Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1983
  • Kan Gurubu : A Rh+
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
  • Anabilim Dalı : Anotomi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Lise : Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul
  • Lisans : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi - Konya
  • Doktora : Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Aydın
  • Doktora Dal : Anatomi (Veteriner)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- STAMATOVA YOVCHEVA KAMELIA, DIMITROV ROSEN, STEFANOV MIROSLAV, DILEK OMER GURKAN,TONEVA JULIANA (2015).What Kind of Imaging Modality Should Be Chosen When Study Rabbit Liver Anatomy: CT or MRI. International Journal In Physical & Applied Sciences, 2(05), 99-107. (2015)
2- KARAKURUM EMİNE, ÖZGEL ÖZCAN, HALIGÜR AYŞE, DİLEK ÖMER GÜRKAN, AYKUT MEVLÜT. Köpekte Burun Boşluğu (Cavum Nasi) ve Bu Bölgenin İnnervasyonunun Makroanatomik Olarak İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 11(1), 32-39. Doi: 10.17094/avbd.01439. (2016)
3- STAMATOVA YOVCHEVA KAMELIA, DIMITROV ROSEN, YOVCHEV DAVID, VLADOVA DİYANA, DİLEK OMER GURKAN, MIHAYLOV RADOSLAV, “Histological Definition for the Gray Scale Ultrasonography of the Rabbit Liver,” Jounal of Turkish Veterinary Medical Society, vol. 89, no. 1, pp. 32–41, Jan. 2018. (2018)
4- STAMATOVA YOVCHEVA KAMELIA,DIMITROV ROSEN,DİLEK ÖMER GÜRKAN (2018).rnRADIOGRAPHIC STUDY OF THE TOPOGRAPHY OF THE HEPATIC VASCULATURE AND BILE DUCTSrnOF THE RABBIT. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(3), 497-502. ( (2018)
5- HALIGÜR AYŞE,KARAKURUM EMİNE,DİLEK ÖMER GÜRKAN (2018). Morphological aspects of thernpancreas in the rat and the rabbit: an investigation into the location, ducts, arteries and veins.rnVeterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University, 3(2), 96-101., Doi:rn10.24880/maeuvfd.495969 (2018)
6- DEMİRASLAN YASİN,GÜRBÜZ İFTAR,DİLEK ÖMER GÜRKAN,ÖZÜDOĞRU ŞÜKRÜ,ÖZGEL ÖZCANrn(2018). Skeletal Remains Of Ruminantia Uncovered In Excavations Performed In Ancient City OfrnKibyra. Journal of Applied Biological Sciences, 12(2), 12-18. (2018)
7- DEMİRASLAN YASİN,GÜRBÜZ İFTAR,DİLEK ÖMER GÜRKAN,ÖZÜDOĞRU ŞÜKRÜ,ÖZGEL ÖZCANrn(2018). Kibyra Antik Kenti Kazılarında Ortaya Çıkarılan Koyun İskeleti Kalıntılarının OsteometrikrnOlarak İncelenmesi. Kocatepe Veterinary Journal, 11(4), 1-12., Doi: 10.30607/kvj.414096 (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TURAN ERKUT, UNSAL CENGIZ, OREN MEHMET UTKAN, DILEK OMER GURKAN, ISMAIL GOKCE YILDIRIM, SARIERLER MURAT (2014). Electrical Stimulation of Lumbar Spinal Nerve Roots in Dogs. Veterinary Research Communications. 38(3), 229-235., Doi: 10.1007/s11259-0149608-z. (2014)
2- TURAN ERKUT, GULES OZAY, SEVIL KILIMCI FIGEN, KARA MEHMET ERKUT, DILEK OMER GURKAN, SABANCI SEYYID SAID, TATAR MUSA. The Mixture of Liquid Foam Soap, Ethanol and Citric Acid as a New Fixative–Preservative Solution in Veterinary Anatomy. Annals of Anatomy. Anatomischer Anzeiger, 209, 11-17. Doi: 10.1016/j.aanat.2016.09.002. (2017)
3- GOMART SAMANTHA,GAUDREAU MENARD CAROLINE,JESPERS PASCALE,DILEK ÖMER GÜRKAN,HUPKENS EMELINE,HANTHAZI ALIENOR,NAEIJE ROBERT,MELOT CHRISTIAN,LABRANCHErnNATALIE,DEWACHTER LAURENCE,MC ENTEE KATHLEEN (2017). Leptin-Induced Endothelium-rnIndependent Vasoconstriction in Thoracic Aorta and Pulmonary Artery of SpontaneouslyrnHypertensive Rats: Role of Calcium Channels and Stores. Plos One, 12(1), 1-18., Doi: 10.1371/journal.pone.0169205 (2017)
4- ÜNSAL CENGİZ, TURAN ERKUT, DİLEK ÖMER GÜRKAN, SABANCI SEYYİD SAİD, SARIERLER MURAT. Evaluation of proximal and distal motor nerve conduction using the electrical root stimulation technique in the femoral and obturator nerves. Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology. http://dx.doi.org/10.3415/VCOT-16-02-0021 (2017)
5- KARA MEHMET ERKUT,SEVIL KILIMCI FIGEN,DILEK ÖMER GÜRKAN,ONAR VEDAT. Proximal and distal alignment of normal canine femurs: A morphometric analysis. Annals of Anatomy(217), 125-12.Doi:https://doi.org/10.1016/j.aanat.2018.02.006 (2018)
6- DILEK OMER GURKAN, ERDEN, HASAN (2019) Age, Sex and Body Weight Related Echocardiographic Parametersrnof Clinically Healthy New Zealand White Rabbits. Acta Scientiae Veterinariae. 47: 1652. (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- HALIGÜR AYŞE, ÖZGEL ÖZCAN, KARAKURUM EMİNE, DİLEK ÖMER GÜRKAN (2013). Yeni Zelanda tavsanında (Oryctolagus Cuniculus L.) Ganglion Celiaca, Ganlion Mesenterica Craniale ve Ganglia Aorticorenalia'den Ayrılan Dalların Morfometrik İncelenmesi. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi Istanbul (Uluslararası Katılımlı) (2013)
2- SEVİL KİLİMCİ FİGEN, DİLEK ÖMER GÜRKAN, SABANCI SEYYİD SAİD, KARA MEHMET ERKUT, TURAN ERKUT (2013). Yavru Köpeklerde Trachea Morfometrisinin Bazı Fenotipik Özelliklerle İlişkisi. VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi Istanbul (Uluslararası Katılımlı) (2013)
3- DİLEK ÖMER GÜRKAN, SABANCI SEYYİD SAİD, JAKOV SENGAUT, KARA MEHMET ERKUT (2014). Fossa İntercondylaris'in Bazı Köpek Irklarındaki Genişlik İndeksi. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 143-144. (2014)
4- TURAN ERKUT, ÜNSAL CENGİZ, MEHMET UTKAN ÖREN, DİLEK ÖMER GÜRKAN, İSMAİL GÖKÇE YILDIRIM, SARIERLER MURAT (2015). Köpeklerde Lumbal Spinal Sinir Köklerinin Elektriksel Uyarımı. 9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 38(3), 229-235. (2015)
5- ÜNSAL CENGİZ, TURAN ERKUT, DİLEK ÖMER GÜRKAN, SABANCI SEYYİD SAİD, SARIERLER MURAT (2015). Nervus Femoralis ve Nervus Obturatorius'un Proksimal ve Distal Motor Sinir İletim Hızlarının Elektriksel Kök Uyarımı Tekniği ile Değerlendirilmesi. (2015)
6- TURAN ERKUT, GÜLEŞ ÖZAY, KARA MEHMET ERKUT,SEVİL KİLİMCİ FİGEN, DİLEK ÖMER GÜRKAN, SABANCI SEYYİD SAİD (2015). Sıvı Köpük, Etanol, Benzalkonyum Klorür ve Sitrik Asit Karışımının Kadavra Tespit Solüsyonu Olarak Etkinliğinin Araştırılması. 9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. (2015)
7- KARAKURUM EMİNE, ÖZGEL ÖZCAN, HALIGÜR AYSE, DİLEK ÖMER GÜRKAN, AYKUT MEVLÜT (2015). Köpekte Burun Boslugu (Cavum Nasi) ve Bu Bölgenin İnnervasyonunun Makroanatomik Olarak İncelenmesi. 9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. (2015)
8- DILEK ÖMER GÜRKAN,DEMIRASLAN YASIN,ÖZGEL ÖZCAN (2017). Damızlık Süt SıgırcılıgındarnMorfoloji. 5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (2017)
9- DILEK ÖMER GÜRKAN,DEMIRASLAN YASIN,GÜRBÜZ IFTAR (2017). Researches Which PresentedrnAt National Veterinary Anatomy Congresses In Turkey: A Trend Analysis. Ist INTERNATIONALrnVETERINARY ANATOMY CONGRESS OF TURKEY Xth NATIONAL VETERINARY ANATOMYrnCONGRESS (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- DİLEK ÖMER GÜRKAN, ERDEN HASAN, DEMİRASLAN YASİN, KARAKURUM EMİNE. The Interpretation of Ultrasound Images by the Histogram Analysis. International Conference on Natural Science and Engineering - ICNASE (2016)
2- DİLEK ÖMER GÜRKAN,DEMİRASLAN YASİN,ÖZGEL ÖZCAN (2018). HAYVAN KİMLİKLENDİRMEDErnİRİS TANIMA YÖNTEMİ. VI. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 760-761. (TamrnMetin Bildiri/Sözlü Sunum) (2018)
3- DEMİRASLAN YASİN,DİLEK ÖMER GÜRKAN,GÜRBÜZ İFTAR (2018). Anatomical andrnMorphometrical Studies on Sternum of Common Swift (Apus Apus). 1 nd International HealthrnScience and Life Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (2018)
4- DİLEK ÖMER GÜRKAN,DEMİRASLAN YASİN (2018). Veteriner Hekimlikte Plastinasyon: Kullanımı,rnAvantaj ve Dezavantajları. 1 nd International Health Science and Life Congress (Tam MetinrnBildiri/Sözlü Sunum)( (0)
5- DEMİRASLAN YASİN,DİLEK ÖMER GÜRKAN,GÜRBÜZ İFTAR (2018). Ebabil Kuşunda (Apus Apus)rnBazı Sindirim Sistemi Organlarının Makroanatomik Olarak Tanımlanması. 1 nd International HealthrnScience and Life Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- GOMART SAMANTHA, JESPERS PASCALE, MENARD CAROLINE GAUDREAU, SHLYONSKIY VADIM, DILEK OMER GURKAN, VANDEN DRIES VIRGINIE, HANTHAZI ALIENOR, NAEIJE ROBERT, DEWACHTER LAURENCE, MC ENTEE KATHLEEN (2014). Pulmonary and Systemic Vasoreactivity to Leptin in Spontaneously Hypertensive Rats. 14ème Journée des Doctorants. Sciences Biomédicales, Sciences Dentaires,Sciences Médicales & Sciences Pharmaceutiques, 34-34. (2014)
2- DİLEK ÖMER GÜRKAN, DEMİRASLAN YASİN. A New Problem! What Do We Know About Fake Journals? 1 st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics. 73-73. (2016)
3- GÜRBÜZ İFTAR, DİLEK ÖMER GÜRKAN, DEMİRASLAN YASİN, ASLAN KADİR. Morphometric Features of Malakan Horse Skull According to Gender. 1 st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics. 172-172. (2016)
4- GÜRBÜZ IFTAR,DILEK ÖMER GÜRKAN,ASLAN KADIR (2017). Craniometric Measuremets of thernMale Eurasian Gray Wolf (Canis lupus)from Turkey. 4th INTERNATIONAL VETIstanbul GROUPrnCONGRESS (2017)
5- ÜKARA MEHMET ERKUT,SEVIL KILIMCI FIGEN,DILEK ÖMER GÜRKAN,ONAR VEDAT (2017). ThernVariations of The Varus And Procurvatum Angles Of The Distal Femoral Shaft On Dogs. 9th. YoungrnGeneratıon Of Veterınary Anatomısts (2017)
6- DEMIRASLAN YASIN,DILEK ÖMER GÜRKAN,ÖZGEL ÖZCAN (2017). HayvanlarınrnKimliklendirilmesinde Kullanılan Biyometrik Metotlar. 5. Uluslararası KOP Bölgesel KalkınmarnSempozyumu (2017)
7- DILEK ÖMER GÜRKAN,DEMIRASLAN YASIN,ÖZGEL ÖZCAN (2017). Damızlık Süt Sıgırcılıgındar Morfoloji. 5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (2017)
8- DILEK ÖMER GÜRKAN,ERDEN HASAN (2017). Morphometric Investigation of the Heart Using BModernand M-Mode Echocaridography on Rabbits. 1 st International Veterinary Anatomy Congressrnof Turkey, 37-38. (2017)
9- DIMITROV ROSEN,STAMATOVA YOVCHEVA KAMELIA,DILEK ÖMER GÜRKAN,KOSTOVrnDIMITAR,VLADOVA DIYANA,YONKOVA PENKA (2017). Comparative Imaging Presentation of thernRabbit Prostate Gland Anatomy. 1 st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey. (2017)
10- KARA MEHMET ERKUT,SEVIL KILIMCI FIGEN,DILEK ÖMER GÜRKAN,ONAR VEDAT (2017). Thernvariation of the varus and procurvatum angles of the distal femoral shaft on dogs.. 1strnInternational Veterinary Anatomy Congress of Turkey, 59-60. (2017)
11- STAMATOVA YOVCHEVA KAMELIA,DIMITROV ROSEN,DILEK ÖMER GÜRKAN,YOVCHEVrnDAVID,VLADOVA DIYANA,KOSTOV DIMITAR (2017). Anatomy, Histology or Imaging Anatomy ofrnthe Rabbit Liver. Are They Related ?. 1 st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey,rn105. (2017)
12- DEMIRASLAN YASIN,DILEK ÖMER GÜRKAN,GÜRBÜZ IFTAR,KARAKURUM EMINE,TOPRAKrnUGUR,ÖZGEL ÖZCAN (2017). The Nasal Cavity Structures And Paranasal Sinuses In A Male Lionrn(Panthera Leo): Two-And Three-Dimensonal Images. Ist INTERNATIONAL VETERINARY ANATOMYrnCONGRESS OF TURKEY Xth NATIONAL VETERINARY ANATOMY CONGRESS (2017)
13- DEMIRASLAN YASIN,GÜRBÜZ IFTAR,DILEK ÖMER GÜRKAN,ÖZÜDOGRU SÜKRÜ,ÖZGEL ÖZCANrn(2017). The First Results Of Ruminantia Skeleton Remains Unearthed In Excavations Of KibyrarnAncient City. Ist INTERNATIONAL VETERINARY ANATOMY CONGRESS OF TURKEY Xth NATIONALrnVETERINARY ANATOMY CONGRESS (2017)
14- GÜZEL EVSEN,INNAL DENIZ,DILEK ÖMER GÜRKAN (2016). Kyphosis in Barbus pergamonensisrnCyprinidae Actinopterygii from DalamanStream Golhisar Burdur in Relation to EnvironmentalrnVariables. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016) (2016)
15- ÜNSAL CENGIZ,TURAN ERKUT,DILEK ÖMER GÜRKAN,SARIERLER MURAT (2017). Evaluation ofrnProximal and Distal Motor Nerve Conduction Using the Electrical Root Stimulation Technique in thernFemoral and Obturator Nerves. 4th INTERNATIONAL VETIstanbul GROUP CONGRESS. (2017)
16- TOPÇUOĞLU MEHMET AKİF,DİLEK ÖMER GÜRKAN (2018). Köpeklerde Dişlerin Anatomik Yerleşimirnve Uygun Radyografi Pozisyonları. 1 nd International Health Science and Life Congress (ÖzetrnBildiri/Sözlü Sunum) (2018)
17- GÜRBÜZ IFTAR, DEMIRASLAN YASIN,DILEK ÖMER GÜRKAN,KARAKURUM EMINE,ÖZGEL ÖZCAN (2017).HONAMLI IRKI KEÇİLERDE KALBİN ARTERİAL VASCULARİZASYONU. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)rn02-05 May 2018 (0)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- DILEK OMER GURKAN, ERDEN HASAN (2014). Age Related Echocardiographic Parameters of Clinically Healthy Rabbits. XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, Cluj-Napoca, Romania, July 23–26, 2014. Anatomia Histolgogia Embryologia. 43(1), 38-38., Doi: DOI: 10.1111/ahe.12127 (2014)
2- DILEK OMER GURKAN, ERDEN HASAN,TURAN ERKUT (2014). The Qualitative and Quantitative Assesment of the Renal Echogenicity at the Clinically Healthy New Zealand Rabbits. XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, Cluj-Napoca, Romania, July 23– 26, 2014. Anatomia Histolgogia Embryologia. 43(1), 38-38., Doi: 10.1111/ahe.12127 (2014)
3- GOMART SAMANTHA, JESPERS PASCALE, MENARD CAROLINE GAUDREAU, SHLYONSKIY VADIM, VANDEN DRIES VIRGINIE, HANTHAZI ALIENOR, DILEK OMER GURKAN, NAEIJE ROBERT, DEWACHTER LAURENCE, MC ENTEE KATHLEEN (2014) Pulmonary Vasoreactivity to Leptin in Spontaneously Hypertensive Rats. 25 Th European Respiratory Society International Congress, European Respiratory Journal. 46(59), 2-2., Doi: 10.1183/13993003. congress-2015.PA2441 (2015)
4- MCENTEE KATHLEEN,GOMART SAMANTHA,JESPERS PASCALE,GAUDREAU MENARDrnCAROLINE,DILEK ÖMER GÜRKAN,HUPKENS EMELINE,HANTAZI ALIENOR,NAEIJErnROBERT,DEWACHTER LAURANCE (2017). Leptin-induced endothelium-independentrnvasoconstriction in thoracic aorta and pulmonary arteries of spontaneously hypertensive rats: rolernof calcium channels of stores. Belgian Society of Cardiology 36th Annual Congress, 72(1), 87-rn123., Doi: http://dx.doi.org/10.1080/00015385.2017.1284363 (2017)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- American Journal of Applied Scientific Research (Süre : 2015 Yıl)
2- Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University (Süre : 2016 Yıl)
3- Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University (Süre : 2017 Yıl)
4- Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University (Süre : 2018 Yıl)
5- International Journals of Multidimensional Research (Süre : 2015 Yıl)
6- International Journals of Multidimensional Research (Süre : 2016 Yıl)
7- International Journals of Multidimensional Research (Süre : 2017 Yıl)
8- International Journals of Multidimensional Research (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- EAVAE Komisyon Üyeliği (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Yeni Zelanda Tavsanında (Oryctolagus cuniculus L.) Ganglia Celiaca, Ganglion Mesentericum Craniale ve Ganglia Aorticorenalia’dan Ayrılan Dalların Morfolojik Incelenmesi, BAP, Arastırmacı. (2013)
2- Köpekte Burun Boslugu (Cavum Nasi) ve Bu Bölgenin İnnervasyonunun Makroanatomik Olarak İncelenmesi, BAP, Arastırmacı. (2014)
3- Tavşanlarda Kalbin B- Mod ve M- Mod Ekokardiyografik Yöntemle Morformetrik İncelenmesi, BAP, Araştırmacı. (2015)
4- 2006 2014 Yılları Arasında Kibyra Antik Kenti Kazılarında Ortaya Çıkarılan Ruminantia IskeletrnKalıntılarının Osteometrik Olarak Incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimselrnarastırma projesi, 11/03/2016 - 25/10/2017 (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Sıvı Köpük Sabun, Etanol, Benzalkonyum Klorür ve Sitrik Asit Karısımının Kadavra Tespit Solüsyonu Olarak Etkinliğinin Araştırılması, TÜBITAK PROJESI, Bursiyer. (2015)
2- Bazı Köpek Irklarında Corpus Femoris'in Açısal ve Torsiyonel Varyasyonları, TÜBITAK PROJESI, Bursiyer. (2015)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Université Libre de Bruxelles/ Faculty of Medicine/ Department of Phsyiology - Bruxelles - Belgique. Yükseköğretim Kurumu Doktora Tez Arastırma Bursu (Misafir Arastırmacı). (2013)
2- Vilnius College/Faculty of Agrotechnology /Department of Veterinary - Vilnius - Lithuania. ERASMUS (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2164
Email ogdilek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.