Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Ortaöğretim Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi (Isparta İli Örneği)HEKİM MESUT,TOKGÖZ MEHMETDünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi26.11.2017Özet bildiri, Elektronik,
2Comparison of The Level of Awareness towards The Sports Benefits in Mental Disabiled People According To The States of Having Special Education Course of The University StudentsHEKİM MESUT,TOKGÖZ MEHMETIII. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitim ve Spor Kongresi21.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
3Investigation of the Level of Awareness towards Sports Activities in Mental Disabled People of Physical Education and Sport School Students (A Case of Mehmet Akif Ersoy University)HEKİM MESUT,TOKGÖZ MEHMETIII. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitim ve Spor Kongresi21.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
4Erkek Tenisçilerde Bazı Motorik Özelliklerin Forehand, Backhand ve Servis Atış İsabet Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesiTOKGÖZ MEHMET,HEKİM MESUT,HEKİM HAKAN4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi23.04.2017Özet bildiri, Elektronik,
5Kadın Üniversite Tenis Sporcularında Bazı Motorik Özelliklerin Forehand, Backhand Ve Servis Atış İsabet Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesiTOKGÖZ MEHMET,HEKİM MESUT,HEKİM HAKAN4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi23.04.2017Özet bildiri, Elektronik,
612 Yaş Grubunda Bulunan Erkek Çocuklarında Denge Becerisinin Yaş Ve Beden Kitle İndeksi Değişkenlerine Göre DeğerlendirilmesiHEKİM MESUT,TOKGÖZ MEHMET,HEKİM HAKAN4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi23.04.2017Özet bildiri, Elektronik,
76-12 Yaş Grubunda Bulunan Kız Çocuklarında Yaş ve Beden Kitle İndeksi Değişkenlerine Göre Denge Becerilerinin İncelenmesiHEKİM MESUT,TOKGÖZ MEHMET,HEKİM HAKAN4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi23.04.2017Özet bildiri, Elektronik,
8Kadın Futsal Oyuncularında Yüklenme Sonrasında Sürat ve Dikey Sıçrama Performansında Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesiTOKGÖZ MEHMET,HEKİM MESUTIII. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi29.05.2016Özet bildiri, ,
99 10 Yaş Grubu Erkek Futbolcularda Esneklik ve Dikey Sıçrama Performansının Top Sürme ve Pas İsabet Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesiTOKGÖZ MEHMET,HEKİM MESUTIII. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi29.05.2016Özet bildiri, ,
10Cinsiyet ve Ekonomik Durum Değişkenlerine Göre Ortaöğretim Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin İncelenmesi Tarsus İlçesi ÖrneğiTOKGÖZ MEHMET,HEKİM MESUT,DEMİROĞLU BURHANIII. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi29.05.2016Özet bildiri, ,