Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1963
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Zootekni ve Hayvan Besleme
 • Anabilim Dalı : Zootekni
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Harput İlkokulu (1975)
 • Orta Okul : Devrim Ortaokulu (1978)
 • Lise : Atatürk Lisesi (1981)
 • Lisans : Fırat Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • (1986)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Zootekni
 • (1994-10-19 15:41:12)
 • Doçenlik : Fırat Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Veteriner Zootekni (2000-11-15 15:41:12)
 • Profesörlük : Akdeniz Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Veteriner Zootekni (2006-03-22 15:47:06)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Doğan, İ. ve Özçelik, M. Karekök ve Logaritma Dönüşümlerinin Süt Verimine Ait Kalıtım Derecesinin Tahmini Üzerindeki Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 2002; 12 (1): 33- 39. (2002)
2- Asan, H. ve Özçelik Metin, M. Sütçü Sığırlarda Refah Kalitesinin Değerlendirilmesi 1. İyi Besleme, İyi Barınak. MAE Vet Fak Derg., 2016; 1 (2): 54-63. (Derleme) (2016)
3- Asan, H. ve Özçelik Metin, M. Sütçü Sığırlarda Refah Kalitesinin Değerlendirilmesi 2. İyi Sağlık, Uygun Davranış. MAE Vet Fak Derg., 2016; 1 (2): 65-74. (Derleme) (2016)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Poyraz, Ö., Özçelik, M., Çep, S. ve Bahadıroğlu, M.E. Broyler Üretiminde Altlık Olarak Diyatomit Kullanma Olanakları. Vet. Hek. Dern. Derg.1991; 62 (1-2): 47-57. (1991)
2- Özçelik, M., Erişir, Z. ve Esen, A. Japon Bıldırcınlarında Yerleşim Sıklığının Canlı Ağırlık Artışı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi. Vet. Hek. Dern. Derg. 1999; 70 (1-2): 46-54. (1999)
3- Özçelik, M., Erişir, Z. ve Esen, A. Japon Bıldırcınlarında Yerleşim Sıklığının ve Yaşın Yumurta Özelliklerine Etkisi. Vet. Hek. Dern. Derg. 1999; 70 (1-2): 55-64. (1999)
4- Özçelik, M. ve Elmaz, Ö. Türkiye'de Hayvancılık. İnfovet, Hayvan Sağlığı Dergisi. 2006 Mart, Sayı: 27. (2006)
5- Özçelik Metin, M. Usta, Z. Türkiye’de Tavukçuluk Sektörünün Gelişimi, Güncel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Veteriner Tavukçuluk Derneği Dergisi, “Mektup Ankara”. Turkish Branch of the World Veterinary Poultry Association. 2018; 16 (1):6- 18. (Derleme) (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ulusan, H.O.K. ve Özçelik, M. Esmer Sığırlarda Süt Verimi ve Laktasyon Süresinin Kalıtım Dereceleri ile Aralarındaki Genetik ve Fenotipik Korelasyonları. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 1988; 35 (2-3): 260-268. (1988)
2- Arpacık, R., Aydoğan, M. ve Özçelik, M. Ile-De- France x Türk Merinosu F1 ve Ile- De- France x Akkaraman F1 Erkek Kuzularının Canlı Ağırlık Artışı ve Yem Tüketimlerinin Karşılaştırılması. Doğa- Tr. J. Vet. Anim. Sci. 1993; 17 (3): 187- 192. (1993)
3- Özçelik, M. ve Arpacık, R. İç Anadolu Şartlarında Yetiştirilen Holştayn İneklerde Değişik Mevsimlerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerine Etkisi. I. Süt Verimi Özellikleri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Derg. 1996; 36 (1): 1-20. (1996)
4- Özçelik, M. ve Arpacık, R. İç Anadolu Şartlarında Yetiştirilen Holştayn İneklerde Değişik Mevsimlerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerine Etkisi. II. Döl Verimi Özellikleri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Derg. 1996; 36 (2): 18-41. (1996)
5- Akıncı, Z., Poyraz, Ö. ve Özçelik, M. Bıldırcınlarda Kemik Uzunlukları ile Bazı Beden ve Karkas Ölçüleri Arası İlişkiler. Lalahan Hay. Arş. Ens. Derg. 1997; 37 (2): 76-83. (1997)
6- Akıncı, Z., Poyraz, Ö. ve Özçelik, M. Bıldırcınlarda Beden Ölçüleri ile Canlı Ağırlık, Karkas ve Parçalarının Ağırlıkları Arasındaki Korelasyonlar. Lalahan Hay. Merk. Arş. Ens. Derg. 1998; 38 (1): 49-55. (1998)
7- Poyraz, Ö., Akıncı, Z., Özçelik, M., Orman, M. ve Evogliyan, N. Bıldırcınlarda Kuluçka Süresinin Büyüme Özellikleri ve Sıcak Karkas Ağırlığına Etkileri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Derg. 1998; 38 (2): 67-83. (1998)
8- Özçelik, M., Poyraz, Ö. ve Akıncı, Z. Bıldırcınlarda Kesim ve Karkas Özelliklerine Cinsiyetin Etkisi. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg. 1998; 12 (2): 133-139. (1998)
9- Poyraz, Ö., Akıncı, Z., Özçelik, M. ve Orman, M. Beyaz Yeni Zelanda ve Kaliforniya Irkı Tavşanlarda Büyüme ve Bazı Morfolojik Özellikler. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg. 1999; 13 (2): 117-125. (1999)
10- Özçelik, M. Japon Bıldırcını Yumurtalarında Bazı Dış ve İç Kalite Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 2002; 49 (1): 67-72. (2002)
11- Esen, A. ve Özçelik, M. Bıldırcınlarda Anaçların Yaşı, Yumurta Ağırlığı ve Şekil İndeksinin Kuluçka Sonuçlarına Etkisi. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg. 2002; 16 (1): 19-25. (2002)
12- Ozbey, O. and Ozcelik, M. The Effect of High Environmental Temperature on Growth Performance of Japanese Quails with Different Body Weights. Int. J. Poultry Sci. 2004; 3 (7): 468- 470. (2004)
13- Yıldız, N., Aygen, S. ve Özçelik, M. Elazığ Koşullarında Yetiştirilen Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) İneklerde Süt, Döl Verimi ve Beden ÖlçülerirnI. Döl Verim Özellikleri ( Buzağılama Aralığı, Servis Periyodu, Gebelik Oranı, Gebelik Süresi, Buzağılama Oranı, Bir Gebelik İçin Tohumlama Sayısı, Kızgınlık( Östrus ) Süresi, Kısırlık Oranı ve Yavru Atma Oranı ). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2008; 22 (3): 169-174. (2008)
14- Yıldız, N., Aygen, S. ve Özçelik, M. Elazığ Koşullarında Yetiştirilen Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) İneklerde Süt, Döl Verimi ve Beden Ölçüleri rnII. Süt Verim Özellikleri, Beden Ölçüleri, Beden Ağırlığı, Buzağı Doğum Ağırlığı ve Yaşama Gücü. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2008; 22 (5):261-266. (2008)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özçelik, M. ve Doğan, İ. Holştayn Irkı İneklerde Süt ve Döl Verimi Özellikleri Arasındaki Genetik ve Fenotipik Korelasyonlar. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 1999; 23 (Ek sayı 2): 249-255. (1999)
2- Doğan, İ., Özçelik, M. ve Doğan, N. Tekrarlı Ölçüm Düzenlerinde Variyans Analizi Yöntemi ile Holştaynlarda Süt Veriminin Kalıtım Derecesinin Tahmini. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 1999; 23 (Ek sayı 2): 269-276. (1999)
3- Özçelik, M. ve Arpacık, R. Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyon Sayısının Süt ve Döl Verimine Etkisi. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 2000; 24: 39-44. (2000)
4- Ozcelik, M. and Ozbey, O. The Effect of the High Environmental Temperature on Some Blood Parameters and the Laying Performance of Japanese Quails with Different Body Weights. Arch. Tierz. 2004; 47 (1): 93- 98. (2004)
5- Elmaz, Ö., Cerit, H., Özçelik, M. and Ulas, S. Impact of Organic Agriculture on the Environment. Review Article. Fresenius Environmental Bulletin. 2004;13 (11a): 1072- 1078. (2004)
6- Ozmen, O., Kurşun, O. and Ozcelik, M. Bovine Tuberculosis İn Burdur, Southern Turkey: Epidemiological, Pathological and Economic Study. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2005; 9 (12): 1398- 1402. (2005)
7- Özçelik, M., Cerit, H., Ekmen, F. and Doğan, İ. Effect of the Hatching Month as an Environmental Factor on the Hatching Features of Bronze Turkeys. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 2006; 30: 243- 249. (2006)
8- Ozmen, O., Topsakal, S., Sahinduran, S. and Ozcelik, M. Effect of Insufficient Insulin Treatment in Streptozotocin- Induced Diabetes Mellitus. Pancreas. 2007; 34: 354- 358. (2007)
9- Sahinduran, S., Karakurum, M.C. and Ozcelik, M. Effects of Maternal Haemotherapy on Diarrhoea Incidence and Growth in Newborn Calves: a preliminary study. Revue Med. Vet. 2007; 158: 309-313. (2007)
10- Özçelik, M., Ekmen, F. and Elmaz, Ö. Effect of location of eggs in the incubator on hatchability of eggs from Bronze turkey breeders of different ages. South African Journal of Animal Science. 2009; 39 (3): 214-222. (2009)
11- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Çınar Kul, B., Akyüz, B., Elmaz, Ö., Özçelik Metin, M., Saatcı, M., Ertuğrul, O. Identification of β-Lactoglobulin Gene SacII Polymorphism in Honamli, Hair and Saanen Goat Breeds Reared in Burdur Vicinity. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2012; 18 (3): 385-388. (2012)
12- Elmaz, Ö., Sipahi, C., Saatci, M. and Özçelik Metin, M. Current trends in dairy cattle farming in the Mediterranean region of Turkey. Outlook on Agriculture. 2012;41(2): 133-138. (2012)
13- Elmaz, Ö., Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Akbaş, A.A., Saatcı, M., Çolak, M., Özçelik Metin, M. The current situation of small ruminant enterprises of Burdur province. Eurasian J Vet Sci. 2014; 30 (2): 95-101. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Elmaz, Ö., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Özçelik Metin M., Akbaş A.A. ve Saatcı, M.: Antalya ve Burdur Yöresinde Yetiştirilen Honamlı Keçisinin Tanıtılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ulusal Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran 2010. Sayfa 202-205.(Tam metin) (2010)
2- Korkmaz Ağaoğlu Ö., Elmaz Ö., Ozcelik Metin M., Akbaş A.A. ve Saatcı M. : Teke Yöresinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğine Genel Bakış. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ulusal Keçicilik Kongresi, 24-26 Haziran 2010. Sayfa 189-192. (Tam metin) (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erişir, M., Erişir, Z., Özçelik, M. ve Temizer Ozan, S. Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix Japonica) Arttırılan Yerleşim Sıklığının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği, II. Ulusal Kongresi. 19-22 Mayıs 1999, Eskişehir. (1999)
2- Elmaz, Ö., Sipahi, C., Özçelik Metin M. ve Saatcı, M.: Burdur İli Sığırcılık İşletmelerinin Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. 15-17 Temmuz 2010. Sayfa 2-3.(özet) (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Özçelik, M. Burdur İli Sığırcılığının Durumu, Sorunları ve AB Normlarında ve Organik Hayvancılık Doğrultusunda Çözüm Önerileri. 1. Burdur Sempozyumu. 16- 19 Kasım 2005, Burdur. (2005)
2- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Çınar Kul, B., Akyüz, B., Elmaz, Ö., Özçelik Metin M., Saatcı, M., Ertuğrul, O. Burdur İli ve Civarında Yetiştirilen Honamlı, Kıl ve Saanen Keçi Irklarında β-Lactoglobulin Geni SacII Polimorfizminin Belirlenmesi. 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. 29 Mayıs- 1 Haziran 2014, sayfa: BURDUR. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çağraş, İ., Özçelik, M., Uğur, F. ve Karabayır, A. Farklı İki Sürede Sütten Kesilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Özellikleri. Uluslararası Hayvancılık '99 Kongresi. 21-24 Eylül 1999, İzmir. (1999)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Elmaz Ö., Saatcı M., Özçelik Metin M., and Sipahi C. (2009): Determination of Condition Dairy Cattle Farming in Burdur Province of Turkey. VIII. Wellmann Oszkár Internatıonal Scıentıfıc Conference, “Agriculture and Countryside in Our Changing World.” University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hódmezıvásárhely in cooperation with University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat, Timisoara Faculty of Farm Management on 23th April, (2009) Hódmezivásárhely/ HUNGARY. (Dergi: Agrar-Es Vıdekfejlesztesı Szemle. 2009; 4(1): 29. (2009)
2- Elmaz Ö., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akbaş A.A., Çolak M., Saatcı M. ve Özcelik Metin, M.: The Current Status of Goat Lıvestock Enterprıses in Burdur Provınce of Turkey. XII. WELLMANN OSZKÁR INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezvásárhely / Hungary, 25th April 2013, Dergi: AGRAR-ES VIDEKFEJLESZTESI SZEMLE, 2013. Vol. 2.(1): 510. (2013)
3- Saatcı M., Elmaz Ö., Akbaş A., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Sarı M., Özçelik Metin M. rnSome Effects of Nationwide Small Ruminant Breeding Project Under the Breeder Conditions on Goat Flocks and Their Owner. Book of Abstracts. 15th Wellmann International Scientific Conference. ISBN978-963-306-530-3. Hódmezvásárhely / Hungary, S. 11-12, 3rd May 2017. (Sözlü sunu)rn (2017)
4- Elmaz O., Saatcı M., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akbaş A.A., Özçelik Metin M., Gezer rnG., Gökçay Y. Growth Performance and Survival Rates of Turkish Hair Goat up to Weaning Age. Book of Abstracts. 15th Wellmann International Scientific Conference. ISBN 978-963-306-530-3. Hódmezvásárhely / Hungary, S. 34-35, 3rd May 2017. (Sözlü sunu)rn (2017)
5- Elmaz O., Saatcı M., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akbaş A.A., Özçelik Metin M., Savun Ö.rnGrowth Performance of Honamlı Goat up to Weaning Age. Book of Abstracts. 15th Wellmann International Scientific Conference. ISBN 978-963-306-530-3. Hódmezvásárhely / Hungary, S. 36-37, 3rd May 2017. (Sözlü sunu)rn (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ozmen, O., Kursun, O., Ozcelik, M. Importance of Bovine Tuberculosis in Burdur in Southern Turkey: Epidemiological, Pathological and Economical Study. Proceedings of the 23rd Meeting of the European Society of Veterinary Pathology. 7/10 September 2005, Naples / ITALY. (2005)
Doktora Tezi
1- İç Anadolu Şartlarında Yetiştirilen Holştayn İneklerde Değişik Mevsimlerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerine Etkisi (1994)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Veteriner Klinik Dergisi, Yayın Danışma Kurulu Üyeliği (Süre : 2001 Yıl)
2- Veteriner Klinik Dergisi, Yayın Danışma Kurulu Üyeliği (Süre : 2000 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- The Estimation of Phenotypic and Genetic Parameters for Calf Birth Weight and Gestation Length of Brown Swiss Cow Reared at International Agricultural Research Institute of Bahri Dağdaş Institute. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 08.05.2003. (2003 Yıl)
2- Effect of Some Environmental Factors on Milk Yield Traits of Brown Swiss Herd Reared at International Agricultural Research Institute of Bahri Dağdaş. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 08. 05. 2003. (2003 Yıl)
3- The Growth and Survival Characteristics of the Lambs Produced by the Transfer of the In Vitro Produced (IVP) Embryos. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 28. 08. 2003. (2003 Yıl)
4- The Phenotypic Correlations Between Some Traits in Chinchilla Lanigera Produced in Turkey. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 11. 03. 2004. (2004 Yıl)
5- Estimates of Genetic Parameters for Racing Performances of Arabian Horses. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 16. 06. 2004. (2004 Yıl)
6- Effects of Dietary Fluoride Levels on Growth, Serum Indexes and Antioxidant Systems of Growing Pigs. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 29. 04. 2005. (2005 Yıl)
7- The Benefit-Cost Analysis of Early Weaned Piglets Fed Diets with Different ProteinrnSources. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 17.03.2006. (2006 Yıl)
8- The Effects of Dietary Protein Level on Performance and Carcass Characteristics of Broiler Reared Under High Environmental Temperature. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 17.03.2008. (2008 Yıl)
9- Stock Raising Education in Turkey from Village Institutes to Today. The Anthropologist (T-Anth), 27.10.2015 (2015 Yıl)
10- Effects of Milk Thistle Seed Supplementation to High-Calorie Basal Diets of Quails on Egg Production, Egg Quality Traits, Hatchability and Oxidative Stress Parameters. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 04.02.2016 (2016 Yıl)
11- “Büyük Ölçekli Süt Çiftliklerinde Sıgırların Saglık ve Kızgınlık Durumlarının Tesbitine Yönelik Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi”. 113R039 nolu Proje. TUBİTAK Dış Danışmanlık. 11.12.2013. (2013 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Constraints Perceived by Dairy Animals in Sikar District of Rajasthan. Iranian Journal ofrn Applied Animal Science (http://www.ijas.ir). (2012 Yıl)
2- Body Weight from Body Measurements in Kilakarsal Sheep of Tamil Nadu, India. Iranianrn Journal of Applied Animal Science (http://www.ijas.ir). (2012 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Damızlık Bronz Hindilerde Canlı Ağırlığın Kuluçka Sonuçlarına Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner), 2005 yıl 19 / 2 sayısı (2005 Yıl)
2- Portakal kabuğu Yağı ve Cinsiyet Oranının Yumurtacı Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Yumurta Verimi ve Yumurta Özellikleri Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner). 12.01.2015. (2015 Yıl)
3- Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner). 27.02.2015 (2015 Yıl)
4- Erzincan İli Arıcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner), 26.11.2015 (2015 Yıl)
Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2003 Yıl)
2- Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2004 Yıl)
3- Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2005 Yıl)
4- “Etlik piliçlerde kesim öncesi askıda bekletme süresinin korku, stres, bazı kan parametreleri, et kalitesi ve davranış üzerine etkileri”. Münferit araştırma projesi hakemliği. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 18.11.2011. (2011 Yıl)
5- “Holstein Irkı Sığırlarda Bazı Genetik Belirteçlerin Süt Verimi ve Büyüme Performası Üzerine Etkilerinin Araştırılması”. Çok Disiplinli Araştırma Projesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, 07.08.2013. (2013 Yıl)
6- “Samsun İli Süt Sığır İşletmelerinde Gübre Yönetim Uygulamaları ve Ekonomik Etkinliği”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP Birimi, Proje Önerisi değerlendirme, 08. 04. 2016 (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Rektör Yardımcılığı (Yıl:2008)
2- Rektör Yardımcılığı (Yıl:2009)
3- Rektör Yardımcılığı (Yıl:2010)
4- Rektör Yardımcılığı (Yıl:2011)
5- Dekanlık (Yıl:2007)
6- Dekanlık (Yıl:2011)
7- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 12.12.2006- 28.05.2007 (Yıl:2007)
8- Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü, 24.08.2006- 12.12.2006 (Yıl:2006)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (09. 01. 2003– 06.01.2009) (Yıl:2003)
2- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (09. 01. 2003– 06.01.2009) (Yıl:2004)
3- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (09. 01. 2003–06.01.2009) (Yıl:2005)
4- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (09. 01. 2003– 06.01.2009) (Yıl:2006)
5- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (09. 01. 2003–06.01.2009 ) (Yıl:2007)
6- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (09. 01. 2003–06.01.2009 ) (Yıl:2008)
7- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (19.10.2011- ) (Yıl:2011)
8- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (19.10.2011- ) (Yıl:2012)
9- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (19.10.2011- ) (Yıl:2013)
10- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (19.10.2011- ) (Yıl:2014)
11- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (19.10.2011- ) (Yıl:2015)
12- Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, (19.10.2011- ) (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanlığı, (09. 01. 2003– 06.01.2009; 19.10.2011- ) (Yıl:2003)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Veteriner Fakültesi Mezuniyet İntibak Komisyonu Üyeliği, 03. 09. 2004-2006. (Yıl:2004)
2- Veteriner Fakültesi Yemek Komisyonu Başkanlığı, 24. 09. 2004- 2006. (Yıl:2004)
3- Veteriner Fakültesi Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı, 01.01.2005- 28.05.2007 (Yıl:2005)
4- Veteriner Fakültesi Uzmanlık Grubu Üyeliği, 22.10.2004 - (Yıl:2004)
5- Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (Yıl:2008)
6- Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (Yıl:2009)
7- Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (Yıl:2010)
8- Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (Yıl:2011)
9- Fakülte Senatörü (Yıl:2004)
10- Fakülte Senatörü (Yıl:2005)
11- Fakülte Senatörü (Yıl:2006)
12- Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 03.12.2002- 06.01.2009, 19.10.2011- (Yıl:2002)
13- Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 03.12.2002- 05.08.2011 (Yıl:2002)
14- Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2006-2008 (Yıl:2006)
15- Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2008 (Yıl:2006)
16- Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2006-2009 (Yıl:2006)
17- Fen- Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2009 (Yıl:2006)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Özçelik, M. Batı Akdeniz Bölgesi ve Bu Bölge İçinde Yer Alan Burdur İli rn Hayvancılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve AB Normlarında ve Organik rn Hayvancılık Doğrultusunda Çözüm Önerileri. 12-16 Mayıs BAGEV 2004, Antalya (Konuşmacı)rn (Yıl:2004)
2- Konuşmacı. TRT –1 (BÖL) Radyosu Günaydın Programı, 2 Kasım 1993 (Yıl:1993)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- “Burdur Hayvancılığının Geleceği ve Üniversiteden Beklentiler Paneli”. 12.12.2007, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (Panel Başkanı) (Yıl:2007)
2- .“5.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi”. 29 Mayıs- 1 Haziran 2014. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur. (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı) (Yıl:2014)
3- “1 st International Conference of Living Theorists Howard Gardner (1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı HOWARD GARDNER”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,Sürekli Eğitim Merkezi. 23-24 Mayıs 2009, Burdur/Türkiye. (Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı) (Yıl:2009)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Esen, A. Bıldırcınlarda Anaçların Yaşının, Yumurta Ağırlığı ve Şekil İndeksinin Kuluçka Sonuçlarına Etkisi. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Enst. Elazığ-1998. (1998)
2- Çağraş, İ. Farklı İki Sürede Sütten Kesilen Saanen Oğlaklarında Büyüme Özellikleri. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Enst. Elazığ-1999. (1999)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Aygen, S. Elazığ Koşullarında Yetiştirilen Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) İneklerdern Süt, Döl Verimi ve Beden Ölçüleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Fıratrn Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Elazığ- 2002. (2002)
Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- Önder Akkaş. Mehmet Akif Ersoy Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Zootekni Doktora programı. (2010)
2- Hasan ASAN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Zootekni Doktora Programı (2012)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- “Köy- Koop Burdur Birliği Liderliğinde Birim Kooperatiflerde Daha Kaliteli Süt ve Daha Verimli Üretim Projesi.” Aktif İşgücü Programları Projesi (AIPP) Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı Kapsamında Yürütülen AB Destekli Proje, (22.12.2004-22.12.2005, Kursiyer Eğiticisi). (2005)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi. Proje No: 0038 NAP-08. 2008-2009, MAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. (2008)
2- Honamlı, Kıl ve Saanen Keçi Irklarında Kappa-kasein ve β- laktoglobulin Genotiplerinin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi. Proje No: 0106-NAP-10, 2010-2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. (2010)
3- Burdur İli Merkez İlçeye Bağlı Köy ve Beldelerdeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi. 0103-NAP-10. 2010-2012, MAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. (2010)
4- Antalya ili Honamlı Keçisi Halk Elinde Islah Projesi. 2011-2016, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM). (2011)
5- Antalya ili Kıl Keçisi Halk Elinde Islah Projesi. 2011-2016, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM). (2011)
6- Burdur ili Kıl Keçisi Halk Elinde Islah Projesi. 2011-2016, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM). (2011)
7- Burdur ili Honamlı Keçisi Halk Elinde Islah Projesi. 2011-2016, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM). (2011)
8- Muğla ili Kıl Keçisi Halk Elinde Islah Projesi. 2011-2016, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM). (2011)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- “Burdur Hayvancılığının Geleceği ve Üniversiteden Beklentiler Paneli”. 12.12.2007, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (Panel Başkanı) (2007)
2- .“5.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi”. 29 Mayıs- 1 Haziran 2014. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur. (Kongre Başkanı) (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Ulusal Sempozyumda Oturum Başkanlığı Yapmak. Burdur Belediye Salonu, Tarım- Çevre Oturumu.17 Kasım 2005. (2005)
2- “Uluslararası Katılımlı Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2014”. 9-11 Ekim 2014, Elazığ. (Bilim Kurulu Üyeliği) (2014)
3- VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. 1-4 Haziran 2016, Kapadokya, VII.Oturum. (Oturum Başkanlığı) (2016)
4- VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. 1-4 Haziran 2016, Kapadokya. (Bilim Kurulu Üyeliği) (2016)
5- II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 2008. (2008)
Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- “1 st International Conference of Living Theorists Howard Gardner (1. Uluslararasırn Yaşayan Kuramcılar Konferansı HOWARD GARDNER”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi. 23-24 Mayıs 2009, Burdur/Türkiye. (Konferans Başkanı) (2009)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2004)
2- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2006)
Ulusal jüri üyeliği
1- Araştırma Görevliliği Bilim Sınavı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi (23. 11. 2000). (2000)
2- Doktora Tez Savunması Sınavı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (26. 04. 2002). (2002)
3- Yardımcı Doçentlik ataması. Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu ( 20. 01. 2003). (2003)
4- Doktora Tezi Projesi İnceleme Uzmanlık Grubu Üyeliği. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (12.06.2003). (2003)
5- Yardımcı Doçentlik ataması Jüri Üyeliği. Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu (19. 01. 2004). (2004)
6- Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı Jüri Üyeliği. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü (24.05.2004). (2004)
7- Yardımcı Doçentlik ataması Jüri Üyeliği. Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi (31. 05. 2004). (2004)
8- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (20.12.2004). (2004)
9- Doktora Tezi Projesi İnceleme Uzmanlık Grubu Üyeliği. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (19.10.2005). (2005)
10- Münferit Çalışma İnceleme Uzmanlık Grubu Üyeliği. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (05.05.2006). (2006)
11- Doçentlik Kadrosuna Atama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi (19. 02. 2007). (2007)
12- Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atama. Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu ( 26. 12. 2008). (2008)
13- Doçentlik Kadrosuna Atama, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi (10. 03. 2009). (2009)
14- Profesörlük Kadrosuna Atama, Doç. Dr. Mustafa Saatçi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 24.02.2010 (2010)
15- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Emin Karakaş, 28.03.2011 (2011)
16- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Bilal Akyüz, 28.03.2011 (2011)
17- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Yılmaz Aral, 16.11.2011 (2011)
18- Doçentlik Kadrosuna Atama, Doç. Dr. Zeki ERİŞİR, Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, 25.10.2011 (2011)
19- Doçentlik Kadrosuna Atama, Doç. Dr. Bilal Akyüz, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 23.12.2011 (2011)
20- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Alper Yılmaz, 13.04.2012. (2012)
21- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Mikail Arslan, 13.04.2012. (2012)
22- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Serkan Erat, 13.04.2012. (2012)
23- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Ahmet Şekeroğlu, 14. 01. 2010. (2010)
24- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Ethem Akyol, 14. 01. 2010. (2010)
25- Doçentlik Sınavı Eser İnceleme, Dr. Muğdat Yertürk, 14. 01. 2010 (2010)
26- Profesörlük Kadrosuna Atama, Doç. Dr. Yalçın BOZKURT, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 08.07.2013 (2013)
27- Profesörlük Kadrosuna Atama, Doç. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 27.11.2013 (2013)
28- Aykut Asım AKBAŞ’ın Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Burdur, 2013. (2013)
29- Dr. Aykut Asım AKBAŞ’ın Yardımcı Doçentlik ataması Jüri üyeliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı. 29. 01. 2014. (2014)
30- Doçentlik Kadrosuna Atama, Doç. Dr. Özkan ELMAZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı. 04.02.2014. (2014)
31- Doçentlik Kadrosuna Atama, Doç. Dr. Mehmet ÇOLAK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı. 04.02.2014. (2014)
32- Yrd. Doç. Kadrosuna Atama, Dr. Mehmet Sarı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı. 19.06.2014. (2014)
33- Profesörlük Kadrosuna Atama, Doç. Dr. Fikret ESEN, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı. 27.11.2014. (2014)
34- Dr. Nihat YILDIZ, Yrd. Doçentlik Ataması Jüri Üyeliği. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 17.04.2015 (2015)
35- Dr. Aytaç AKÇAY, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Eser inceleme, 26.05.2015 (2015)
36- Dr. Bahattin ÇAK, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Eser inceleme, 26.05.2015 (2015)
37- Solmaz KARAARSLAN, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, 19.06.2015 (2015)
38- Dr. Hakan ÜSTÜNER, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Eser inceleme, 20.11. 2015 (2015)
39- Dr. Fazlı ALPAY, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Eser inceleme, 20.11. 2015 (2015)
40- Doç. Dr. Mehmet SARI, Doçentlik kadrosuna atanma Jüri Üyeliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 28.12.2015 (2015)
41- Dr. Hakan ÜSTÜNER, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Sözlü Sınav, 01.04. 2016 (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2071
Email mozcelik(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.