Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININİNCELENMESİBAKIR NAZİFE,IRMAK VURAL PINAR,DEMİR CUMA2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ17.06.2019Özet bildiri, Elektronik, Burdur
2Üniversite Öğrencilerinin Stres ve Bilinçli Farkındalık DüzeyleriTOKGÖZ SONER,BAKIR NAZİFE,AYDOĞAN ÖMERIII. International Multidisciplinary Congress of Eurasian-imcofe01.06.2017Özet bildiri, Elektronik, Barcelona
3Hemşirelik Mesleğinde İş Doyumu ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir AraştırmaÖZDAŞLI KÜRŞAT,BAKIR NAZİFE,TOKGÖZ SONERIII. IMCOFE International multidisciplinary congress of Eurasia30.04.2017Tam metin bildiri, Elektronik, Barcelona
4Hastanelerde İşyeri Şiddet ve Şiddet Algısına Yönelik Hemşireler Üzerinde Bir AraştırmaÖZDAŞLI KÜRŞAT,BAKIR NAZİFE,TOKGÖZ SONERIII. IMCOFE International multidisciplinary congress of Eurasia30.04.2017Tam metin bildiri, Elektronik, Barcelona
5GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİAYDIN AYŞE,BAKIR NAZİFEUluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi01.09.2015Tam metin bildiri, Basılı, ERZURUM
6HEMŞİRELİKTE EMPATİK BECERİBakır Nazife., Irmak Vural Pınar.7.TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi 13-15 Mayıs 2014 Etlik/ANKARAPoster, Basılı,
7ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE BAKIŞIIrmak Vural Pınar., Bakır Nazife.7 TSK Ulusal Hemşirelik kongresi. 13-15 Mayıs 2014 Etlik/ANKARAPoster, Basılı,
8HEMŞİRELİK VE MOBBİNGBakır Nazife., Akbulut Şahide., Dinçer Yeliz., Yılmaz Esencan Tuğba7.TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi . 13-15 mayıs 2014 Etlik/ANKARAPoster, Basılı,
9GEBELİKTE GÖRÜLEN KANSERLERE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMDinçer Yeliz ., Bakır Nazife ., Yılmaz Esencan Tuba., Akbulut Şahide1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi "sağlıklı gebelikten sağlıklı doğuma" Tepekule Kongre Merkezi, İzmir 21-22 Mart 2014Poster, Elektronik,
10ADOLESAN DÖNEMİ VE CİNSELLİKAkbulut Şahide., Bakır Nazife., Dinçer Yeliz., Yılmaz Esencan Tuba,1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Ögrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014 Eskişehir / TÜRKİYEPoster, Basılı,
11To prevent perineal trauma perineal massageÖZKAN ZEYNEP, BAKIR NAZİFE, FIŞKIN GAMZE2nd International Congress of Midwifery Antalya TURKEYPoster, Basılı,
12GEBELİKTE PSiKİYATRİK HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMIBAKIR Nazife, OSKAY Ümranİstanbul Üniversitesi 4.Kadın Doğum Günleri 27 ŞUBAT-01 MART 2014 / İSTANBUL 2014Poster, Elektronik, İSTANBUL
13B GEBELİKTE ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMIBAKIR Nazife, OSKAY Ümranİstanbul Üniversitesi 4.Kadın Doğum Günleri 27 ŞUBAT-01 MART 2014 / İSTANBUL 2014Poster, Basılı, İSTANBUL
14GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMIBAKIR NAZİFEİstanbul Üniversitesi 4.Kadın Doğum Günleri 27 ŞUBAT-01 MART 2014 / İSTANBUL 2014Poster, Elektronik, İstanbul
15DOĞUM TAKİBİNDE ELEKTRONİK FETAL MONİTORİZASYON KULLANIMIYılmaz Esencan Tuba, Dinçer Yeliz, Bakır Nazife, Akbulut Şahide1. Uluslararası ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 24-26 Nisan 2014 Eskişehir /TÜRKİYESözlü Bildiri, Basılı+Elektronik,
16Exercise During PregnancyBAKIR NAZİFE, FIŞKIN GAMZE, YILMAZ ZEYNEP2nd International of Congress Midwifery, Antalya,TURKEYPoster, ,
17Preconceptional care and role of midwife nurseFIŞKIN GAMZE, ÖZKAN ZEYNEP, BAKIR NAZİFE2nd International Congress of Midwifery Antalya TURKEYPoster, Basılı,
18THE KNOWLEDGE LEVELS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ABOUT SEXUALLY TRANSMITTED DISEASESIRMAK PINAR, BAKIR NAZİFE, OSKAY ÜMRAN2nd International Congress of Midwifery Antalya TURKEYPoster, Basılı,
19HEMŞİRELERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİBakır Nazife, Irmak Pınar, Ergünşah AliyeHemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu DENİZLİPoster, Basılı,
20PREMENSTRUAL SYNDROME ON UNIVERSITY STUDENTSBAKIR Nazife, YANGIN Hatice BALCI17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility/Lisbon, PORTUGALPoster, Basılı,
21MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERBAKIR NAZİFE, IRMAK VURAL PINAR14.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Bodrum/MUĞLAPoster, ,
22Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yeme Farkındalığı Düzeyleri ve Etkileyen FaktörlerBAKIR NAZİFE,ÖZSOY HATİCEI. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam KongresiÖzet bildiri, Basılı,
23Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlk Yardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin DeğerlendirilmesiÖZSOY HATİCE,BAKIR NAZİFEI. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam KongresiÖzet bildiri, Basılı,