Dr. Öğr. Üyesi

Özlem ÖZER

İletişim Bilgileri

oozer(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132500

Genel Bilgiler