Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Gül (Rosa Damascena) Ekstraksyon Yan Ürünü Silajının Kuzularda Besi Performansı, Karkas Özellikleri,Bazı Kan Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı19,580 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2Gül (Rosa Damascena) Ekstraksyon Yan ÜrünüSilajının Kuzularda Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Bazı Kan Parametreleri ve Et KalitesiÜzerine EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı19,580 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Erkek kuzu rasyonlarına By-Pass yağ (Korunmuş yağ) ilavesinin besi performansı ile rumen ve kan parametreleri üzerine etkisi (0343-NAP-16)Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı19,800 TÜRK LİRASIAraştırmacı
4Sulak alanlarda yoğun gelişim gösteren kamış Phragmites australis ve hasırkamışlarının Typha spp alternatif kaba yem kaynağı olarak kullanılma olanaklarının araştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Süt İneği Rasyonlarına Katılan Aspir Tanesinin Carthamus tinctorius L Süt Verimi Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine EtkisiDİĞERTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIProje Koordinatörü
6Kavuzu Ayrılmış Arpanın Bıldırcın Besisinde Kullanılma Olanaklarının AraştırılmasıBAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIProje Koordinatörü
7Burdur Bölgesinde Üretilen Süt Sığırı Besi Sığırı ve Kuzu Buzağı Yemleri ile Silajların Aflatoksin Okratoksin T 2 Toksin Deoksinivalenol Zearelenon ve Fumonisin lerle Kirlenme Durumunun AraştırılmasıBAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
8Ayçiçek yağı yerine tavuk çevirme yağının yumurta tavuğu ve bıldırcın rasyonlarında kullanılma olanaklarının araştırılmasıBAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIProje Koordinatörü
9Pamuk Tohumu Küspesi İçeren Etlik Piliç Yemlerine Demir Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit İlavesinin Bazı Verim ve Kan Parametrelerine EtkisiBAPTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
10Bütün Pamuk Tohumunun Süt İneklerinde KullanımıDİĞERTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
11Süt üretiminde maliyet durum tespiti ve eğitim faaliyetiDİĞERTamamlandı34,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
12Kavuzu Ayrılmış Arpanın Bıldırcın Besisinde Kullanılma Olanaklarının AraştırılmasıBAPTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIYönetici
13Birim Kooperatiflerde Daha Kaliteli Süt ve Daha Verimli Süt ÜretimiAvrupa BirliğiTamamlandı300,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
14Ayçiçek yağı yerine tavuk çevirme yağının yumurta tavuğu ve bıldırcın rasyonlarında kullanılma olanaklarının araştırılmasıBAPTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIYönetici