Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Gelecek Benim. Elimden Tut!” TÜBİTAK 4004 Projesinin DeğerlendirilmesiGÜREL RAMAZAN,EROL OSMANVIIth International EurasianEducational Research Congress12.10.2020Özet bildiri, Elektronik,
2Mesleki ve Teknik Eğitimde Bilişim Teknolojileri Alanı İle İlgili Problemlere İlişkin Öğrenci- Öğretmen ve İdareci GörüşleriEROL OSMAN7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu30.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
3Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiEROL OSMAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu01.11.2019Özet bildiri, Elektronik, Antalya
4Cost of performing a test: Traditional vs. computerizedAKBAY TUNCER,AKBAY LOKMAN,EROL OSMANThe 27th International Conference on Educational Sciences18.04.2018Özet bildiri, Elektronik,
5Illegitimate use of ANOVA as a surrogate for MANOVA and/or DDAAKBAY LOKMAN,AKBAY TUNCER,EROL OSMANThe 27th International Conference on Educational Sciences18.04.2018Özet bildiri, Elektronik,
6Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Ve Yazılımlarına Yönelik EğilimleriYILMAZ AYKUL SEVİL,Aykul Dursun,EROL OSMAN5 th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 201701.12.2017Tam metin bildiri, Elektronik,
7Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Durumlarının İncelenmesiSEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,EROL OSMAN,SEVLİ ONUR,ULUTAŞ AYŞE5 th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 201701.12.2017Tam metin bildiri, Elektronik,
8MYO Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Düzeylerinin İncelenmesiEROL OSMAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,SEVLİ ONUR,ULUTAŞ AYŞE5 th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 201701.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
9Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: MAKÜ ÖrneğiEROL OSMAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,SEVLİ ONUR,ULUTAŞ AYŞE2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Muğla 201702.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
10Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: MAKÜ ÖrneğiSEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,EROL OSMAN,ULUTAŞ AYŞE,SEVLİ ONUR2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Muğla 201701.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
11Examining Social Media Usage Aims Of Teacher CandidatesEROL OSMAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,ULUTAŞ AYŞE,SEVLİ ONUR,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜLAcademic Conference on Education, Teaching and E-learning AC-ETeL 201701.09.2017Tam metin bildiri, Elektronik, Prag
12BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlamaya Karşı Tutumlarının İncelenmesiEROL OSMAN,KURT ADİLE AŞKIM9th International Computer Instructional Technologies Symposium22.05.2015Özet bildiri, Elektronik, Afyon
13Genç Bireylerin Güvenli İnternet Kullanımlarında Çevresel RehberlikŞENDAĞ SERKAN,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,EROL OSMAN,SEZGİN SEZANThe International Conference on New Trends in Education and Their Implications26.04.2015Özet bildiri, Elektronik, Antalya
14Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin AlgılarıGÜREL NURHAYAT,EROL OSMAN,GÜREL RAMAZANInternatıonal Conference On Educatıon In Mathematıcs, Scıence Technology01.06.2014Özet bildiri, Elektronik,
15Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 24 26 Nisan İstanbul 2014BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,SEZGİN SEZAN,EROL OSMAN1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. İstanbul Üniversitesi.01.05.2014Özet bildiri, Elektronik,
16Consistency of rating scale and secondary task performance scores while measuring cognitive load in multimedia based assessments The pilot studyDindar Muhterem,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,DÖNMEZ FEVZİ İNAN,ŞAHİN TİMAR ZEYNEP,EROL OSMAN,Som SeçilAECT 2013 Convention, Anaheim, California,29 Octber- 02 November 2013 (2013)30.11.2013Özet bildiri, Elektronik,
17İlköğretim İkinci Kademede Alice 3 Boyutlu Animasyon Yazılımının Bilişsel Araç Olarak Kullanımına Yönelik Bir Durum ÇalışmasıŞENDAĞ SERKAN,EROL OSMAN6th International Computer Instructional Technologies Symposium (2012)31.10.2012Özet bildiri, Elektronik,
18Twitter for Collaborative Professional DevelopmentDÖNMEZ FEVZİ İNAN,ODABAŞI HATİCE FERHAN,EROL OSMANThe 23rd Annual International SITE Conference, March 5 - 9, 2012 in Austin, Texas, USA. (2012)01.04.2012Özet bildiri, Elektronik,
19Örgün Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Moodle Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin GörüşleriEROL OSMAN,SEZGİN SEZAN,DULKADİR YAMAN NİHAL,KARAKAŞ ALİ20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)30.09.2011Özet bildiri, Basılı,
20Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi MAKÜ ÖrneğiEROL OSMAN,SEZGİN SEZAN,DULKADİR YAMAN NİHAL,KARAKAŞ ALİ20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)30.09.2011Özet bildiri, Basılı,
21Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Böte Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları Ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı İle İlgili Görüşleri MAKÜ ÖrneğiSEZGİN SEZAN,EROL OSMAN,DULKADİR YAMAN NİHAL,KARAKAŞ ALİIETC (2011)30.05.2011Tam metin bildiri, Elektronik,
22Beden Eğitimi Ve Spor Öğretiminde E ÖğrenmeŞENDAĞ SERKAN,EROL OSMAN,DULKADİR YAMAN NİHAL6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (2009).01.07.2009Tam metin bildiri, Basılı,