Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Gürkan DİLEK

İletişim Bilgileri

ogdilek(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler