Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1Gebelerde psikososyal sağlık ve doğum öncesi bağlanma arasındaki ilişkiBAKIR NAZİFE,SARIZAYİM ŞULEPERİNATOLOJİ2020Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCOhost, EBSCO, DOAJ, Google Scholar,TÜB‹TAK ULAKBİM TR Dizin Tıp Veri Tabanı
2 infoImpact of Healthy Lifestyle Behavior Training in University Students with Premenstrual ComplaintsBAKIR NAZİFE,KIZILKAYA BEJİ NEZİHEInternational Journal of Caring Sciences2020Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, DOAJ, EBSCOhost,Google Scholar,Open J-Gate,ProQuest,WorldCat,EMcare,CINAHL,ZDB,TOC Premier,Academic Journals Database,Genamics Journal Seek
3 infoHemşirelerin Meme Kanseri, Kendi Kendine Meme Muayenesi ve Mamografiye İlişkin İnançlarının BelirlenmesiBAKIR NAZİFE,DEMİR CUMAManisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
4 infoHemşirelerin meme kanseri endişe düzeyi ile erken tanı uygulama davranışları arasındaki ilişkiBAKIR NAZİFE,DEMİR CUMAAdıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, International Scientific Indexing”, “Arastirmax”, “CrossRef”, “ResearchBib”, “Index Copernicus (ICI World of Journals)” ve “EuroPub: Academic and Scholarly Research Publication Center”,International Scientific Indexing”, “Arastirmax”, “CrossRef”, “ResearchBib”, “Index Copernicus (ICI World of Journals)” ve “EuroPub: Academic and Scholarly Research Publication Center”, “Türkiye Atıf Dizini”, “Türk Medline”, “Google Scholar”, “Sobiad”
5 infoÜniversitedeki Kız Öğrencilerin Özgüven Düzeyleri ve Etkileyen FaktörlerBAKIR NAZİFE,DANIŞ GAMZESosyal Bilimler Araştırma Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Academic Resource Index, Scientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD
6 infoPrenatal dönemde sağlık uygulamaları ve cinsel yaşam kalitesinin belirlenmesiBAKIR NAZİFE,IRMAK VURAL PINAR,DEMİR CUMAPERİNATOLOJİ DERGİSİ2020Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCOhost, EBSCO, DOAJ, Google Scholar,TÜB‹TAK ULAKBİM TR Dizin Tıp Veri Tabanı
7 infoHemşirelerin Hasta Merkezli Bakım Yetkinliği ve BütüncülHemşirelik YeterliliğiBAKIR NAZİFE,DEMİR CUMACumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Academic Resource Index Research Bib, Google scholar,Asos İndeks
8 infoGEBELERİN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ (OGTT) HAKKINDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE TUTUMLARIBAKIR NAZİFE,ŞENTÜRK SİBELEskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Sherpa ROMEO, Crossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, RootIndexing ve Google Scholar
9 infoÜniversite Öğrencilerinin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları ve Toplumsal Cinsiyet AlgılarınınBazı Değişkenler Açısından İncelenmesiBAKIR NAZİFE,IRMAK VURAL PINAR,demir cumaYaşam Becerileri Psikoloji Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, DOAJ
10ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİBAKIR NAZİFE,YANGIN HATİCEYAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ2019Uluslararası, Hakemli, Basılı, DOAJ, Erih Plus, Crossref, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Türk Medline, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve İdeal Online tarafından indekslenmektedir.
11Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin Premenstrual Şikâyetlere EtkisiÖLÇER ZEYNEP,BAKIR NAZİFE,ASLAN ERGÜLDüzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
12 infoYÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN ÖZ YETERLİLİK VE SOSYAL DESTEK ALGILARIÖLÇER ZEYNEP,BAKIR NAZİFE,OSKAY ÜMRANAnadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi2016Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
13 infoÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİBAKIR NAZİFE,KIZILKAYA BEJİ NEZİHEDÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ2015Ulusal, Hakemli, Elektronik, Türkiye Atıf Dizininde
14 infoMESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERIRMAK VURAL PINAR,BAKIR NAZİFEACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ2015Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Türkiye Atıf Dizini
15 infoMESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİIRMAK VURAL PINAR,BAKIR NAZİFE,OSKAY ÜMRANKADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, KASHED, 2015 2 (2):58-702015Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
16 infoYÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYİ VEETKİLEYEN FAKTÖRLERBAKIR NAZİFE,ÖLÇER ZEYNEP,OSKAY ÜMRANULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ2014Ulusal, Hakemli, Elektronik, CROSSREF