Dr. Öğr. Üyesi

Oğuzhan ERDOĞAN

İletişim Bilgileri

oerdogan(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2138731

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih