Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Birimi : İlahiyat Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- ÇALIŞKAN, Nurettin, “Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri”, (Editör) Köksal Alver, Hece Yayınları, Ankara,2004. "Sosyal Dünyanın Edebiyat Yoluyla Kavranması: Robert Musil'in 'Niteliksiz Adam' Romanı Üzerine Sosyolojik Düşünceler" Yazarı: Austin Harrington Makalenin orjinal adı: “Knowing the Social World Through Literature: Sociological Reflections on Robert Musil's "The Man Without Qualities", International Journal of Social Research Methodology, 5.1: 51-60, 2002 (2002)
2- ÇALIŞKAN, Nurettin, “Edebiyat Sosyolojisi”, (Ed) Köksal Alver, "Sosyoloji ve Edebiyat", Hece Yayınları, Ankara, 2004. Makalenin Yazarı: Trevor Noble Makalenin Orjinal Adı: Sosyoloji ve Edebiyat, The British Journal of Sociology, 27/2, Jun., 1976, pp. 211-224 (2004)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ÇALIŞKAN, Nurettin, “Nef'î Divanı ve Sihâm-ı Kazâ'nın Zihniyet, Edebîlik ve İçerik Bakımından Karşılaştırılması”, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3 Winter 2014, p. 397-422 (2014)
2- ÇALIŞKAN, Nurettin, “Sihâm-ı Kazâ’nın Dil ve Üslup Bakımından Eleştirisi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/12 Fall 2014, p. 75-100. (2014)
3- ÇALIŞKAN, Nurettin- ÜNAL, Mehmet, “B. Rahmi Eyüboğlu ve Cahit Koytak Şiirinde Tanrı/Allah Tasavvuru”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2015, Sayı: 34, ss.117-130 (2015)
4- ÜNAL, Mehmet- ÇALIŞKAN, Nurettin, “Manzum Bir Sefaretname: Tannane Kasidesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 8 Sayı: 40, Ekim 2015, s. 158-169. (2015)
5- ÜNAL, Mehmet- ÇALIŞKAN, Nurettin, “Bir Sufi Şairin şiiri: Haşim Baba Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014/2, Sayı:20, s. 231-240 (2014)
6- Mehmet ÜNAL, Nurettin ÇALIŞKAN, Tarikatlar Hakkında Ansiklopedik Bir Risale: Mir’âtu’t-Turûk, Tarih Okulu Dergisi Yıl 9, Sayı XXV, 2016, s. 917-950. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÜNAL, Mehmet- ÇALIŞKAN, Nurettin, “17-18. Yüzyıl Balkanlarda Divan Sahibi Şairlerin Tarikat Bağlantıları”, 3rd International Conference On Language And Literature Turkish in Europa, Tirana/Albania, Proceedings Book, v.2, Kasım 2014, s. 157-203. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÇALIŞKAN, Nurettin - ÜNAL, Mehmet, Osmanlı Edebiyatında Din Bilgini Şairlerin Din Algısının Edebiyat Sosyolojisi Düzleminde İncelenmesi, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID 2016, s. 225. (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- ÇALIŞKAN, Nurettin, Types of Turkish Efl Students' Errors in Writing Exams and Their Variation Across the Proficiency Levels, Anadolu Üniv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir 2001, 109 sayfa. (2001)
Doktora Tezi
1- ÇALIŞKAN, Nurettin, Tarihi Metinlerin Sahihlik ve Güvenirlik Bakımından Tenkidi: Nef’i’nin Sihâm-ı Kazâ Örneği, DoktorarnTezi, Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2015, 340 sayfa. (2015)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Nurettin ÇALIŞKAN, Bandırmalı-zâde Mustafâ Hâşim Efendi'nin Vâridât-ı Mensûre’si, Fakülte Kitabevi Yay. Isparta 2015, 150 Sayfa (Süre : 20165 Yıl)
2- Nurettin ÇALIŞKAN, Bandırmalı-zâde Mustafâ Hâşim Efendi'nin Divan-ı Manzume'si (İnceleme-Metin), Fakülte Kitabevi Yay. Isparta 2015, 300 Sayfa. (Süre : 20165 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniv. İlahiyat Fak. Dekan Yardımcılığı, 2016- (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email ncaliskan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.