Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : O Rh(+)
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : İç Hastalıkları
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : İstanbul Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • (1995)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : İç Hastalıkları
 • (2002)
 • Doçenlik : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
 • (13.10.2014)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

10.02.1973 tarihinde Konya’nın Karapınar ilçesinin Oymalı Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya Ereğli’de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğrenimini tamamladı. Doktora öğrenimi sırasında 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2003 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2004-2008 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2008 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir.

İLGİ ALANLARI

Veteriner Gastroenteroloji

Veteriner Gastroenteroloji

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Aytekin, I., Mamak, N., Onmaz, A. C., Sakın, F., Aslan, S.: Effects of Tulathromycin and Tilmicosin Application in the Treatment of Bovine Respiratory Disease in Cattle. YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 21 (3): 159 - 162, 2010. (2010)
2- Çınar, M., Erat, S., Arıkan, Ş., Mamak, N., Oğrak, Y. Z., Güzel, M.: Kangal Köpeklerinde Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Yaş ve Cinsiyetin Etkisi, Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg. , 7(2): 109-116, 2010. (2010)
3- Mamak, N.: Kedi ve Köpeklerin Protozoal Deri Hastalıkları. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, 1(3): 166-172, 2010. (2010)
4- Aytekin, İ., Kalkan, Y., Mamak, N., Özkan, A.: Mycobacterium Bovis ile Enfekte Bir İnekte Saptanan Granulomatöz Lezyonlar, Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 4 (2): 117-122, 2009. (2009)
5- Mamak, N., Durgut, R.: Köpek ve Kedilerde Yılan Sokması: Veteriner Cerrahi Dergisi, 14 (2): 30-35, 2008. (2008)
6- Mamak, N., Durgut R., Görgülü, Ö.: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerine Getirilen Sığırların Değerlendirilmesi. Veteriner Cerrahi Dergisi, 3(1): 11-15, 2007. (2007)
7- Mamak, N., Durgut, R., Görgülü, Ö.: Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerine Getirilen Kedi ve Köpeklerde Gözlenen Hastalıkların Değerlendirilmesi (2003-2006). Veteriner Bilimleri Dergisi, 23(3-4): 27-33, 2007. (2007)
8- Mamak, N., Gençer, L., Özkanlar, Y., Özçelik, S.: Sivas-Zara Yöresindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Sağaltımı. T. Parazitoloji Derg., 30 (3): 209-212, 2006. (2006)
9- Mamak, N., Özçelik, S., Değerli S., Oğuztürk, H., Akın, Z.: Zara (Sivas) Yöresi Sığırlarında Cryptosporidium İnfeksiyonunun Prevalansı. T.Parazitoloji Derg., 24(4): 401-404, 2000. (2000)
10- Mamak, N.: Tavşanların Önemli Enfeksiyöz Hastalıkları. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 1(1): 55-59, 1999. (1999)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- N.Mamak: Kardiyojenik Şok. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 5(1):102-107, 2014 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Guzel, M., Celebi, B., Yalcin, E., Koenhemsi, L., Mamak, N., Pasa, S., Atalay, O.: A serological investigation of Bartonella henselae infection in Cats in Turkey. The Journal of Veterinary Medical Science, 73(11): 1513-1516, 2011. (2011)
2- Guzel, M., Karakurum, M.C., Durgut R ., Mamak, N.: Clinical efficacy of diclofenac sodium and flunixin meglumine as adjuncts to antibacterial treatment of respiratory disease of calves. Australian Veterinary Journal, 88(6): 236-239, 2010. (2010)
3- Celebi, B., Taylan Ozkan, A., Kilic, S., Akca, A., Koenhemsi, L., Pasa, S., Yıldız, K., Mamak, N., Guzel, M.: Seroprevalence of Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii in Urban and Rural Dogs in Turkey. The Journal of Veterinary Medical Science, 72(11): 1491–1494, 2010. (2010)
4- Aytekin, I., Mamak, N., Ulucan, A., Kalınbacak A.: Clinical, Haematological, Biochemical and Histopathological Findings in Lambs with Peste Des Petits Ruminants. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(3): 349-355, 2011. (2011)
5- Arikan, S., Guzel, M., Mamak, N., Ograk, Y.Z.: Frequency of blood types DEA 1.1, 3, 4, 5, and 7 in Kangal dog. Revue De Medecine Veterinaire, 160(4):180-183, 2009. (2009)
6- Mamak, N., Aytekin, I.: Fatal Adverse Reactions of Enterotoxaemia Vaccine in a Sheep Flock. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (11): 2388-2391, 2009. (2009)
7- Aytekin, I., Alp, H., Mamak, N., Aslan, S.: The Treatment of Cattles with Dermatofitozis Via Enilconazole. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(12): 2602-2607, 2009. (2009)
8- Kılıç, S., Babür, C., Taylan Özkan, A., Mamak, N.: Investigation of anti-toxoplasma gondii and anti-leishmania infantum antibodies among Sivas Kangal dogs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32(4): 299-304, 2008. (2008)
9- Sahinduran, S., Albay, M.K., Sezer, K., Ozmen, O., Mamak, N., Haligur, M., Karakurum, M.C., Yildiz, R.: Coagulation profile, haematological and biochemical changes in kids naturally infected with peste des petits ruminants. Trop. Anim. Health Prod. 44(3): 453-457 2012. (2012)
10- Yapici O., Kale M., Gur S., Mamak N., Yavru S., Hasircioglu S., Bulut O.: Serologic Investigation for West Nile Virus Infection in Commercial Domestic Chickens (Gallus gallus domesticus). Journal of Animal and Veterinary Advances,11(13):2211-2214,DOI:10.3923/javaa.2012.2211.2214, 2012. (2012)
11- Elmaz, O., Saatci, M., Mamak, N., ; Dag, B., Aktas, AH., Gok, B.: The Determination of Some Morphological Characteristics of Honamli Goat and Kids, Defined as A New Indigenius Goat Breed of Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(3): 481-485, 2012. (2012)
12- N. Mamak, A.K. Devrim, H. Akşit, I. Aytekin, R. Yıldız: Levels of Acute Phase Response, Lipid Peroxidation and Antioxidant Substances in the Left and Right Abomasum Displacement in Cows. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16(4):731–733. 2013. (2013)
13- N. Mamak, S. Hasircioglu, H. I. Gokce, S. Yavru, M. Kale, R. Yildiz, O. Avci, O. Bulut, O. Yapici, A. Simsek: The Effects of Vaccination on the Immune Responses of Dairy Cattle Seropositive to Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV). Journal of Animal and Veterinary Advances, 12(13): 1151-1155, 2013. (2013)
14- O. Bulut, O. Yapici, O. Avci, A. Simsek, K. Atli, I. Dik, S. Yavru, S. Hasircioglu, M. Kale, N. Mamak: The Serological and Virological Investigation of Canine Adenovirus Infection on the Dogs. The Scientific World Journal, 2013: 1-6, DOI: 10.1155/2013/587024, 2013. (2013)
15- N. Mamak, Y. Ozkanlar, M.K Borku, H.Y Imren: Detection of Antibodies Against Leptospira spp. and Listeria Monocytogenes, and Intestinal Parasite Eggs in Kangal Dogs. Revista Cientifica-Facultad De Ciencias Veterinarias, 24(1): 18-23, 2014. (2014)
16- M. Kale, S. Hasircioglu, S. Yavru, O. Yapici, S. Gur, O. Avci, O. Sunar, N. Mamak, M.S. Gulay: Bovine Leukemia Virus Antibodies in Dairy Cattle Farms and Milk Cooling Tanks. Acta Scientiae Veterinariae, 42: 1201, 2014. (2014)
17- O. Bulut, O. Yapici, O. Avci, A. Simsek, K. Atli, I. Dik, S. Yavru, S. Hasircioglu, M. Kale, N. Mamak: The Serological and Virological Investigation of Canine Adenovirus Infection on the Dogs. The Scientific World Journal, 2013: 1-6, DOI: 10.1155/2013/587024, 2013 (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Mamak, N., Aytekin, I.: Snake Bite in a Dog., Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(11): 2392-2394, 2009. (2009)
2- Aytekin, I., Mamak, N.: A Case of Rabies in a Cow. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(12): 2760-2762, 2009. (2009)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Durgut, R., Güzel, M., Mamak, N.: Drug-Induced Eruption Resulted in Pododermatitis After Treatment With Ivermectin Plus Clorlusone in a Kitten. Veteriner Cerrahi Dergisi, 13(2): 38, 2007. (2007)
2- Kalınbacak, A., Mamak, N.: Bir Köpekte Komplike Pankreatitis Olgusu. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 45: 159-164, 1998. (1998)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İmren, H.Y. ve Mamak N.: Kürk Hayvanlarının Nonenfeksiyöz Hastalıkları. 1.BİLİMSEL KÜRK HAYVANCILIĞI SEMPOZYUMU, sayfa: 152-162, 19-20 Mart 1998, Ankara, Türkiye. (Sözlü sunu) (1998)
2- İmren, H.Y. ve Mamak N.: Kürk Hayvanlarının Nonenfeksiyöz Hastalıkları: Mineral ve Vitamin Eksikliğine Bağlı Hastalıklar. 1.BİLİMSEL KÜRK HAYVANCILIĞI SEMPOZYUMU, sayfa: 163-172, 19-20 Mart 1998, Ankara, Türkiye. (Sözlü sunu) (1998)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Aytekin, I., Alp, H., Mamak, N., Aslan, S.: Dermatofitozisli sığırlarda enilconazole ile tedavi. 9. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), sayfa: 194-195, 05-08 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye. (Sözlü sunu) (2011)
2- Mamak, N.: Hayvan Hakları ve Hayvanların Bilimsel Amaçlı Kullanımı. 8. ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ. 18-20 Kasım 2011. Burdur, Türkiye. (Sözlü sunu) (2011)
3- Elmaz Ö., Saatcı M., Dağ B., Aktaş A.H., Mamak N., Ata A. ve Gülay M.Ş.: Teke Yöresinin Gizli Kalmış Keçi Irkı “Honamlı Keçisi”. BATI AKDENİZ DOĞA BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (ULUSLAR ARASI KATILIMLI), sayfa: 77-78, 04-06 Kasım 2010, Burdur. (Sözlü sunu) (2010)
4- Güzel M., Karakurum, M.Ç., Durgut, R. ve Mamak, N.: Solunum sistemi Hastalıklı buzağıların Sağaltımında Tulathromycin’e ilaveten Diclofenac Sodium ve Flunixin Meglumin’in Klinik Etkinliği. VII. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), sayfa: 19-20, 01-04 Eylül 2007, Kemer/Antalya. (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Aytekin, I., Mamak, N., Ulucan, A., Kalınbacak, A.: Peste des Petits Ruminants’lı Kuzularda Klinik, Hematolojik, Biyokimyasal ve Patolojik Bulgular. 9. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI), sayfa: 336-337, 05-08 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye. (Poster sunu) (2011)
2- Mamak, N., Hasırcıoğlu, S., Gökçe, H.İ., Yavru, S., Kale, M., Yıldız, R. ve Avcı, O.: Burdur İli ve Yöresinde Sütçü Sığırlarda Akut Bovine Viral Diyare Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Tespiti. IX. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), sayfa: 214-215, 05-07 Ekim 2010, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster sunu) (2010)
3- Mamak, N.: Bir Köpekte Engerek Yılanı Sokması. VIII. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, sayfa: 70, 01-04 Temmuz 2009, Selçuk-İzmir, Türkiye. (Poster sunu) (2009)
4- Kılıç, S., Taylan-Özkan, A., Babür, C., Mamak, N. ve Özbel, Y.: Sivas yöresi Kangal köpeklerinde toxoplasmosis ve leishmaniasis araştırılması. 13. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, sayfa: 257, 08-12 Eylül 2003, Konya, Türkiye. (2003)
5- Arıkan, S., Güzel, M., Mamak, N. ve Oğrak Y.Z.: Kangal Köpeğinde Kan Grupları Dağılımı. VIII. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI), sayfa: 80, 01-04 Temmuz 2009, Selçuk-İzmir, Türkiye. (2009)
6- Gençay, A., Atalay, Ö. ve Mamak, N.: Ankara Yöresinde Koyun ve Keçilerde Küçük Ruminant Vebası (PPR) Salgını. VII. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), sayfa: 110, 01-04 Eylül 2007, Kemer/Antalya, Türkiye. (Poster sunu) (2007)
7- Mamak, N., Gençer, L., Özkanlar, Y. ve Özçelik, S.: Sivas-Zara Yöresindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Sağaltımı. VII. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), sayfa: 108-109, 01-04 Eylül 2007, Kemer/Antalya, Türkiye. (Poster sunu) (2007)
8- Çelebi, B., Kılıç, S., Akça, A., Mamak, N., Koenhemsi, L., Paşa, S., Yıldız, K. ve Taylan Özkan, A.: Türkiye'de Sokak Köpeklerinde Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii Seroprevalansının Araştırılması. VIII. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI), sayfa: 165, 07-09 Ekim 2008, Van, Türkiye. (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- MAMAK, N.(2003) Investigations of some infectious and parasitic diseases (Leptospirosis, Listeriosis, Dirofilariasis, Intestinal Parasites) and therapy in Kangal breeding farms in Sivas region. (I. Internatioanal Symposium for Kangal Dog) (Sözlü Bildiri). I. International Symposium of Kangal Dog, July 11, 2003. Sivas, TURKEY. (2003)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gulay M. S., Ata A., Elmaz O., Saatcı M., Mamak N., Dağ B., and Aktaş A. H. (2011): Hematological and spermatological evaluations of Honamli goat in Turkey. American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, 2011 Annual Meeting , 10-14 July 2011 New Orleans / Louisiana - USA. J. Anim. Sci. Vol. 89, E-Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 94, E-Suppl. 1: 397. (2011)
Doktora Tezi
1- Sivas yöresindeki kangal köpeği üretim çiftliklerinde bulunan köpeklerde bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların (leptospirozis, listeriozis, dirofilariazis, barsak parazitleri) araştırılması ve sağaltımı (2002)

EDİTÖRLÜK

Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu (I. International Symposium of Kangal Dog) (Süre : 1 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- African Journal of Microbiology Research. www.academicjournals.org/ajmr. ISSN 1996-0808. (1 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi (1 Yıl)
2- Erciyes Üniversitesi Sağılk Bililmleri Dergisi (1 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2010)
2- Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO Müdür Yardımcılığı (Yıl:2000)
3- Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO Teknik Bilimler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2003)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi,Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği (Yıl:2000)
2- Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Stratejik Planlama Komisyonu Üyeliği (Yıl:2007)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MAKÜ-HADYEK) Üyeliği (Yıl:2011)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve İntibak Komisyonu Başkanı (Yıl:2011)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İlaç Fiyat Araştırma ve Tespit Komisyonu Üyeliği (Yıl:2011)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK):Toplum ve Sektörlerle İlişkiler Alt Kurulu (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konuşmacı (Yıl:2012)
2- Oturum Moderatörlüğü ve Konuşmacı (Yıl:2015)
3- Oturum Moderatörlüğü ve Konuşmacı (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2203
Email nmamak(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İstiklal Yerleşkesi BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.