Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Burdur ve Civarında Yetişen Sığır Etlerinde Bazı Antibiyotik KalıntılarıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
2Fumonisin B1 Uygulanan Farelerde Silymarin in Hücre Siklusu Markırları Apoptozis Sinyal Faktörleri Hücre Onarımı Fibrogenezis ve Anjiyogenezis Üzerine Etkilerinin Tespiti ve Apoptozis in In situ Demonstrasyonu TÜBİTAK PROJESİTamamlandı50 TÜRK LİRASIAraştırmacı