Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1INSTAGRAM'DA ALGILANAN SÜRÜ DAVRANIŞININ, MARKAYA OLAN DAVRANIŞSAL BAĞLILIĞIN VE BEĞİNİYİ İFADE ETMEYE YÖNELİK TUTUMUN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı2021Devam Ediyor
2Milliyetçilik, dindarlık ve materyalizmin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerine etkisiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
3Müşteri deneyimi oluşturma ve deneyimsel pazarlama: ıyaşpark avm müşterileri ile bir araştırmaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
4Tüketici davranışlarında renklerin rolü: Bir uygulamaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
5Markaların kişilik arketiplerinin algılanması: Otomobil markaları üzerine bir araştırmaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
6İnternet alışverişlerinde algılanan risk ve tüketici davranışlarını etkileyen faktörler: Ankara ilinde bir uygulamaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
7Spor pazarlaması ve sponsorluk: Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Vodafone sponsorluk ilişkisinde taraftarların tutumlarının incelenmesiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
8Elektronik ticaret açısından mağaza atmosferine yönelik tüketici tutumları üzerine bir araştırmaYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
9Kuşakların satın alma niyetleri üzerinde tüketici etnosentrizmi ve tüketici husumetinin etkileriDoktoraMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı