Öğretim Görevlisi

Önder Osman OFLAS

İletişim Bilgileri

onderosmanoflas(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 0248213

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih