Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Solunum mekanizmasının sesin algısal görsel akustik ve aerodinamik özellikleri üzerine etkilerinin Eğitim öncesi ve sonrası durumlarının karşılaştırılmasıDİĞERTamamlandı5,000 Araştırmacı