Kitaplar

KİTAP ADI BÖLÜM ADI YAZARLAR YAYIN YERİ Yılı Açıklama
1Rebhun'un Sığır HastalıklarıGastrointestinal Sistem Enfeksiyöz HastalıklarıMAMAK NURİ, SAĞKAN ÖZTÜRK ALİYEMedipres Yayıncılık2020Kitap Tercümesi, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
2Turkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Cerrahi- Özel- Süt Sığırlarında Abomasum Deplasmanları ve Cerrahi Tedavi AlternatifleriSüt Sığırlarında Abomasum Deplasmanı “Tanımı, Çeşitleri, Epidemiyoloji, Etiyoloji ve Patogenez’’MAMAK NURİ,YILDIZ RAMAZANTürkiye Klinikleri Ortadoğu Reklam TanıtımYayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.2018Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
3Kuş Hastalıkları (Ev, Yetiştirme ve Bakımevi Kuşlarında Tanı, Tedavi ve Operasyon)Ek 2: Evlerde Sıkça Beslenen Kuşlarda Bazı Referans DeğerlerMAMAK NURİGüneş Tıp Kitabevleri2018Kitap Tercümesi, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
4Kuş Hastalıkları (Ev, Yetiştirme ve Bakımevi Kuşlarında Tanı, Tedavi ve Operasyon)Ayırıcı Tanılar (Bölüm 9)MAMAK NURİGüneş Tıp Kitabevleri2018Kitap Tercümesi, Ulusal, Basılı, Bölüm(ler)
5Blood Cell – An Overview of Studies in Hematology Principles of Blood TransfusionMAMAK NURİ, AYTEKİN İSMAİLIntechOpen2012Bilimsel Kitap, Uluslararası, Basılı+Elektronik, Bölüm(ler)