Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoYerel Politikaların Şekillenmesinde Dijital Demokrasi Uygulaması Olarak Antalya Muratpaşa Belediyesi Komşu MeclisiERDOĞAN OĞUZHANUluslararası Yönetim Akademisi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ResearchBip, ASOS İndeks, Acarindeks, Index Copernicus,Eurasian Scientific Journal Index, Sindex
2 infoDevlet Memurlarının Siyasi Faaliyette Bulunma YasağıERDOĞAN OĞUZHAN,PANK YILDIRIM ÇİĞDEMOmbudsman Akademik2020Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
3 infoAvrupa Doğru İdari Davranış Yasası ve İyi Yönetim İlkeleri Üzerinden Yerel Yönetimlerde ReformERDOĞAN OĞUZHANSüleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
4 infoAkıllı Kent Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik AnaliziERDOĞAN OĞUZHANAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
5 infoGeri Çağırma Mekanizması: Uluslararası Örneklerden Türkiye’ye ÇıkarımlarERDOĞAN OĞUZHANSosyoekonomi2020Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Emerging Sources Cittation Index (ESCI)
6 infoYerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm: Molenwaard Belediyesi ÖrneğiERDOĞAN OĞUZHANSiirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, SOBİAD, ASOS
7Belediyelere Kayyum Atanması Uygulaması Üzerine Bir DeğerlendirmeERDOĞAN OĞUZHANTürk İdare Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
8 infoYerel Yönetimlerde E-Belediye Uygulamaları: İçişleri Bakanlığı E-Belediye Bilgi SistemiERDOĞAN OĞUZHANSüleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO, SOBİAD, ASOS
9 infoVenezüella’da Yerel YönetimlerERDOĞAN OĞUZHANÖmer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
10 infoYerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ÖrneğiERDOĞAN OĞUZHANBitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergis2019Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, ASOS (Acedemia Social Science Index)COSMOS (Cosmos Impact Factor)Rootindexing (Root Society for Indexing and Impact Factor Service) ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
11 infoİnsan Hakları Bağlamında Engelli Kadınların Sosyo-Ekonomik Sorunları: Trabzon İli ÖrneğiERDOĞAN OĞUZHANHAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Acarindex, Arastirmax, SOBİAD
12 infoKamu Bürokrasisinin Denetiminde “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları”ERDOĞAN OĞUZHAN,PANK ÇİĞDEMAksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO,Open ArchivesInitiative, ASOS, Advanced Science Index, Open Academi Journals Index