Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1966
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Yabancı Diller Eğitimi
 • Anabilim Dalı : İngilizce Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Fransızca
 • Lisans : Selçuk Üniv. Fen Edebiyat Fak.
 • Lisans Bölüm : Batı Dilleri ve Ed. Böl. İngiliz Dil ve Ede. A.B.D.
 • Y.Lisans : Selçuk Üniv.Sosyal Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : İngiliz Dili ve Edebiyatı (1998-09-09)
 • Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sos.Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Dilbilim
 • (2005-06-30)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Dilbilim (08 Ekim 2013)
ÖZGEÇMİŞ

Doğum: 1966Lisans: Selçuk Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı BölümüY. Lisans: Selçuk Üniversitesi SBEDoktora: ODTÜ, SBEUzmanlık alanı: Ruhdilbilim, çocuklarda dil gelişimi, genel dilbilimDoçentlik: Dilbilim (Ekim, 2013)
İLGİ ALANLARI

Çocuk dil ve zihin gelişimi, anadil edinimi, psikodilbilim, metin dilbilim, çocuklara yabancı dil öğretimi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özcan, M.(1998) İletişimde şemanın yeri (Schemata in communication) Dil Dergisi.74, 37-47. (1998)
2- Ozcan, M. (2007). 3- 9 Ve 13 Yaş Grubu Çocukların Anlatılarında Ortaya Çıkan Zaman Zarflarının Sıklık Ve İşlevleri: Gelişimsel Bir Bakış Açısı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 133-138. (2007)
3- Ozcan, Mehmet (2011). Girdinin tanımlanma ve anlama dönüşme süreci. MAKÜ, Eğitim Fakültesi dergisi. 21, 274-298. (2011)
4- Ozcan, Mehmet (2011). Yabancı dil öğretiminde öykü kullanımı. E-Journal of new world sciences academy. 6(3), 2133-2147. (2011)
5- Ozcan, M. (2013). Psychology in Testing: Constructional and Conceptual Discrepancy in Language Tests. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 193-210. http://www.gefad.gazi.edu.tr/arsiv/2013/33_2/193-210.pdf rn (2013)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özcan, M.(1998) Tarancı ve Browning'de ölüm ve gece diyalektiği. (The dialectic of death and night in Tarancı and Browning's poetry). Edebiyat ve Eleştiri. 38, 37-40. (1998)
2- Özcan, M. (1999).Tarih ve edebiyatın olayları yansıtış biçimi (The ways history and literature reflect historical events). Dergah, Cilt IX, Sayı 107, s.11, 2s (1999)
3- Özcan, M. (2001).On language testing. Muğla Anadolu Öğretmen Lisesi Dergisi. 1,1, 87-110. (2001)
4- Özcan, M. (1998).Coğrafya ve Edebiyat (Geography and literature) Dönence,4, 12-18. (1998)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ozcan, M. (2012) Novelist Calls Out Poemist: A Psycholinguistic and Contrastive Analysis of the Errors in Turkish EFL Learners’ Interlanguage. International journal of social and human sciences. 6, 559-570. (2012)
2- Ozcan, M. (2012). Retention and retrieval of unidirectional, paired-associate verbal input. English language teaching. 5(11). 29-37. doi:10.5539/elt.v5n11p29. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ozcan, M. (2007). Developmental Differences in the Use of Tense Aspect Modality in Narratives. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 32. 221-231. (2007)
2- Ozcan, Mehmet (2012). Developmental differences in the naming of contextually non-categorical objecs. Journal of psycholinguistic research. 41(1), 51-69. DOI 10.1007/s10936-011-9176-0 (2012)
3- Ozcan, M. (2012). Suprasegmentals in the definition of narrative and intonational patterns in Turkish oral narratives. Text & Talk. 32(6), 797-819. DOI: 10.1515/text-2012-0037. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özcan, M. (2005) Türkçede ve ile dE bağlaçlarının 3-9 yaş arası çocuklar ile 13 yaş grubu ve yetişkinler tarafından anlatılarda kullanımı. XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Şanlıurfa. 20-21 Mayıs, 2005. (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özcan, M. (2006). Anlatılarda Zaman Zarflarının İşlevlerine İlişkin Gelişimsel Farklar. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Maltepe Üniversitesi, 12-13 Mayıs 2006, İstanbul. (2006)
2- Özcan, M. (2007). Yabancı Dil öğrenimindeki aradil sürecinin ruhdilbilimsel incelemesi. Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi kitapçığı,22-23 Kasım 2007, Gazi Üniversitesi- Türkiye (2007)
3- Özcan, M. (2012) Anlatıların seslendirme unsurlarıyla bölümlenmesi. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - Isparta (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özcan, M. (2005) Developmental differences in the use of deixis by children from 3 to 9 plus 13-year-olds. Paper presented at Linguistics-O conference, Oxford University.OXFORD, ENGLAND September, 23-24, 2005. (2005)
2- Özcan, M. (2003) "Semantic indeterminacy in the words used by children" Proceedings of International OMEP World Council and Conference "Crossroads of cultures:Implications for Early Childhood Development and Education. 5-11 October 2003, Kuşadası / Turkey. (2003)
3- Ozcan, M. (2006). From Sentence to Discourse: How Do Children Construct Narrative Discourse' VI. Uluslararası, dil, yazın, deyişbilim sempozyumu. Süleyman Demirel Üniversitesi, 1-2 Haziran 2006, Isparta-TURKEY (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özcan, M. (2004). Age as a factor in naming process. Paper presented in Australian Linguistic Society Conference 2004, June, 15, 2004, SYDNEY-AUSTRALIA. (2004)
2- Özcan, M (2006) The emergence and function of Turkish Tense Aspect Modality Markers in the narratives produced by children from 3 to 9 plus 13. The 13th International Conference on Turkish Linguistics. August 16-20, Uppsala, SWEDEN. (2006)
3- Language-thought interplay: from idiosyncratic perceptual experience to the adoption of instructional thought (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Özcan, M. (2004). Is there a sense of time? Children's yesterdays and tomorrows. Paper presented in the School of Language and Media, Faculty of Education in The University of Newcastle, June, 19, 2004. Newcastle- Australia. (2004)
Yüksek Lisans Tezi
1- THE REFLECTION OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION ON FICTIONAL CHARACTERS IN THE ENGLISH LITERATURE:"OLIVER TVVIST" AND "SONS AND LOVERS" (1998)
Doktora Tezi
1- The emergence of temporal elements in narrative units produced by children from 3 to 9 plus 13 (2005)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Journal of Child Language Acquisition and Development (ISSN:2148-1997) (Süre : 2014 Yıl)
2- Journal of Second and Multiple Language Acquisition (ISSN: 2147-9747) (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 14. Sayı için hakemlik. (2007 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
2- Dekan Yardımcılığı (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Bilim Kurulu Üyeliği (Yıl:2007)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1- Bilimsel Araştırma Projesi: Developmental differences in the emergence and complexity of story units in the narratives produced by children from 3 to 13 according to Labov's story schemata. Proje Yürütücüsü ve araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özcan (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir) (2007)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Bilimsel Araştırma Projesi: Türkçe'de 3-9 yaş arası çocukların sözlü anlatıları ve iltifat sözeylemleminin bilgisayar ortamında çözümlenmesi (ODTÜ, BAP Birimi tarafından desteklenmiştir) (2003)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- 1-The analysis of the oral narratives of children from 3 to 9 in computer environment. Project Number: BAP -2003-05-03-01, Middle East Technical University. Supervisor: Associate Professor Dr. Şükriye Ruhi, METU. Researcher: Mehmet Özcan(Completed) (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Outline for Advance Reading and Writing I

27.07.2013
Okunma : 0 GÖSTER

The old man and the sea

26.02.2013
Okunma : 0 GÖSTER

Topics to be covered in make-up exams

24.01.2013
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248 213 4052
Email mozcan(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi egitim.mehmetakif.edu.tr/fle/mozcan/
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.