLÜ, E. (2014) Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Keçi Irklarında Alfa-Laktalbumin Geni Tek Nükleotid Polimorfizminin MvaI PZR-RFLP ile Belirlenmesi. 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Bildiri Kitabı s.155-156. 29 Mayıs-1 Haziran 2014, Burdur. (2014)
8- KORKMAZ AĞAOĞLU Ö., AKYÜZ B. (2014) Türkiye’deki Dört Sığır Irkında Büyüme Hormonu Gen Polimorfizmi. 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Bildiri Kitabı s.153-154, 29 Mayıs-1 Haziran 2014, Burdur. (2014)
9- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ÇINAR KUL, B., AKYÜZ, B., ELMAZ, Ö., ÖZÇELİK METİN, M., SAATCI, M., ERTUĞRUL, O. (2014) Burdur İli ve Civarında Yetiştirilen Honamlı, Kıl ve Saanen Keçi Irklarında β-Lactoglobulin Geni SacII Polimorfizminin Belirlenmesi, 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Bildiri Kitabı s.151-152. 29 Mayıs-1 Haziran 2014, Burdur. (2014)
10- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AKYÜZ, B., ZEYTÜNLÜ, E., AĞAOĞLU, A.R., (2016) Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Sığır Irklarında Toll Like Reseptör 4 (TLR4) Geninde G+265C ve G-1539A Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Araştırılması, 6. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Bildiri Kitabı s. 93-94. 1-4 Haziran 2016, Kapadokya. (2016)
11- ZEYTÜNLÜ, E., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. (2016) Honamlı ve Kıl Keçisi Irklarında İnsulin Benzeri Büyüme Faktörü- I (IGF-I) Geni Polimorfizminin Belirlenmesi ve Büyüme Performansları Üzerine Etkisi, 6. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Bildiri Kitabı s. 95-96. 1-4 Haziran 2016, Kapadokya. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ERTUĞRUL, O. (2012) ANALYSIS OF GENETIC STRUCTURE OF SOME NATIVE TURKISH GOAT BREEDS BY 20 MICROSATELLITE MARKERS. XI. WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCIENTIFIC JOURNAL OF UNIVERSITY OF SZEGED, FACULTY OF AGRICULTURE, Hódmezővásárhely, Hungary, 10th May 2012. Volume 1. (1): 321-327, ISSN 2063-4803. (2012)
2- KUL, BÇ, AĞAOĞLU, ÖK, AKYÜZ, B, ÖZKAN, E, GÜCÜYENER, Ö, AYTAÇ, M, ERTUĞRUL, O. (2011) Molecular Characterization of Conserved Some Turkish Native Goat Breeds. 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, October 4-8 2011, Tekirdag, Turkey. 120-130. (2011)
3- Elmaz Ö., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akbaş A.A., Çolak M., Saatcı M., Özcelik Metin, M.: The Current Status of Goat Lıvestock Enterprıses in Burdur Provınce of Turkey. XII. WELLMANN OSZKÁR INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezvásárhely / Hungary, 25th April 2013, Dergi: AGRAR-ES VIDEKFEJLESZTESI SZEMLE, 2013. Vol. 2.(1): 510. (Sözlü sunu)rn (2013)
4- SAATCI, M., ELMAZ, O., AKBAŞ, AA., KORKMAZ AGAOGLU, O, SARI, M. (2017) Specifications of Turkish Hair Goat Breeders, 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCIENTIFIC JOURNAL OF UNIVERSITY OF SZEGED, FACULTY OF AGRICULTURE, Hódmezővásárhely, Hungary, 3rd May 2017. ISBN 978-963-306-530-3. (2017)
5- SAATCI M., ELMAZ E., AKBAŞ A.A., KORKMAZ AĞAOĞLU Ö., SARI M. (2018) “Some Life Features of Nomadic Pastoral Goat Breeders in West Mediterranean Region of Turkey”, 1st International Symposium on Silvopstoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, (22-24 October 2018), Isparta, Turkey, 8. (2018)
6- ELMAZ E., KORKMAZ AĞAOĞLU Ö., AKBAŞ A.A., SAATCI M., ÖZÇELIK METIN M. (2018) “The Present Conditions of Sheep Farms in Burdur Province in the Mediterranean Region of Turkey”, 1st International Symposium on Silvopstoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, (22-24 October 2018), Isparta, Turkey, 17. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AĞAOĞLU, AR., İDE, T. (2011) Why do researchers use “Knockout Mice”? 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, 13-15 June, İstanbul, 64. (2011)
2- İDE, T., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AĞAOĞLU, AR. (2011) Genetic Standardization in Laboratory Animals. 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, 13-15 June, İstanbul, 67. (2011)
3- AĞAOĞLU, AR., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., İDE, T. (2011) Genetic Quality Control in Laboratory Animals. 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, 13-15 June, İstanbul, 63. (2011)
4- KILINÇLIER, B. Ş., ZEYTÜNLÜ, E., BARBAROS, G., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö. (2010) 2009 Yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine Getirilen Hasta Hayvanların Değerlendirilmesi, (Öğrenci projesi danışmanı). 12. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi. 6-8 Mayıs 2010, İstanbul. Sayfa 100-101. (2010)
5- Cinar Kul, B., Bilgen, N., Korkmaz Agaoglu, Ö., Akyuz, B., Ertugrul, O (2014) Trace back analysis of paternal lineages in local goat breeds of Turkey by using Y-choromosomal DNA. The 34th International Society for Animal Genetics Conference. ISAG XI'AN. 27.07-01.08.2014 (2014)
6- Cinar Kul, B., Bilgen, N., Korkmaz Agaoglu, Ö., Ozmen, O., Gücüyener Hacan, O., Akyuz, B., Ertugrul, O (2014) Whole mtDNA genome sequence analysis of different haplotypes from the Turkish native goat breeds. The 34th International Society for Animal Genetics Conference. ISAG XI'AN. 27.07-01.08.2014 (2014)
7- KORKMAZ AGAOGLU, O., ELMAZ, O., COLAK, M., AKYUZ, B., ZEYTUNLU, E., SAATCI, M. (2016) Detection of polymorphisms of the some genes and their effects on growth performance in Honamli and Hair goat breeds. 12th international conference on goats, 25-30th September 2016, Antalya, Turkey. P: 137. (2016)
8- SAATCI, M., ELMAZ, O., COLAK, M., AKBAS, A., KORKMAZ AGAOGLU, O., SARI, M. (2016) A glance on the sociodemographic life of extensive goat breeders in West Mediterranean Region of Turkey. 12th international conference on goats, 25-30th September 2016, Antalya, Turkey. P: 79. (2016)
9- ELMAZ, O., SAATCI, M., KORKMAZ AGAOGLU, O, AKBAŞ, AA., OZÇELIK METIN, M., GEZER, G., GOKCAY, Y. (2017) Growth Performance and Survival Rates of Turkish Hair Goat up to Weaning Age, 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCIENTIFIC JOURNAL OF UNIVERSITY OF SZEGED, FACULTY OF AGRICULTURE, Hódmezővásárhely, Hungary, 3rd May 2017. 34-35, ISBN 978-963-306-530-3. (2017)
10- ELMAZ, O., SAATCI, M., KORKMAZ AGAOGLU, O, AKBAŞ, AA., OZÇELIK METIN, M., SAVUN, O (2017) Growth Performance of Turkish Honamlı Goat up to Weaning Age, 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCIENTIFIC JOURNAL OF UNIVERSITY OF SZEGED, FACULTY OF AGRICULTURE, Hódmezővásárhely, Hungary, 3rd May 2017. 36-37, ISBN 978-963-306-530-3. (2017)
11- KORKMAZ AGAOGLU, O., AGAOGLU, A.R., OZMEN, O.,SAATCI, M., SCHÄFER-SOMI, S, ASLAN, S. (2017) Investigation of Insulin-like Growth Factor Gene Family in Cat Uterus During Pregnancy at mRNA and Protein Level. XXth International Congress of the European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR), 29 June-1 July 2017, Vienna. (2017)
12- AĞAOĞLU, A.R., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ASLAN, S.,KOCAMÜFTÜOĞLU, M., KÖKER, A., ÇETİN, Y., GÜNGÖR, Ö. ÖZTÜRK, D., SAATCI, M. (2017) The effects of presynch-ovsynch applications on endometrial Toll and Nod like receptor gene expressions in cows with repeat breeder syndrome (RBS). Turkish Society of Veterinary Gynaecology VII. National-I. International Congress, 15-18 October 2017, Marmaris, 180-181. (2017)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., ÇINAR KUL, B., AKYÜZ, B., ÖZKAN, E., ERTUĞRUL, O. (2011) Different Four PCR-Multiplex Systems via Twenty Microsatellite Loci in Goat. Current Opinion in Biotechnology, European Biotechnology Congress. September 28-October 1, 2011, İstanbul, Turkey. 22(Suppl. 1): 51. doi:10.1016/j.copbio.2011.05.137. (2011)
2- AKYUZ, B., AGAOGLU, OK, ERTUGRUL, O. (2011) Investigation of Kappa-Casein, Growth Hormone and Prolactin Genes Polymorphism in Turkish Native Cattle Breeds by PCR-RFLP. Reproduction in Domestic Animals. The 15th Annual Conference oft he European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 15-17 September 2011, Antalya, Turkey. 46(Suppl. 3) :81. (2011)
3- AGAOGLU, AR, KAYMAZ, M, KARAKAS, K, DARBAZ, I, SARI, G, ALKAN, E, AGAOGLU, OK, Tasdemir, U (2011) Effects of Different Superovulation and Synchronization Protocols on the Ovarian Response and Embryo Yield in Angora Goats. The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 15-17 September 2011, Antalya, Turkey. 46(Suppl. 3) :79. (2011)
4- Agaoglu, AR, Korkmaz Agaoglu, O, Kurar, E., Guzeloglu, A., Kayis, SA., Aslan, S, Sch€afer-Somi, S (2014) Gene expression profiles of cytokines (GM-CSF, IFNc, MMP2), growth factors (IGF-2, EGF, TGF- b) and IGF2R during pregnancy in cat uterus. Reprod Dom Anim 49 (Suppl. 3), 37–101. The 18th ESDAR&Annual Meeting. Scandic Marina Congress Center, Helsinki, Finland. 10.09-13.09.2014. (2014)
5- Korkmaz Agaoglu, O, Agaoglu, AR, Guzeloglu, A., Kurar, E., Kayis, SA., Aslan, S, Sch€afer-Somi, S (2014) Evaluation of a subunits of hypoxia inducible factor (HIF)rnand Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) expressions during pregnancy in domestic cats. Reprod Dom Anim 49 (Suppl. 3), 76. The 18th ESDAR&Annual Meeting. Scandic Marina Congress Center, Helsinki, Finland. 10.09-13.09.2014. (2014)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Biyoteknoloji Derneği (2009)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (2012 Yıl)
2- African Journal of Biotechnology (2012 Yıl)
3- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2012 Yıl)
4- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1) (2011 Yıl)
5- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2) (2011 Yıl)
6- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1) (2013 Yıl)
7- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2) (2013 Yıl)
8- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (3) (2013 Yıl)
9- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (2013 Yıl)
10- Veterinary Journal of Ankara University (2013 Yıl)
11- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2014 Yıl)
12- Journal of Agricultural Science and Technology (2014 Yıl)
13- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (1) (2014 Yıl)
14- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (2) (2014 Yıl)
15- Veterinary Journal of Ankara University (2014 Yıl)
16- The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas (2015 Yıl)
17- Veterinary Journal of Ankara University (1) (2015 Yıl)
18- Small Ruminant Research (2015 Yıl)
19- Veterinary Journal of Ankara University (2) (2015 Yıl)
20- Veterinary Journal of Ankara University (3) (2015 Yıl)
21- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1) (2015 Yıl)
22- Veterinary Journal of Ankara University (4) (2015 Yıl)
23- Theriogenology (2015 Yıl)
24- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2) (2015 Yıl)
25- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1) (2016 Yıl)
26- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2) (2016 Yıl)
27- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (3) (2016 Yıl)
28- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (4) (2016 Yıl)
29- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (5) (2016 Yıl)
30- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (6) (2016 Yıl)
31- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1) (2017 Yıl)
32- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2) (2017 Yıl)
33- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (3) (2017 Yıl)
34- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1) (2018 Yıl)
35- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2) (2018 Yıl)
36- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (3) (2018 Yıl)
37- Iranian Journal of Applied Animal Science (2019 Yıl)
38- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1) (2019 Yıl)
39- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2) (2019 Yıl)
40- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (3) (2019 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2012 Yıl)
2- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
3- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2014 Yıl)
4- Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
5- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
6- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
7- Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
8- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2017 Yıl)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2017 Yıl)
10- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2017 Yıl)
11- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2018 Yıl)
12- Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi (2019 Yıl)
13- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2019 Yıl)
14- Mediterranean Agricultural Sciences (2019 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Veteriner Fakültesi Erasmus Koordinatör Yardımcılığı (Yıl:2010)
2- Veteriner Fakültesi Farabi Koordinatör Yardımcılığı (Yıl:2011)
3- Veteriner Fakültesi Erasmus Koordinatörü (Yıl:2011)
4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni AD AKTS Koordinatörü (Yıl:2012)
5- Veteriner Fakültesi Kantin ve Çay Ocağı Denetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi (Yıl:2013)
7- Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü (Yıl:2013)
8- MAKÜ Farabi Koordinatörü (Yıl:2014)
9- Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Komisyon Üyesi (Yıl:2017)
10- Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2018)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, University of Szeged, Faculty of Agriculture (Yıl:2012)
2- Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, University of Vytautas Magnus, Lithuanian (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Burdur İli İlçe ve Köylerinde eğitim seminerleri (Yıl:2011)
2- Burdur İli İlçe ve Köylerinde eğitim seminerleri (Yıl:2012)
3- Burdur İli İlçe ve Köylerinde eğitim seminerleri (Yıl:2013)
4- BAKA projesi (TR61/12/DFD/14) kapsamında seminer (Yıl:2013)
5- TÜBİTAK (Hakem-Panelist), 2014 (Yıl:2014)
6- Erciyes Üniversitesi BAP Öncelikli Alan Projesi (Hakem)-2014 (Yıl:2014)
7- TÜBİTAK (Hakem-Panelist), 2015 (Yıl:2015)
8- TÜBİTAK (Panelist), 2015 (Yıl:2015)
9- Selçuk Üniversitesi BAP Projesi (Hakem)-2015 (Yıl:2015)
10- Harran Üniversitesi BAP Projesi (Hakem)-2015 (Yıl:2015)
11- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (2), 2015 (Yıl:2015)
12- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (3), 2015 (Yıl:2015)
13- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (1), 2016 (Yıl:2016)
14- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (2), 2016 (Yıl:2016)
15- İnönü Üniversitesi Çok Disiplinli Araştırma Projesi BAP(Hakem)-2017 (Yıl:2017)
16- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (1), 2017 (Yıl:2017)
17- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (2), 2017 (Yıl:2017)
18- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (3) (2017) (Yıl:2017)
19- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (4) (2017) (Yıl:2017)
20- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (1) (2018) (Yıl:2018)
21- TÜBİTAK (Panelist), 2018 (Yıl:2018)
22- TÜBİTAK (Hakem-Panelist) (2) (2018) (Yıl:2018)
23- Ankara Üniversitesi BAP Projesi (Hakem)-2018 (Yıl:2018)
24- TÜBİTAK (Panelist) (2), 2018 (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Honamlı, Kıl ve Saanen Keçi Irklarında Kappa-Kasein ve B-laktoglobulin Genotiplerinin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BAP, 0106-NAP-10 (2010)
2- Antalya İli Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Yürütücü, 2015-2020rn (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur İli Merkez İlçeye Bağlı Köy ve Beldelerdeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BAP, 0103-NAP-10, Yardımcı Araştırıcı (2010)
2- Türkiye Arap Atlarında Severe Combined Immunodeficiency (SCID) Hastalığının Moleküler Tanı Yöntemleriyle Araştırılması, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, BAP, 08B3338004 (2008)
3- Türkiye Yerli Keçi Irklarından Farklı Haplotiplerin Tüm mtDNA Genom Dizi Analizi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, BAP, 10B3338010, Yardımcı Araştırıcı (2010)
4- Antalya İli Kıl Keçisinin Halk Elinde Islahı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2011)
5- Burdur İli Kıl Keçisinin Halk Elinde Islahı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2011)
6- Muğla İli Kıl Keçisinin Halk Elinde Islahı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2011)
7- Antalya İli Honamlı Keçisinin Halk Elinde Islahı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2011)
8- Burdur İli Honamlı Keçisinin Halk Elinde Islahı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- T.C. Kalkınma Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) DFD Projesi, Proje No: TR61/12/DFD/14, Yürütücü (2013)
2- TÜBİTAK 112O878 nolu proje, Yürütücü (2013)
3- TÜBİTAK 113R026 (KARİYER) nolu proje, Yürütücü (2013)
4- TÜBİTAK 114O729 (1001) nolu proje, Yürütücü (2014)
5- TÜBİTAK 117O613 (1001) nolu proje, Yürütücü (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Türkiye yerli keçi ırklarının genetik ilişkilerinin Y-kromozomal DNA ile araştırılması, TÜBİTAK 111O799, Yardımcı Araştırıcı (2012)
2- ''Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması'' (TÜRKHAYGEN-I ), TÜBİTAK KAMAG PROJESİ (1007), 106G005. (2007)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- GATA ve Kırıkkale Ünv. Vet. Fak. Tarafından düzenlenen 5. Deney hayvanları kursunda DÜZENLEME KURULU ÜYESI (2010)
2- GATA ve Kırıkkale Ünv. Vet. Fak. Tarafından düzenlenen 5. Deney hayvanları kursunda EĞİTİCİ (2010)
3- 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 29.05-01.06.2014, Burdur, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi (2014)
4- 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 29.05-01.06.2014, Burdur, Kongre Genel Sekreteri (Genetik) (2014)
5- 6. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi Kongre Bilim Kurulu (Genetik), 1-4 Haziran 2016, Kapadokya. (2016)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Advanced Course on GENOMIC APPLICATIONS IN ANIMAL BREEDING jointly organized by the International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), through the Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (IAMZ), and the University of León, through the Veterinary Faculty that will take place at the Department of Animal Production of the Veterinary Faculty in León, 2011. (CIHEAM tarafından, İspanya’nın Leon kentinde düzenlenen "GENOMIC APPLICATIONS IN ANIMAL BREEDING" konulu kursa burslu olarak katılım). (2011)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TÜBİTAK tarafından finanse edilen TÜRKHAYGEN-1 106G005 ''Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması'' isimli proje bursu (2007)
2- “3rd East Mediterranean ICLAS Symposium” Haziran 2011” isimli uluslararası bilimsel etkinlikte “TÜBİTAK Etkinlik Katılım Bursu” (2011)
3- “Avrupa Biyoteknoloji kongresi TÜBİTAK bursu” (2011)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- 6. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi Poster Bildiri Dalında Birincilik Ödülü, 1-4 Haziran 2016, Kapadokya. (2016)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Tübitak teşvik ödülleri (2012)
2- Tübitak teşvik ödülleri (2012)
Ulusal jüri üyeliği
1- Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı (Veteriner), Doktora Tez Jüri Üyesi (İlke ÜNLÜSOY), 02.Mart.2015 (2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı (Veteriner), Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (Emel ZEYTÜNLÜ), 12.Haziran.2015 (2015)
3- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (Veteriner), Doktora Tez Jüri Üyesi (Fahriye ZEMHERİ), 22.Temmuz.2015 (2015)
4- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (Veteriner), Doktora Tez Jüri Üyesi (Ayhan VURMAZ), 22.Temmuz.2015 (2015)
5- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (Veteriner), Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (Gamze DAL), 05.Aralık.2016 (2016)
6- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (Veteriner), Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (Emsal İBİŞ), 07.Haziran.2017 (2017)
7- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (Veteriner), Doktora Tez Jüri Üyesi (Serkan EROL), 01.Aralık.2017 (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2074
Email ozgecanagaoglu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.