Dr. Öğr. Üyesi

Nazlıgül GÜLCAN

İletişim Bilgileri

nazligulgulcan(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler