Dr. Öğr. Üyesi

Nurdan ORAL KARA

İletişim Bilgileri

nokara(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132579

Genel Bilgiler