Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoCraniometric Measurements of the Male Eurasian Lynx from TurkeyDAYAN MUSTAFA ORHUN,GÜRBÜZ İFTAR,DEMİRASLAN YASİN,ÖZGEL ÖZCANAnimal and Veterinary Sciences2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Wordcat
2Macro-Anatomic Investigation of Larynx, Trachea and Lungs in Martens (Martes Foina)DEMİRASLAN YASİN,GÜRBÜZ İFTAR,ÖZGEL ÖZCANJournal Veterinary Anatomy2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, google
3 infoThe effect of stomach s different fullness levels on the topography of intestines in New Zealand rabbit (Oryctolagus cuniculus L.)ÖZGEL ÖZCAN,KARAKURUM EMİNE,DEMİRASLAN YASİN,AYKUT MEVLÜTEurasian Journal of Veterinary Sciences2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Ulakbim-Yaşam Bilimleri
4 infoYeni Zelanda tavşanında Oryctolagus cuniculus L midenin farklı doluluk derecelerinin böbreklerin topografisi üzerine etkisiÖZGEL ÖZCAN,KARAKURUM EMİNE,DEMİRASLAN YASİNEurasian Journal of Veterinary Sciences2016Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Index Veterinarius, VeterinaryScience Database
5Morphometric properties of larynx and trachea in the New Zealand rabbitÖZKADİF SEMA,DAYAN MUSTAFA ORHUN,DEMİRASLAN YASİN,AYKUT MEVLÜT,ÖZGEL ÖZCANEurasian Journal of Veterinary Sciences2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, Cab Abstracts, Index Veterinarius
6 infoKöpekte Burun Boşluğu Cavum Nasi ve Bu Bölgenin İnnervasyonunun Makroanatomik Olarak İncelenmesiKARAKURUM EMİNE,ÖZGEL ÖZCAN,HALIGÜR AYŞE,DİLEK ÖMER GÜRKAN,AYKUT MEVLÜTAtatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, CAB Abstract, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, CABI full text, Google Scholar ve Türkiye Atıf Dizini
7Research and Analysis in the Field of Veterinary Anatomy Between1994 and 2013 in TurkeyDEMİRASLAN YASİN,AYKUT MEVLÜT,GÜRBÜZ İFTAR,ÖZGEL ÖZCANKocatepe Veterinary Journal2016Ulusal, Hakemli, Elektronik, Journal Index, Academic Index, Turkey Citation Index, Google Scholar
8Macroanatomical Investigations on the Ossa Membri Pelvini of Anatolian Bobcat Lynx lynxÖZGEL ÖZCAN,AYKUT MEVLÜTPakistan J. Zool.2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
9 infoDetermination of the Effect of Stomach Volume on Topography of Liver of New Zealand Rabbit Oryctolagus Cuniculus LÖZGEL ÖZCAN,KARAKURUM EMİNE,DEMİRASLAN YASİNARC Journal of Animal and Veterinary Sciences2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Sağlık Bilimleri
10 infoThe absence of the foramen supratrochleare in German shepherd dogÖZGEL ÖZCAN,AYKUT MEVLÜTAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
11 infoMacroanatomical characteristics of plexus brachialis and its branches in martens Martes foinaDEMİRASLAN YASİN,AYKUT MEVLÜT,ÖZGEL ÖZCANTURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
12A macroanatomical study of the arcus aortae in the fox Vulpes vulpes Turk J Vet Anim Sci 2013 37 672 674KARAKURUM EMINE, OZGEL OZCANTurk J Vet Anim Sci2013Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
13The Morphology of the Cervico thoracic Sympathetic System in Donkeys Equus asinus LÖZGEL ÖZCAN,DÜZLER AYHAN,NEJDET DURSUN,BEYAZ FEYZULLAHAnat. Histol. Embryol2009Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
14Morphology and Arterial Vasculature of Donkey Equus asinus L Adrenal GlandKARAKURUM EMINE, OZGEL OZCAN, DURSUN NEJDETTURK J. VET ANIM SCI2008Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
15The Macroanatomical Evaluation of N splanchnicus Major Minor and Imus in Donkeys Equus asinus LOZGEL OZCAN, DURSUN NEJDET, DUZLER AYHANJournal of Animal and Veterinary Advances2008Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
16The Morphology and Arterial Vascularization of the Pineal Gland in Donkeys Journal of Animal And Veterinary AdvancesOZGEL OZCAN, DURSUN NEJDET, OTO CAGDASJournal of Animal and Veterinary Advances2008Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
17Arteries that supply the brain and the formation of circulus arteriosus cerebri in donkeysOZGEL OZCAN, DURSUN NEJDET, OTO CAGDASMedycyna Weterynaryjna2007Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
18Morphometric Analysis of the Sternum in Avian SpeciesDUZLER AYHAN, OZGEL OZCAN, DURSUN NEJDETTurk J Vet Anim Sci2006Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
19Comparison of Airway Size with Some Phenotypic Parameters in Dalmatian Puppies A Practical Method to Estimate the Endotracheal Tube SizeAVKI SIRRI, YIGITARSLAN KURSAD, OZGEL OZCANVet Anast Analg2006Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
20Arterial Vascularization of Septum Interventriculare in Donkeys Equus asinus LOZGEL OZCAN, DURSUN NEJDETAnat Histol Embryol2005Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
21The Macroanatomy of Coronary Arteries in Donkeys Equus asinus LOZGEL OZCAN, HALIGUR AYSE, DURSUN NEJDET, KARAKURUM EMINEAnat Histol Embryol2004Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
22Yeni Zelanda tavşanında gözlenen iki ayrı ektopik gebelik olgusuHALIGÜR AYŞE, ÖZGEL ÖZCAN, DURSUN NEJDETKAfkas Üni Vet Fak Derg2004Ulusal, Hakemli, , CABI
23On the Gross Anatomy of Cranial Cervical Ganglion of Donkey Equus asinus L in TurkeyOZGEL OZCAN, KURTUL IBRAHIM, DURSUN NEJDETVet Res Commun2004Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
24Yeni Zelanda Tavşanında Oryctolagus cuniculus L Boyun Bölgesi Venaları Üzerinde Makroanatomik AraştırmalarOZGEL OZCAN, DURSUN NEJDETAnk Üni Vet Fak Derg2003Ulusal, Hakemli, Basılı, CABI
25Yeni Zelanda Tavşanında Oryctolagus cuniculus L Baş Bölgesinin Venaları II Bölüm V linguofacialis ve dallarıOZGEL OZCAN, DURSUN NEJDETAnk Üni Vet Fak Derg2003Ulusal, Hakemli, , CABI
26Cerebral Arterial Circle in German Shephard Dogs Raised in TurkeyKÜRTÜL İBRAHİM, DURSUN NEJDET, ÖZGEL ÖZCANKafkas Üni vet Fak Derg2003Ulusal, Hakemli, , CABI
27Arterial Supply of the Penis in the New Zealand Rabbit Oryctolagus Cuniculus LOZGEL OZCAN, DURSUN NEJDET, CENGELCI AYSE, ATES SEVINCAnat Histol Embryol2003Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
28Yeni Zelanda Tavşanında Oryctolagus cuniculus L Baş Bölgesinin Venaları I Bölüm V maxillaris ve dalları Ank Üni Vet Fak DergOZGEL OZCAN, DURSUN NEJDETAnk Üni Vet Fak Derg2003Ulusal, Hakemli, Basılı, CABI
29Kızıl Şahinde Buteo rufinus Neurocranium KemikleriORHAN İSMAİL ÖNDER, ÖZGEL ÖZCAN, KABAK MURATAnk Üni Vet Fak Derg2002Ulusal, Hakemli, , CABI
30Macro anatomical Investigations on Sternum in Bald IbısDURSUN NEJDET, DUZLER AYHAN, BOZKURT EMINE UMRAN, OZGEL OZCANIndian Vet J2002Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
31Morphometric and Morphological Features of the Bones of the Wing in Bald IbısBOZKURT EMINE UMRAN, DUZLER AYHAN, OZGEL OZCAN, KURTUL IBRAHIMIndian Vet J2002Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
32Macro anatomical Investigations on Ossa Cinguli Membri Thoracici in Bald IbısOZGEL OZCAN, DUZLER AYHAN, BOZKURT EMINE UMRANIndian Vet J2002Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
33Morphology of the Accessory Sex Glands and Their Arterial Vascularization in New Zelland RabbitsKÜRTÜL İBRAHİM, ÖZGEL ÖZCAN, DURSUN NEJDET, BOZKURT EMİNE ÜMRANKafkas Üni Vet Fak Derg2001Ulusal, Hakemli, , CABI
34Tavşan Kobay ve Sıçanda Plica Vocalis ve Musculus Thyroarythenoideus un AnatomisiÇAKIR AHMET, GÜLTİKEN MURAT ERDEM, ÖZGEL ÖZCANAnk Üni Vet Fak Derg2001Ulusal, Hakemli, Basılı, CABI
35Yeni Zelanda Tavşanında Oryctolagus Cuniculus L Glandula Suprarenalis ve Arteriel VaskularizasyonuDURSUN NEJDET, BOZKURT EMİNE ÜMRAN, ÖZGEL ÖZCANAnk Üni Vet Fak Derg2001Ulusal, Hakemli, , CABI
36Tavşanda Arteria Thyroidea Cranialis ve Glandula Thyroidea nın Arterial VaskularizasyonuDURSUN NEJDET, YILDIZ DİNÇER, ÖZGEL ÖZCANAnk Üni Vet Fak Derg1996Ulusal, Hakemli, , CABI