Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Anotomi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • İlk Okul : Manyas İstiklal İlkokulu
 • Orta Okul : Manyas Ortaokulu
 • Lise : Muğla Turgut Reis Lisesi
 • Lisans : Ankara Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Anatomi
 • (25.05.2001)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Veteriner Anatomi (09.10.2006)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Veteriner Anatomi (11.01.2012)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEL, ÖZCAN

Akademisyen. 1971 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğreniminin ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Veteriner Anatomi alanında 2001 yılında doktora öğrenimini tamamlayarak aynı yıl Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Burdur’da yeni kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan ÖZGEL, 09.10.2006 tarihinde Doçent, 11.01.2012 tarihinde de Profesör unvanını aldı. Mehmet Akif Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü, Veteriner Fakültesi dekan yardımcılığı gibi idari görevleri yerine getiren ÖZGEL, alanı ile ilgili birçok projede araştırmacı ya da proje yürütücüsü olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası çapta yayımlanmış makaleleri ve bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisinin yanı sıra alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası derneklere de üyelikleri bulunan Prof. Dr. Özcan ÖZGEL, halen Mehmet Akif Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölüm başkanlığı ve Anatomi Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Veteriner Anatomi (Evcil Memeli Hayvanlar); Medipres Yayınevi, Malatya (2015)
2- Veteriner Anatomi Atlası-At, Medipres Yayınevi, Malatya (2009)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Dursun, N., D. Yıldız ve Ö. Özgel, “Tavşanda Arteria Thyroidea Cranialis ve Glandula Thyroidea’nın Arterial Vaskularizasyonu”, Ank Üni Vet Fak Derg, 43, 361-365 (1996). (1996)
2- Dursun, N., E. Ü. Bozkurt ve Ö. Özgel, “Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus Cuniculus L.) Glandula Suprarenalis ve Arteriel Vaskularizasyonu”, Ank Üni Vet Fak Derg, 48, 21-25 (2001). (2001)
3- Çakır, A., M. E. Gültiken ve Ö. Özgel, “Tavşan, Kobay ve Sıçanda Plica Vocalis ve Musculus Thyroarythenoideus’un Anatomisi”, Ank Üni Vet Fak Derg, 48, 89-95 (2001). (2001)
4- Kürtül, İ., Ö. Özgel, N. Dursun, E. Ü. Bozkurt, “Morphology of the Accessory Sex Glands and Their Arterial Vascularization in New Zelland Rabbits”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 7, 95-99 (2001). (2001)
5- Orhan, İ. Ö., Ö. Özgel ve M. Kabak, “Kızıl Şahinde (Buteo rufinus) Neurocranium Kemikleri”, Ank Üni Vet Fak Derg, 49, 153-157 (2002). (2002)
6- Kürtül, İ., N. Dursun ve Ö. Özgel, “Cerebral Arterial Circle in German Shephard Dogs Raised in Turkey”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 8, 127-130 (2003). (2003)
7- Özgel, Ö. ve N. Dursun, “Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) Boyun Bölgesi Venaları Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar”, Ank Üni Vet Fak Derg, 50, 79-84 (2003). (2003)
8- Özgel, Ö. ve N. Dursun, “Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) Baş Bölgesinin Venaları. I. Bölüm: V. maxillaris ve dalları”, Ank Üni Vet Fak Derg, 50, 173-179 (2003). (2003)
9- Özgel, Ö., N. Dursun, “Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) Baş Bölgesinin Venaları. II. Bölüm: V. linguofacialis ve dalları”, Ank Üni Vet Fak Derg, 50, 181-185 (2003). (2003)
10- Halıgür, A., Ö. Özgel ve N. Dursun, “Yeni Zelanda tavşanında gözlenen iki ayrı ektopik gebelik olgusu”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 9, 177-180 (2004). (2004)
11- Aykut, M., Özgel Ö. (2014): Hayvanlar Hakkında Bilmediklerimiz. Dergi Ayrıntı. Cilt: 2, Sayı:14, 49-54. (2014)
12- Özgel, O., Karakurum, E., Demiraslan, Y. (2016): Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) midenin farklı doluluk derecelerinin böbreklerin topografisi üzerine etkisi. Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 1, 1-6. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- -Ozgel O., Karakurum, E., Demiraslan, Y. (2015): Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) Midenin Farklı Doluluk Derecelerinin Böbreklerin Topografisi Üzerine Etkisi. Eurasian J. Vet Sci. (accepted). (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ozgel, O., A. Duzler ve E. U. Bozkurt, “Macro-anatomical Investigations on Ossa Cinguli Membri Thoracici in Bald Ibıs”, Indian Vet J, 79, 700-707 (2002). (2002)
2- Bozkurt, E. U., A. Duzler, O. Ozgel ve I. Kurtul, “Morphometric and Morphological Features of the Bones of the Wing in Bald Ibıs”, Indian Vet J, 79, 470-476 (2002).rnrn (2002)
3- Dursun, N., A. Duzler, E. U. Bozkurt, ve O. Ozgel, “Macro-anatomical Investigations on Sternum in Bald Ibıs”, Indian Vet J, 79, 160-165 (2002). (2002)
4- Ozgel, O., N. Dursun, A. Cengelci ve S. Ates, "Arterial Supply of the Penis in the New Zealand Rabbit (Oryctolagus Cuniculus L.)", Anat Histol Embryol. 32, 6-8 (2003). (2003)
5- Ozgel, O., I. Kurtul ve N. Dursun, “On the Gross Anatomy of Cranial Cervical Ganglion of Donkey (Equus asinus) in Turkey”, Vet Res Commun, 28, 261-266 (2004). (2004)
6- Ozgel, O., A. Haligur, N. Dursun ve E. Karakurum, "The Macroanatomy of Coronary Arteries in Donkeys (Equus asinus L.)", Anat Histol Embryol 33, 278-283 (2004). (2004)
7- Ozgel, O. ve N. Dursun, “Arterial Vascularization of Septum Interventriculare in Donkeys (Equus asinus L.)”, Anat Histol Embryol, 34, 80-84 (2005). (2005)
8- Avki, S., K. Yigitarslan ve O. Ozgel, “Comparison of Airway Size with Some Phenotypic Parameters in Dalmatian Puppies: A Practical Method to Estimate the Endotracheal Tube Size”, Vet Anast Analg, 33, 24-27 (2006). (2006)
9- Duzler, A., Ozgel, O. ve N. Dursun, “Morphometric Analysis of the Sternum in Avian Species” Turk J Vet Anim Sci, 30, 311-314 (2006). (2006)
10- Ozgel O., Dursun N., Oto C. (2007): Arteries that supply the brain and the formation of circulus arteriosus cerebri in donkeys. Medycyna Weterynaryjna, (63), 1561-1563. (2007)
11- Ozgel, O., Dursun, N., Duzler, A. (2008): The Macroanatomical Evaluation of N. splanchnicus Major, Minor and Imus in Donkeys (Equus asinus L.), Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (9): 1081-1086. (2008)
12- Ozgel O, Dursun, N., Oto, C. (2008): The Morphology and Arterial Vascularization of the Pineal Gland in Donkeys. Journal of Animal And Veterinary Advances 7, 1511-1514. (2008)
13- Karakurum, E., Ozgel, O., Dursun, N. (2008): Morphology and Arterial Vasculature of Donkey (Equus asinus L.) Adrenal Gland. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 32, 469-473. (2008)
14- Ozgel, O., Duzler, A., Dursun, N., Beyaz, F. (2009): The Morphology of the Cervico-thoracic Sympathetic System in Donkeys (Equus asinus). Anat. Histol. Embryol. 38 (2) 139-144. (2009)
15- Karakurum, E., Özgel, Ö.: "A Macroanatomical Study of the Arcus Aortae in the Fox (Vulpes vulpes)". Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences. DOI: 10.3906/vet-1302-59 (2013)
16- -Demiraslan, Y., Aykut, M., Ozgel, O. (2015): Macroanatomical Features of Brachial Plexus in Martes Foina. Turk J Vet Anim Sci, 39. DOİ: 10.3906/vet-1506-48. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- -Ozgel, O., Aykut, M. (2015): Macroanatomical Investigations on the Ossa Membri Pelvini of Anatolian Bobcat (Lynx lynx). Pakistan J. Zool. 47 (5): 1492-1494. (2015)
2- -Ozgel, O., Aykut, M. (2015): Alman Kurt Köpeğinde Foramen Supratrochleare’nin Olmaması. Ank Üni Vet Fak Derg., 62 (4): 319-322. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çakır, A., M. E. Gültiken ve Ö. Özgel, “Tavşan, Kobay ve Sıçanda Plica Vocalis ve Musculus Thyroarythenoideus’un Anatomisi”, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 34, Bursa, 2000. (2000)
2- Avki, S., K. Yiğitarslan ve Ö. Özgel, “Köpeklerde Endotracheal Tüp Çapının Belirlenmesi İçin Pratik Bir Yöntem”, VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 90-91, Van, 2002. (2002)
3- Çengelci, A., Ö. Özgel ve N. Dursun, “Bir Yeni Zelanda Rastlanılan Ektopik Gebelik Olgusu”, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 72, Side, 2002. (2002)
4- Düzler, A., Ö. Özgel ve N. Dursun, “Kanatlı Hayvanlarda Sternum’un Morfometric Analizi”, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Side, 19, 2002. (2002)
5- Özgel, Ö., İ. Kürtül ve N. Dursun, “Merkep’te (Equus asinus) Ganglion Cervicale Craniale’nin Makro-anatomisi”, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 48, Side, 2002. (2002)
6- Özgel, Ö., A. Halıgür, N. Dursun ve E. Karakurum, “The Macroanatomy of Coronary Arteries in Donkeys (Equus asinus L.)”, III.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 50, Kuşadası, 2004. (2004)
7- Dursun, N., Karakurum, E. ve Ö. Özgel, “Merkepte (Equus asinus L.) Glandula Suprarenalis’in Arterial Vaskularizasyonu.” IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Kayseri, 2006. (2006)
8- Özgel, Ö., Dursun, N. ve Ç. Oto, "Merkepte (Equus asinus L.) Beyini Besleyen damarlar ve Circulus Arteriosus Cerebri'nin Oluşumu" IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Kayseri, 2006. (2006)
9- Özgel, Ö., Dursun, N., Oto, Ç., "Merkeplerde Glandula Pinealis'in Morfolojisi ve Arterial Vaskularizasyonu". V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 25-28 Haziran 2008. (2008)
10- Özgel, Ö., Düzler, A., Dursun, N., Beyaz, F., "Merkeplerde (Equus asinus L.) Cervico-thoracic Sempatik Sistemin Morfolojisi" V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 25-28 Haziran 2008. (2008)
11- Özgel, Ö., Dursun, N., Düzler, A., "Merkepte (Equus asinus L.) N. Splanchnicus major, minor ve imus'un makroanatomik olarak incelenmesi" V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Van. (2008)
12- Oto, Ç., Bozkurt, M.F., Özgel Ö., Yücel G., Hazıroğlu, R.M. "Ceylanda (gazelle gazelle) Sinus Inguinalis'in Makroanatomik ve Histolojik Olarak İncelenmesi." VI. Veteriner Anatomi Kongresi, 16-19 Eylül 2010, Afyonkarahisar. (2010)
13- Halıgür, A., Özgel, Ö., Karakurum, E., Dilek, Ö.G. "Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) ganglia celiaca, ganglion mesentericum craniale ve ganglia aorticorenalia’dan ayrılan dalların morfolojik incelenmesi." VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, İstanbul. 25-28 Haziran 2013. (2013)
14- -Demiraslan, Y., Gürbüz, İ., Aykut, M., Ozgel, O. (2015): Researches of Veterinary Anatomy Between the Years 1994-2013 in Turkey: A Tendency Analysis. IX.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 07.10 Eylül 2015, Elazığ. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- -Demiraslan, Y., Aykut, M., Gurbuz I., Ozgel O. (2015): Morphometric Characteristics of Cranium in Male Lynx (Lynx Lynx). IX.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 07.10 Eylül 2015, Elazığ. (2015)
2- -Demiraslan, Y., Aykut, M., Ozgel, O. (2015): Macroanatomical Features of Brachial Plexus in Martes Foina. IX.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 07.10 Eylül 2015, Elazığ. (2015)
3- -Aykut, M., Demiraslan, Y., Ozgel, O. (2015): Macroanatomic Investigation of the Lower Respiratory System in Martes Foina. IX.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 07.10 Eylül 2015, Elazığ. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Avki, S., O. Ozgel ve K. Yigitarslan, “Comparison of Airway Size with Some Phenotypic Parameters: Is There a Practical Method to Estimate the Appropriate Endotracheal Tube Diameter in Dalmatian Puppies'” Scientific Proceedings 36th Annual International Veterinary Congress - The Voorjaarsdagen, Amsterdam, 301, MC&RI BV (90-393-3331-9), Den Haag, Netherlands, 2003. (2003)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- World Association of Veterinary Anatomists (2006)
2- Ulusal Veteriner Anatomi Derneği (2001)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Ozgel, O., Avki, S., Gür, E., Akyazı, İ., "Veteriner Anatomi Atlası" Medipres Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., Malatya, 2009. (Süre : 1900 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Khaled, H.A., Magda, M.A., Hussein H. (2006): Anatomical, Radiographic and Ultrasonographic study of the male urethra of the one humped camel (Camelus dromedarius) Assiut University, Assiut-71526 / Egypt. (Anatomia Histologia Embryologia) (1900 Yıl)
2- Duran A.C., Arque, J.M., Fernandez, B., Fernandez, M.C., Fernandez, G., Sans-Coma-V. (2006): Separate Origin of the Main Components of the Left Coronary Artery in Syrian Hamsters (Mesocricetus auratus) (Journal of Veterinary Medicine A) (1900 Yıl)
3- Carvalho, M.A.M., Silva, R.A.B., Machado Junior, A.A.N., Menezes, D.J.A., Conde Junior, A.M., Dighi, D.A. (2006) Arterial Supply for the penis in Agoutis (Dasyprocta prymnolpha, Wagler, 1831)-Brasil. (Anatomia Histologia Embryologia) (1900 Yıl)
4- Yuan, G., Ma, J., Ye, w., Bai, Z., Wang, J. (2008): Macroanatomy of Coronary Arteries in Bactrian Camel (Camelus bactrianus), Veterinary Research Communication. (MOE Key Laboratory of Arid and Grassland Ecology, School of Life Science, Lanzhou University, 730000, LAnzhou, Gansu, China) (1900 Yıl)
5- MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF ABOMASUM IN WEST AFRICAN DWARF GOATS (Capra hircus), Turkish Journal of Veterinary and Animal Science (2009-Mart) (1900 Yıl)
6- Tuj Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma, The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas (2009-Nisan). (1900 Yıl)
7- "Merkepte (Equus asinus L.) Midenin Arterial Vaskularizasyonu" Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2009-Eylül) (1900 Yıl)
8- "Morphologic Features of the Interdigital Sinus of the Tuj Sheep" Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2009-Kasım) (1900 Yıl)
9- "Stereological Measurement of Testicular Volume in Kivircik Rams" Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. (2012 Yıl)
10- Formation of the Plexus sacralis in pheasants (Phasianus colchicus mongolicus) and macro anatomic investigation of the nerves originating from the plexus sacralis. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. (2012 Yıl)
11- A Microscopic and stereological study of the renal artery transitional zone of the adult male dog. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. (2011 Yıl)
12- The cranial cervical ganglion and its branches in the White Yak (Bos grunniens)" Anatomia, Histologia, Embryologia. (2010 Yıl)
13- Macroanatomic Investigations on the Venous Drainage of the Heart in Rore Deer (Capreolus capreolus) Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012) (2012 Yıl)
14- "Unbiased Estimate of the Epithelial Cell Number and Epithelial Cell Nuclear Volume in the Bulbourethral (Cowper) Glands of Holstein Bulls – A Stereological Study", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2012. (2012 Yıl)
15- Functional anatomy and biomechanics of the equine thoracolumbar spine. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. (2012-Haziran) (2012 Yıl)
16- -Morphological study of the intraorbital muscles (musculi bulbi) in rat and guinea pig. Ank Univ Vet Fak Derg. (2012) (2012 Yıl)
17- H Reflex and M wave studies in the fore and hindlimbs of rabbits. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science (2013-Ocak) (2013 Yıl)
18- -Ergin Atlarda III., IV., VI., Çift Cranial Sinirlerin Transversal Kesit Alanları ve Myelinli Akson Sayıları, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. (Şubat-2013) (2013 Yıl)
19- -H Reflex and M wave studies in the fore and hindlimbs of rabbit. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science (2013-Ocak). (2013 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Şinşillada Plexus Lumbosacralis'in Makroanatomik İncelenmesi" Kocatepe Veterinary Journal (Mayıs-2010) (2010 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2009)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2007-Mayıs (Yıl:2007)
2- Veteriner Fakültesi Dekan Yard. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2007-2010 (Yıl:2007)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2007-2014 (Yıl:2007)
4- Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı-Halen (Yıl:2013)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Temel Bilimler Bölüm Başkan Yard. Akdeniz Üniversitesi 2003-2006 (Yıl:2003)
2- Temel Bilimler Bölüm Başkan Yard. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006-2009 (Yıl:2006)
3- Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı 2001-2006 (Yıl:2001)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı 2006- (Yıl:2006)
5- Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2009)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak özgün bir kimlik ortaya koymak" Konulu Stratejik Plan Komisyonu (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ozgel, O., Karakurum, E. (2009): Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) Midenin Farklı Doluluk Derecelerinin Karın Organlarının Topografisi Üzerine Etkisi, MAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. 0061-NAP-09 (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Çakır, A., Gultiken, M.E. ve Özgel Ö. (2001): Tavşan, Kobay ve Sıçanda Plica Vocalis ve Musculus Thyroarythenoideus'un Anatomisi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, 98.10.00.02, Yardımcı Araştırıcı. (2001)
2- Halıgür, A., Özgel, Ö., Dilek, Ö.G.: Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) ganglia celiaca, ganglion mesentericum craniale ve ganglia aorticorenalia’den ayrılan dalların morfolojik incelenmesi. MAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. NAP-0142-10, Yardımcı Araştırıcı. (2010)
3- Karakurum E., Özgel Ö., Halıgür A., Dilek ÖG.: Köpekte burun boşluğu (cavum nasi) ve bu bölgenin innervasyonunun makroanatomik olarak incelenmesi. MAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. NAP-0143-10, Yardımcı Araştırıcı. (2010)
4- Duzler, A., Özgel, Ö., Alan, A. Orhan, İ., Aykut, M., ELMAZ, O (2015): Honamlı keçisi ve Kıl keçisi (kara keçi) kılları üzerinde morfolojik incelemeler. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: 5753. Yardımcı Araştırıcı. (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Honamlı keçi ırkının üreme, süt verimi, karkas özelliklerinin belirlenmesi ve bu ırkın anatomik özelliklerinin osteolojik yönden Kıl keçisiyle karşılaştırılması. TÜBİTAK / 1001 / 112R031 (Yardımcı Araştırıcı) (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2160
Email ozcanozgel(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.