Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiEROL OSMAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu01.11.2019Özet bildiri, Elektronik, Antalya
2MYO Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Düzeylerinin İncelenmesiEROL OSMAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,SEVLİ ONUR,ULUTAŞ AYŞE5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu29.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
3Social Network Use Preferences of Pre-Service ICT TeachersIn Event: INTL: Instructional Design in Teacher Education ProgramsİSLİM ÖMER FARUK,SEVİM ÇIRAK NEŞEAssociation for Educational Communications and Technology (AECT)23.12.2017Özet bildiri, Basılı,
4Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Durumlarının İncelenmesiSEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,EROL OSMAN,SEVLİ ONUR,ULUTAŞ AYŞE5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu17.12.2017Tam metin bildiri, Basılı,
5Öğretim Üyelerinin Sosyal Ağ Kullanmama Nedenleri: Bir Durum ÇalışmasıİSLİM ÖMER FARUK,SEVİM ÇIRAK NEŞEITTES201717.12.2017Özet bildiri, Elektronik, İZMİR
6Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Durumları (Anxiety Level of Preservice Science Teachers toward Using Educational Technology)İSLİM ÖMER FARUK,SEVİM ÇIRAK NEŞE,KİLİS SELCAN,TUFAN MEHTAP11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (11th International Computer and Instructional Technologies Symposium) (ICITS 2017)26.11.2017Özet bildiri, Elektronik, Malatya
7Öğretmen Adaylarinin Bilgi Okuryazarlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açisindan İncelenmesi: Makü ÖrneğiSEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,EROL OSMAN,ULUTAŞ AYŞE,SEVLİ ONUR2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi03.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
8Öğretmen Adaylarinin Medya Okuryazalik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açisindan İncelenmesi: Makü ÖrneğiEROL OSMAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,SEVLİ ONUR,ULUTAŞ AYŞE2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi03.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
9TECHNOLOGY USE IN PRESCHOOL EDUCATION: A SYSTEMATICMAPPING STUDYBAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,SEZGİN SEZAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,ULUTAŞ AYŞE9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies05.07.2017Tam metin bildiri, Elektronik,
10Examınıng Socıal Medıa Usage Aıms of Teacher Candıdates.EROL OSMAN,SEVİM ÇIRAK NEŞE,ULUTAŞ AYŞE,SEVLİ ONUR,BAŞER GÜLSOY VESİLE GÜLAcademic Conference On Education, Teaching and E-Learning05.07.2017Tam metin bildiri, Basılı,
11OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI AİLE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİBAŞER GÜLSOY VESİLE GÜL,SEVİM NEŞE,ULUTAŞ AYŞE,SEZGİN SEZAN5th World Conferenceon Educational andInstructional StudiesWCEIS27.10.2016Özet bildiri, Elektronik,
12The Use of Digital Storytelling in Elementary Math Teacher EducationİSLİM ÖMER FARUK,ÖZÜDOĞRU GÜL,SEVİM NEŞE,YILDIRIM İBRAHİM SONERIII. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference03.09.2016Özet bildiri, Elektronik,
13How College Of Educatıon Faculty Members Use Facebook A Case From TurkeySEVİM NEŞE,İSLİM ÖMER FARUKIIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS15.06.2016Özet bildiri, Elektronik,
14The Experiences of Mining Engineering Students in Game Based Learning EnvironmentSEVİM NEŞE,YILDIRIM ZAHİDEAnnual International Conference on Engineering Education & Teaching06.06.2016Özet bildiri, Elektronik,
15BÖTE Öğrencilerinin Bölümlerine Yönelik Algısı ANKARA ÖrneğiDOĞAN SİBEL,DÖNMEZ MEHMET,İSLİM ÖMER FARUK,SEVİM NEŞE10th International Computer and Instructional Technologies Symposium18.05.2016Özet bildiri, Elektronik,
16Investigation of the Emotions Pre service Teachers Feel with regard to Web 2 0 ToolsÇELİK BERKAN,KAPLAN AKILLI GÖKNUR,SEVİM NEŞE10th International Computer and Instructional Technologies Symposium18.05.2016Özet bildiri, Elektronik,
17Eğitim bilişim ağı (EBA) modüllerinin incelenmesi ve kullanım istatistiklerinin analiziSEVİM ÇIRAK NEŞE,TUFAN MEHTAP,efe alper8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu20.09.2014Tam metin bildiri, Elektronik,
18The attitudes of Turkish High School Students towards the InternetSEVİM ÇIRAK NEŞE, Yıldırım Çağlar7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu06.08.2013Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Erzurum
19A PHENOMENOLOGICAL INVESTIGATION OF PRESCHOOLERS EXPERIENCES IN READING AN E BOOKKAPLAN GÖKNUR, SEVİM ÇIRAK NEŞE, Yıldırım Çağlar, İSLİM ÖMER FARUK, DUMAN MURAT4th International Conference on Education and New Learning Technologies04.07.2012Tam metin bildiri, Basılı, Barcelona
20The Perception Of Pre service ICT Teachers about Using Digital Games in Educational SettingsSEVİM ÇIRAK NEŞE, KAPLAN GÖKNUR, İSLİM ÖMER FARUK4th International Conference on Education and New Learning Technologies04.07.2012Tam metin bildiri, Basılı, Barcelona
21IT TEACHERS’ PERCEPTION ABOUT USING GAMES IN EDUCATIONKAPLAN GÖKNUR, İSLİM ÖMER FARUK, SEVİM ÇIRAK NEŞE4th International Conference of Education, Research and Innovation16.09.2011Tam metin bildiri, Basılı, Madrid