Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1986
  • Birimi : Tefenni Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Lisans Bölüm : İşletme (2009)
  • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Y.Lisans Dal : İşletme Anabilim Dalı (2011)
  • Doktora : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  • Doktora Dal : İşletme Anabilim Dalı
  • (2019)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çelik, İ., Özdemir, A. ve Gülcan, N., Petrol Fiyat Dalgalanmalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye'de Alt Endeksler Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 67, s.157-168. (2015)
2- Gülcan, N., Yeşil Yönetim-Finansal Performans İlişkisi: BİST 50 Endeksi'nde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 56, s.460-472. (2017)
3- Gülcan, N., Bireysel Emeklilik Sistemi Farkındalığı: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 21, s.369-383. (2017)
4- Akkuş, H. T. ve Gülcan, N., Türkiye’de Farklı Kesimler İçin Oluşturulan Güven Endeksleri Arasındaki Uyum ve Etkileşimin İncelenmesi, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s.11-19. (2019)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gülcan, N., Joint Ventures In Terms Of Financial Reporting Standard For Large And Medium Sized Enterprises And Turkish Financial Reporting Standard: Standards’ Comparative Evaluation, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11-13 Mayıs 2018 Antalya, Özet Kitapçığı s.211. (2018)
2- Gülcan, N., Associates In Terms Of Financial Reporting Standard For Large And Medium Sized Enterprises And Turkish Accounting Standard: Standards’ Comparative Evaluation, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11-13 Mayıs 2018 Antalya, Özet Kitapçığı s.83. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Finansal Oranlar Yardımıyla İşletmelerin Finansal Başarısızlıklarının Tespit Edilmesi: İMKB'de Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şeref KALAYCI (2011)
Doktora Tezi
1- İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Finansal Performanslarına Etkisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin DALGAR (2019)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2017-2018) (Yıl:2018)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı (2015-2018) (Yıl:2018)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (2012-2015) (Yıl:2018)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 'Financial Performance in Firms' Logistics Working Committee of Hungarian Academy of Sciences Regional Committee in Szeged/Hungary (Konuşmacı) (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Finansal Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-*
Tefenni Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Finansal Tablolar Analizi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-*
Tefenni Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Girişimcilik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-*
Tefenni Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Şirketler Muhasebesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-*
Tefenni Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 213 72 05- 7217
Email nazligulgulcan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu 15600 Tefenni-BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.