Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoUse of ultrasound as a pre-treatment for vacuum cooling process of cooked broiler breastsGÜLER DAL HANDE ÖZGE,GÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUFULTRASONICS SONOCHEMISTRY2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
2Determination of four priority polycyclic aromatic hydrocarbons (4PAHs) by GC-MS in traditional Turkish yoghurtsAKDOĞAN ABDULLAH,GÜRSOY OĞUZFood Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure Risk Assessment2020Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
3 infoA novel lactose biosensor based on electrochemically synthesized 3,4-ethylenedioxythiophene/thiophene (EDOT/Th) copolymerŞEN GÜRSOY SONGÜL,Yıldız Abdülkerim,Çelik Çoğal Gamze,GÜRSOY OĞUZOpen Chemistry2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
4Differences in antioxidant activity, total phenolic and flavonoid contentsof commercial and homemade tomato pastesKatırcı Nihan,Işık Naime,Güpür Çağlar,GÜLER HANDE ÖZGE,GÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUFJournal of the Saudi Society of Agricultural Sciences2020Uluslararası, Hakemli, Basılı, Scopus
5 infoDrying characteristics of Turkish ravioli, mantıGÜLER DAL HANDE ÖZGE,Kumral Murat,Kuş Ali,Kanat Ayşenur,GÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUFPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, E-SCI, Index Copernicus
6 infoPhysicochemical and Rheological Properties of Commercial Kefir DrinksGÜRSOY OĞUZ,Kocatürk Kübra,GÜLER DAL HANDE ÖZGE,Yakalı Hasne Nazlı,YILMAZ YUSUFAkademik Gıda2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, FSTA, CAB ABstracts
7 infoGeleneksel Yöntemlerle Üretilen ve Manda Kaymağı Olarak Pazarlanan Ürünlerin Bazı Özellikleri ile Konjuge Linoleik Asit İçerikleriKocatürk Kübra,GÖKÇE ÖZGE,ERGİN FİRUZE,KÜÇÜKÇETİN AHMET,GÜRSOY OĞUZAkademik Gıda2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, FSTA, CAB Abstracts
8 infoEffect of Electrospinning Process on Total Antioxidant Activity of Electrospun Nanofibers Containing Grape Seed ExtractFakı Rabia,GÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUFOpen Chemistry2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
9 infoKinetics of allicin potential loss in garlic slices during convective dryingDoğantürk Mahmut,DEMİRAY ENGİN,GÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUFQuality Assurance and Safety of Crops Foods2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
10 infoKabuklu Deniz Ürünleri: Norovirüs Salgınları ve Sporadik Enfeksiyonlar İçin RiskSökel Sevinç,KALE MEHMET,HASIRCIOĞLU SİBEL,YAVRU SİBEL,GÜRSOY OĞUZ,Kocatürk KübraAkademik Gıda2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, FSTA, CAB Abstracts, TR-Dizin
11 infoPhysicochemistry, microbiology, fatty acids composition and volatile profile of traditional Söğle tulum (goat’s skin bag) cheeseGÜRSOY OĞUZ,KÜÇÜKÇETİN AHMET,GÖKÇE ÖZGE,ERGİN FİRUZE,Kocatürk KübraANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS2018Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SCI-Expanded
12Development of a New Two-Enzyme Biosensor Based on Poly(Pyrrole-co-3,4-ethylenedioxythiophene) for Lactose Determination in MilkGÜRSOY OĞUZ,ŞEN GÜRSOY SONGÜL,ÇOĞAL SADIK,Çelik Çoğal GamzePOLYMER ENGINEERING AND SCIENCE2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI
13 infoSelection of autolytic lactic acid bacteria as potential adjunct cultures to accelerate ripening of white-brined cheesesHazır Dalca Selime,ŞİMŞEK ÖMER,GÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUFMljekarstvo2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
14Pestisit Analizlerinde Asetilkolinesteraz İnhibisyonuna Dayalı İletken Polimer Esaslı BiyosensörlerŞEN GÜRSOY SONGÜL,GÜRSOY OĞUZAkademik Gıda2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, FSTA, CAB ABstracts, EBSCO
15 infoElektropüskürtme Yönteminin Probiyotik Mikroorganizmaların Mikrokapsülasyonunda KullanımıERGİN FİRUZE,KÜÇÜKÇETİN AHMET,ORAL AYHAN,GÜRSOY OĞUZAkademik Gıda2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR Dİzin, FSTA, CAB Abstracts, EBSCO
16Total Antioxidant Capacity and Phenolic Content of Pasteurized and UHT-Treated Cow Milk Samples Marketed in TurkeyERTAN KÜBRA,Bayana Damla,GÖKÇE ÖZGE,Alatossava Tapani,YILMAZ YUSUF,GÜRSOY OĞUZAkademik Gıda2017Ulusal, Hakemli, Basılı, TR Dizin, EBSCO, FSTA, CAB Abstracts
17 infoEffect of nitrogen gas flushing treatments on total antioxidant capacity and ascorbic acid content in raw bovine milk during cold storageGÜRSOY OĞUZ,Munsch Alatossava Patricia,ERTAN KÜBRA,YILMAZ YUSUF,Alatossava TapaniMljekarstvo2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
18Sütte laktoz tayini için biyosensörlerin kullanımıÇOĞAL SADIK,ŞEN GÜRSOY SONGÜL,Çelik Çoğal Gamze,GÜRSOY OĞUZAkademik Gıda2016Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, FSTA, Index Copernicus, CAB, EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM
19Laktik asit bakterilerinde otoliz ve peynir teknolojisindeki önemiŞİMŞEK ÖMER,GÜRSOY OĞUZ,Hazır Dalca Selime,YILMAZ YUSUFAkademik Gıda2016Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Index Copernicus, FSTA, CAB Abstracts, TR-Dizin
20Ultrasonikasyon destekli vakum impregnasyon emdirme tekniği İle muamele işleminin kivi dilimlerinin kuruma kinetiği üzerine etkisiKaracaoğlu Ceren,GÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUFAkademik Gıda2016Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, FSTA, EBSCO, Index Copernicus, TR-Dizin, CAB Abstracts
21Effect of ultrasound power on physicochemical and rheological properties of yoghurt drink produced with thermosonicated milkGÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUF,GÖKÇE ÖZGE,ERTAN KÜBRAEmirates Journal of Food and Agriculture2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
22Kinetic of color changes in almond Akbadem during roasting and storageGÜRSOY OĞUZInternational Journal of Food Properties2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
23High Variability in Flavonoid Contents between Different North European Currant Ribes spp VarietiesGÜRSOY OĞUZFood Chemistry2015Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
24The Change of Fatty Acids Composition of Polish Biscuits During StorageGÜRSOY OĞUZFood Chemistry2015Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
25An investigation into the fatty acid content of selected fish based commercial infant foods in the UK and the impact of commonly practiced re heating treatments used by parents for the preparation of infant formula milksGÜRSOY OĞUZFood Chemistry2015Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
26Quality of Processed Cheddar Cheese as a Function of Emulsifying Salt Replaced by CarrageenanGÜRSOY OĞUZInternational Journal of Food Properties2015Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
27Selection of potential probiotic Lactobacillus strains of human origin for use in dairy industryGÜRSOY OĞUZEuropean Food Research and Technology2015Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
28EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION ON PHYSICO CHEMICAL RHEOLOGICAL AND SENSORY PROPERTIES OF SPREADABLE PROCESSED WHEY CHEESEGÜRSOY OĞUZEuropean Food Research and Technology2015Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
29The influence of traditional cheese making techniques on the lipid fraction of bovine milk gravity separationGÜRSOY OĞUZEuropean Food Research and Technology2015Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
30Selenium modification of lactoglobulin Lg and its biological activityGÜRSOY OĞUZFood Chemistry2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
31Peynirlerde bulunan kan basıncını düşürücü biyoaktif peptitlerGÜRSOY OĞUZ,Yazar Aybüke,YILMAZ YUSUFAkademik Gıda2015Ulusal, Hakemli, Basılı, CAB Abstracts®, Global Health, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts® (FSTA®), Index CopernicusTM, TÜBİTAK ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı
32Peynirlerin kuru madde yağ ve protein içeriklerinin hızlı belirlenmesinde optik infrared analiz sistemli süt analizörünün kullanım potansiyeliYILMAZ YUSUF,GÜRSOY OĞUZ,GÖKÇE ÖZGE,ERTAN KÜBRAAkademik Gıda2015Ulusal, Hakemli, Basılı, CAB Abstracts®, Global Health, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts® (FSTA®), Index CopernicusTM, TÜBİTAK ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı
33Survival of Bifidobacterium longum and its effect on physicochemical properties and sensorial attributes of white brined cheeseGURSOY OGUZ, GOKCE RAMAZAN, CON AHMET HILMI, KINIK OZERInternational Journal of Food Sciences and Nutrition2014Uluslararası, Hakemli, , SCI
34Electrochemical Biosensor based on Surfactant Doped Polypyrrole PPy Matrix for Lactose DeterminationGURSOY OGUZ, CELIK GAMZE, SEN GURSOY SONGULJournal of Applied Polymer Science2014Uluslararası, Hakemli, , SCI
35Use of jerusalem artichoke Helianthus tuberosus tubers as a natural source of inulin in cakesÇELİK İLYAS,IŞIK FATMA,GÜRSOY OĞUZ,YILMAZ YUSUFJournal of Food Processing and Preservation2013Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
36Physicochemical biochemical textural and sensory properties of Telli cheese a traditional Turkish cheese made from cow milkKESENKAŞ HARUN,DİNKÇİ NAYİL,SEÇKİN ABDULLAH KEMAL,GÜRSOY OĞUZ,KINIK ÖZERBulgarian Journal of Agricultural Science2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
37The effect of using different probiotic cultures on conjugated linoleic acid CLA concentration and fatty acid composition of white pickle cheeseGÜRSOY OĞUZ,SEÇKİN ABDULLAH KEMAL,KINIK ÖZER,KARAMAN AYŞE DEMETInternational Journal of Food Sciences and Nutrition2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
38Effect of Lactic Adjunct Cultures on Conjugated Linoleic Acid CLA Concentration of Yogurt DrinkÇOLAKOĞLU YENİAY HİLAL,GÜRSOY OĞUZJournal of Food, Agriculture & Environment2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
39Kolesterol seviyesinin in vitro ve in vivo koşullarda düşürülmesinde probiyotik mikroorganizmaların etkisiGÜRSOY OĞUZ, ÖZEL SERAP, ÖZBAŞ HALİL ÇON AHMET HİLMİAkademik Gıda2011Ulusal, Hakemli, , FSTA, CAB ABSTRACT, GLOBAL HEALTH, INDEX COPERNICUS, EBSCO
40Bioconversion of Linoleic Acid into Conjugated Linoleic Acid by Lactic Acid Bacteria Isolated from CheeseGURSOY OGUZ, YILMAZ YUSUF, OZEL SERAP, CON AHMET HİLMİMilchwissenschaft- Milk Science International2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI
41Exclusion of Phospholipases PLs Producing Bacteria in Raw Milk Flushed with Nitrogen Gas N2MUNSCH ALATOSSAVA PATRICIA, GURSOY OGUZ, ALATOSSAVA TAPANIMicrobiological Research2010Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
42Incorporation of Adjunct Cultures of Enterococcus faecium Lactobacillus paracasei subsp paracasei and Bifidobacterium bifidum into White CheeseGURSOY OGUZ, KINIK OZERJournal of Food, Agriculture & Environment2010Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
43Potential of Nitrogen Gas N2 to Control Psychrotrophs and Mesophiles in Raw MilkMUSCH ALATOSSAVA PATRICIA,GÜRSOY OĞUZ,ALATOSSAVA TAPANIMicrobiological Research2010Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
44Improved storage of cold raw milk by continuous flushing of N2 gas separated from compressed air A pilot scale studyMUNSCH ALATOSSAVA PATRICIA, GURSOY OGUZ, ALATOSSAVA TAPANIJournal of Food Processing & Technology2010Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
45Preliminary Study of Ion Mobility Based Electronic Nose MGD 1 for Discrimination of Hard CheesesGÜRSOY OĞUZ,SOMERVUO PANU,ALATOSSAVA TAPANIJournal of Food Engineering2009Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
46Atopik ekzamanın önlenmesi ve tedavisinde probiyotiklerIŞIK FATMA, GÖNEN İBAK, GÜRSOY OĞUZ, YAPAR AYDINAkademik Gıda2008Ulusal, Hakemli, Elektronik, Index Copernicus
47The Effect of the Occurrence of Psychrotrophic Bacteria on Sialic Acid Content of MilkSECKİN ABDULLAH KEMAL, KINIK ÖZER, GÜRSOY OGUZMilchwissenschaft- Milk Science International2008Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
48Probiotics A New Popular Option for Cancer InhibitionGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZERInternational Journal of Dairy Science2006Uluslararası, Hakemli, Elektronik, CABI, AGRIS, AGRICOLA, CHEMICAL ABSTRACTS, CSA, WORLD AGRIC. DATABASE, ASCI-ACR
49Peynir Üretiminde Probiyotik Bakterilerin Kullanımı Probiyotik PeynirGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZERPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2006Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
50Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler IGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZEREge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi2006Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
51Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler IIGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZEREge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi2006Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
52Peynir Teknolojisinde Enterokoklar I Biyokimyasal Özellikleri ve Peynir Teknolojisindeki ÖnemleriGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZEREge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi2006Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
53Peynir Teknolojisinde Enterokoklar II Koruyucu ve Probiyotik Kültür Olarak KullanımlarıGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZEREge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi2006Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
54Extension of Shelf Life of Dairy Products by Biopreservation Protective CulturesKESENKAŞ HARUN,GÜRSOY OĞUZ,KINIK ÖZER,AKBULUT NECATİGıda2006Ulusal, Hakemli, Elektronik, Index Copernicus
55Probiyotikler ve Gastrointestinal Sağlığa EtkileriGÜRSOY OĞUZ,KINIK ÖZER,GÖNEN İBAKTürk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi2005Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
56Cholesterol Content and Fatty Acid Composition of Most Consuming Turkish Hard and Soft CheesesKINIK OZER, GURSOY OGUZ, SECKIN ABDULLAH KEMALCzech Journal of Food Sciences2005Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
57Conjugated Linoleic Acid CLA Production by Probiotics A New Hopeful Option for Production of Functional CheeseGURSOY OGUZ, KINIK OZER, ALATOSSAVA TAPANIAgro Food Industry Hi-Tech (European Journal of Nutraceuticals & Functional Foods)2005Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
58The Effects of the Addition of Baker s Yeast on the Functional Properties and Quality of Tarhana a Traditional Fermented FoodÇELİK İLYAS,IŞIK FATMA,ŞİMŞEK ÖMER,GÜRSOY OĞUZCzech Journal of Food Sciences2005Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
59Conjugated Linoleic Acid CLA Concentration Fatty Acid Composition and Cholesterol Content of Some Turkish Dairy ProductsSEÇKİN ABDULLAH KEMAL,GÜRSOY OĞUZ,KINIK ÖZER,AKBULUT NECATİLWT - Food Science and Technology2005Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
60Effect of Substitution of Milk Fat by Some Different Vegetable Oils on the Quality of Set Type YoghurtYILMAZ EMİNE, KINIK ÖZER, GÜRSOY OĞUZMilchwissenschaft-Milk Science International2005Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
61Laktobasiller ve Probiyotik Peynir Üretiminde Kullanım PotansiyelleriGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZERPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2005Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
62The Role of Dairy Foods and Probiotic Bacteria in Cancer Prevention Recent EvidencesGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZER, GÖKÇE RAMAZANEgyptian Journal of Dairy Science2005Uluslararası, Hakemli, Elektronik, FSTA, INDEX COPERNICUS, CAB ABSTRACTS
63Antibiyotik Kullanımına Bağlı Diyarenin Tedavisinde ve Önlenmesinde ProbiyotiklerGÜRSOY OĞUZ, AKALIN SİBELTürk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi2004Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
64Determination of Organic Acids in Whey Samples from Pickled White Cheese and Lor Cheese by High Performance Liquid ChromatographyKINIK ÖZER, GÜRSOY OĞUZMilchwissenschaft-Milk Science International2004Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
65Couscous A Traditional Turkish Food Product Production Method and Some Applications for Enrichment of Nutritional ValueÇELİK İLYAS, IŞIK FATMA, GÜRSOY OĞUZInternational Journal of Food Science and Technology2004Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
66Fonksiyonel Gıda İngrediyenti Olarak Probiyotikler ve Yasal Düzenlemeler İçin Japonya Modeli DerlemeGÜRSOY OĞUZ,KINIK ÖZERTürk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi2004Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
67Effects of Soy Milk Incorporation on Some Physico chemical and Sensory Properties Colour Intensity and the Cost of Kashar CheeseGÖKÇE RAMAZAN, GÜRSOY OĞUZMilchwissenschaft-Milk Science International2003Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
68Süt Ürünlerinin Demir İle ZenginleştirilmesiKINIK ÖZER, GÜRSOY OĞUZ, GÖKÇE RAMAZANPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2003Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
69Conjugated Linoleic Acid CLA Content of Most Popular Turkish Hard and Soft CheesesGÜRSOY OĞUZ, SEÇKİN ABDULLAH KEMAL, KINIK ÖZER METİN MUSTAFAMilchwissenschaft-Milk Science International2003Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
70Off flavours in Milk and Milk ProductsGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZERPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2003Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
71Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Süt ve Süt Ürünlerinde Konjuge Linoleik Asit CLA ve İzomerleriGÜRSOY OĞUZ, IŞIK FATMA, KINIK ÖZERGıda Teknolojisi2003Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
72Probiyotik Bir Maya Saccharomyces boulardiiGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZERGıda Teknolojisi2002Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
73Gıda Güvenliği ve HACCP Kapsamında Süt Teknolojisi Açısından Biyosensörlerin DeğerlendirilmesiGÜRSOY OĞUZ, KINIK ÖZER, KAVAS GÖKHANDünya Gıda2002Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
74Süt Proteinleri Kaynaklı Biyoaktif PeptitlerKINIK ÖZER, GÜRSOY OĞUZPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2002Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
75Poliklorlanmış bifenillerin PCB Süt ve Süt Ürünlerindeki ÖnemiGÜRSOY OĞUZ, OVA GÜLDENDünya Gıda2001Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
76Poliklorlanmış Dibenzodioksin PCDDs ve Furan PCDFs Bileşikleri ve Bunların Süt ve Ürünlerindeki ÖnemiGÜRSOY OĞUZPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2001Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
77Soya ve Ürünlerinde Fenolik Bileşikler ve Beslenmeyi Kısıtlayıcı FaktörlerGÜRSOY OĞUZ, GÖKÇE RAMAZANPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2001Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
78Denizli de Yaz ve Kış Mevsimlerinde Üretilen Torba Yoğurtların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin AraştırılmasıGÖKÇE RAMAZAN,ÇON AHMET HİLMİ,GÜRSOY OĞUZPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi2001Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCO
79Fermente Süt Ürünlerinde Proteoliz I Peynirde ProteolizGÜRSOY OĞUZ, GÖKÇE RAMAZAN, GÖKALP HÜSNÜ YUSUFGıda Bilimi ve Teknolojisi2000Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
80Gümüşhane Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnu Rosa canina L Bitkisinin Meyve ve Çekirdeğinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal ÖzellikleriKADAKAL ÇETİN, GÜRSOY OĞUZ, NERGİZ CEVDETGıda Bilimi ve Teknolojisi1999Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
81Hayvan Sağlığında Kullanılan İlaç ve Benzeri Maddelerin Süt ve Ürünlerinin Kalitesine EtkisiGÖKÇE RAMAZAN, GÜRSOY OĞUZ, GÖKALP HÜSNÜ YUSUFYüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi1999Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
82Diyet Acidophilus Bifidus Yoğurdu ve Diyet Yoğurdun Kalite Niteliklerinin İncelenmesiGÜRSOY OĞUZ, KAYAARDI SEMRAPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi1999Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
83Yoğurt ve Yoğurt Benzeri Fermente Süt Ürünlerinin Beslenmedeki ÖnemiKAYAARDI SEMRA, GÜRSOY OĞUZGıda Bilimi ve Teknolojisi1999Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
84Fermente Süt Ürünlerinde Bifidobakteriler ve Sağlıkla İlişkisiGÜRSOY OĞUZ, ÇON AHMET HİLMİ, GÖKÇE RAMAZANOndokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi1999Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
85Beslenmede Yeni Yaklaşımlar Soya Sütü ve ÜrünleriGÜRSOY OĞUZ,GÖKÇE RAMAZAN,KINIK ÖZERPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi1999Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCO