Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : ABRh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Besin Hijyeni ve Teknolojisi
 • Anabilim Dalı : Besin Hijyeni ve Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizca
 • İlk Okul : Atatürk İlkokul
 • Orta Okul : Dedeman Ortaokulu
 • Lise : Çankaya Lisesi
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Fakültesi
 • Y.Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Besin Hijyeni ve Teknolojisi AnaBilim Dalı (2003)
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Besin Hijyeni Teknolojisi
 • (2003-09-26 16:52:00)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Besin Hijyeni Teknolojisi (03.07.2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Besin Hijyeni Teknolojisi (2017)
ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olduktan sonra AÜ Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünde doktoramı 2003 yılında bitirdim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisinde 1998 yılından beri çalışmaktayım....
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kurban Bayramında Hatırlanacaklar (2006)
2- Et ve Et Ürünlerinde BSE-Risk Materyali Var Mıdır? (2007)
3- Anisakis'in Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi. (2007)
4- Gıda İşletmelerinde Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği (2004)
5- Gen Muhafaza Projesi Kapsamında Koruma Altına Alınan Yerli Kara İneklerin Süt Miktar ve Bileşimleri. (2003)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bovine tuberculosis in Burdur, southern Turkey. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Cadmium and Lead Determination of Livestock Feed and Cattle Manure from areas of Bursa, Turkey. (2007)
2- A STUDY ON MICROBIOLOGICAL QUALITY OF RABBIT MEAT (2009)
3- DETECTION OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM TISSUES AS BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY SPECIFIED RISK MATERIAL IN ROCESSED AND RAW MEAT PRODUCTS IN TURKEY (2007)
4- Bovine Tuberculosis in Burdur, Southern Turkey: Epidemiological, Pathological and Economic Study. (2006)
5- "Detection of Spinal Cord Tissues as Bovine Spongioform Encephalopathy Specified Risk Material (BSE-SRM) in Beef Carcasses During Splitting in Turkey" (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Detection of Central Nervous System Tissues as BSE Specified Risk Material in Processed and Raw Meat Products in Turkey. (2006)
2- Tavşan Etlerinde Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. (2006)
3- Ankarada'ki Değişik Su Kaynakları ile Kasaplık Sığır ve Koyun Dışkılarında Cryptosporidium spp. Ookistkerinin Varlığı, (2004)
4- Ağır Metal Kalıntılarının İnsan Sağlıği Üzerine Etkileri (2005)
5- Gıdalarda Pestisid Kalıntısı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi. (2005)
6- Anisakis'in Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi", Türkiye 10. Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2008)
7- "Burdur'da Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi", Türkiye 10. Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (2008)
8- "Et ve Et Ürünlerinde BSE-Risk Materyali Var Mıdır?", Türkiye 10. Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2008)
9- Gıdalar ve Biyoterörizm", Türkiye 10. Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2008)
10- "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi", Türkiye 10. Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2008)
11- Tavşan Etlerinde Bacillus cereus (2009)
12- Keş Peynirlerinde Listeria monocytogenes Varlığı (2009)
13- Burdur Yöresinde üretilen süt ve silajlarda Listeria türlerinin araştırılması (2009)
14- Türkiye2de gıda güvenliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Türkiye'deki Peynirlerde Candida albicans Varlığı" VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi (2008)
2- "Türk Mezbahalarında Sığır Karkaslarının İkiye Ayrılması Esnasında Bovine Spongioform Encephalopati Spesifik Risk Materyali (BSE-SRM) Olarak Bilinen Spinal Kord Dokularının Kontrolü", VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, (2008)
3- "Gıdalarda Bulunan Patojen Candida spp. İzolasyonunda Kullanılan Selektif Besi Yerlerinin Karşılaştırılması", VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (2008)
4- Keş Peynirlerinde Salmonella spp. Varlığı (2009)
5- AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ BAZI GELENEKSEL PEYNİRLERDE BRUCELLA SPP. SAPTANMASI (2009)
6- BURDUR ŞİŞ'İNDE E .COLI O17H:7 VARLIĞININ BELİRLENMESİ (2009)
7- KEŞ PEYNİRLERİNDE E.COLİ O157:H7 VARLIĞININ BELİRLENMESİ (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- "Türkiye'nin Güney Bölgesinde Özel bir Mezbaha İşletmesinde Parçalanmış Sığır Etlerinde Spinal Kord Dokusunun Araştırılması", VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Spinal Cord Tissue Detection in Comminuted Beef in A Private Abattoir in Southern Turkey" XVI. Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum), Zadar-Croatia, (2008)
2- ., "Detection of Spinal Cord Tissues as Bovine Spongiform Encephalopathy Specified Risk Material (BSE-SRM) in Beef Carcasses During Splitting in Turkey" XVI. Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum), Zadar-Croatia, (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Perspective on the Potential Health Risks of Dioksin in Human Food (2005)
2- "Effects of Heavy Metals Residues on Human Health", (2005)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2482132126/ 2126
Email ozenkursun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.