Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Keçilerin Arayarak Bulduğu Bazı Bitki Türlerinin Besin Maddesi İçeriğinin BelirlenmesiBUĞDAYCI KADİR EMRE,SOMER SÜLEYMAN,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMAInternational Young Researchers Student Congress28.11.2019Özet bildiri, Basılı+Elektronik, BURDUR
2Rose Pulp Silage and Its Use in Lamb FeedingBUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,SEÇİLMİŞ CANBAY HALE,GÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition18.09.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, TURİN
3Erkek Kuzu Rasyonlarına By-Pass Yağ (Korunmuş Yağ) İlavesinin Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışı Üzerine EtkisiGÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMREikinci Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi01.11.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Antalya
4Effects of Black Cumin Meal (Nigella sativa) on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying HensBUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIRInternational Congress on Agriculture and Animal Science21.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
5Süt Sığırlarında Sıcaklık StresiGÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,ARITLUK DERYA MERVE1st International Health Science and Life Congress05.05.2018Özet bildiri, Basılı, Burdur
6Kanatlılarda Fermente Yem KullanımıARITLUK DERYA MERVE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA1st International Health Science and Life Congress02.05.2018Özet bildiri, Basılı, BURDUR
7KitosanSOYSAL ZÜBEYDE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN1st International Health Science And Life Congress02.05.2018Özet bildiri, Basılı, BURDUR
8KitosanSOYSAL ZÜBEYDE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN1st International Health Science and Life Congress02.05.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Burdur
9Kanatlılarda Fermente Yem KullanımıARITULUK DERYA MERVE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,GÜMÜŞ HIDIR,BUĞDAYCI KADİR EMRE,KARAKAŞ OĞUZ FATMA1ST International Health Science and Life Congress02.05.2018Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Burdur
10The Effect of Laying Period on Egg Quality Traits of Linda Geese Reared under Local Breeder ConditionsSARI MEHMET,BUĞDAYCI KADİR EMRE,AKBAŞ AYKUT ASIM,SAATCI MUSTAFA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN1. International Gap Agriculture and Livestock Congress25.04.2018Tam metin bildiri, Basılı,
11The Effects of Sumac and Turmeric as Feed Additives on The Performance, Egg Quality Traits and Blood Parameters of Laying HensGÜMÜŞ HIDIR,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMREEuropean Conference on Science, Art and Culture19.10.2017Özet bildiri, Elektronik, Prag
12Effect of pulp silage on sperm motility stored at 4°C in yearling rams.GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHAN68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science01.09.2017Özet bildiri, Basılı,
13Effect of rose pulp slage on sperm motility stored at 4C in yearling ramsGÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHANBook of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production28.08.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn
14Effect of rose pulp silage on sperm motility stored at 4 C in yearling ramsGÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYSAL ONGUN,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHANBook of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production28.08.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn
15Rose pulp silage could be improve on yearling ram semen spermatological parametersBUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHANBook of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production28.08.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn
16Rose pulp silage could be improve on yearling ram semen spermatological parametersBUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜNGÖR ŞÜKRÜ,İNANÇ MUHAMMED ENES,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,ATA AYHANBook of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Production28.08.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Tallinn
17The investigation of the nutritional value and feasibility of making silage from empty fruit bunches the one of waste of bananasOĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,TOPCAN ADEM,KIRSAN HASAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA3rd International Agriculture congress18.08.2017Özet bildiri, Basılı, Skopje
18The investigation of the nutritional value and feasibility of making silage from empty fruit bunches the one of waste of bananasOĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,TOPCAN ADEM,KİRSAN HASAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA3rd International Agriculture Congress14.08.2017Özet bildiri, Basılı, Tetova
19Hayvan Beslemenin Bazı Gıdaların Oksidasyonuna EtkisiBUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, Antalya/TÜRKİYE(1st International Animal Nutrition Congress, September 28th – October 1st 2016, Antalya/TURKEY)01.10.2016Tam metin bildiri, Basılı, ANTALYA
20The use of Cuttlefish Sephia officinalis bone in laying quail dietsBUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,UYGURALP İSA CAN,AKINCI İLKER YUSUF1st İnternational Animal Nutrition Congress (Poster)(Yayın No:2875903) ANTALYA, TURKEY01.10.2016Özet bildiri, Basılı, ANTALYA
21The effects of using margarine as a energy source in the laying hen diets on feed consumption feed conversion ratio egg production egg quality and some blood parametersOĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ARITULUK DERYA MERVE,AKTEMUR ASENAESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (Poster)(Yayın No:2875875)17.09.2016Tam metin bildiri, Basılı, BERLİN
22The effecs of ad libitum limestone grit consumption with whole or ground flaxseed containing rations on performance egg quality and some blood parameters in quailsKARAKAŞ OĞUZ FATMA,BUĞDAYCI KADİR EMRE,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,MERCAN CAFERESVCN 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (Poster)(Yayın No:2875857) BERLIN, GERMANY17.09.2016Tam metin bildiri, Basılı, BERLİN
23Buğdaycı Kadir Emre Gümüş Hıdır Oğuz Mustafa Numan Karakaş Oğuz Fatma Gülle İskender 2016 Effects of mediterranean mussel shell Mytilus galloproviencialis on egg production egg quality and some blood parameters in laying quailsBUĞDAYCI KADİR EMRE,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,KARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜLLE İSKENDER3rd International Vetistanbul Group Congress 2016 (Oral Presentation)( 2840750) SARAJEVO, BOSNİA AND HERZEGOVİNA20.05.2016Tam metin bildiri, Basılı,
24Effects of different level of expanded perlite on the performance egg quality traits of laying hensKARAKAŞ OĞUZ FATMA,GÜMÜŞ HIDIR,OĞUZ MUSTAFA NUMAN,BUĞDAYCI KADİR EMRE,ÖZTÜRK YASİN,DAĞLI Hüseyin,DAĞLI HÜSEYİNESVCN 2015Tam metin bildiri, , TOULOUSE
25Burdur İli nde Üretilen Yem ve Silajların Mikotoksinlerle Kirlenme Durumunun Araştırılması 3 Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi sayfa 140 141 Aydın 2010Şahindokuyucu F., Mor F., M.N. Oğuz, Karakaş Oğuz F,3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, sayfa 140-141, Aydın, 2010.Tam metin bildiri, ,
26Yumurtlayan bıldırcın rasyonlarına aspir tohumu katılmasının performans ile serum ve yumurta sarısının bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkisi V FHABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu 08 11 KASIM Side Antalya 2012Karakas Oguz F., Oguz M.N., Büyükoğlu T.V. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu" 08-11 KASIM, Side, Antalya, 2012.Tam metin bildiri, ,
27Burdur da süt üretiminde maliyet durum tespiti ve eğitim faaliyeti 2 Ahırların yapısı ve yemlerle ilgili veriler V FHABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu 08 11 KASIM Side Antalya 2012Oguz M.N., Karakas Oguz F., Sipahi C.V. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu" 08-11 KASIM, Side, Antalya, 2012Tam metin bildiri, ,
28Burdur da süt üretiminde maliyet durum tespiti ve eğitim faaliyeti 1 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ile ilişkili sonuçlar V FHABESAS Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu 08 11 KASIM Side Antalya 2012Karakas Oguz F., Oguz M.N., Sipahi C.V. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu" 08-11 KASIM, Side, Antalya, 2012.Tam metin bildiri, ,
29Pamuk tohumu küspesi içeren yemlere demir sülfat katılmasının broylerlerde besi performansı ve hematolojik parametreler üzerine etkisi 295 299 IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi Uludağ Bursa 2007Karakas Oguz F., M.N. Oguz, S. Hatipoglu, M.S. Gulay,IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007.Tam metin bildiri, ,
30Kavuzu ayrılmış arpanın bıldırcın besisinde kullanılma olanaklarının araştırılması 354 357 IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi Uludağ Bursa 2007Oguz MN, F Karakas Oguz, E. GoncüoğluIV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007.Tam metin bildiri, ,
31Aspir tohumu ve sığır süt yemi kullanılarak silolana mısır hasılının bazı silaj kalite özellikleri ve mikotoksin yönünden incelenmesi 6 Hayvan Besleme Kongresi Uluslararası katılımlı 29 Haziran 2 Temmuz sayfa 461 465 Samsun 2011Karakas Oguz F., M.N. Oguz, F. Şahindokuyucu6. Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), 29 Haziran-2 Temmuz, sayfa 461-465,Samsun, 2011.Tam metin bildiri, ,
32Ayçiçek yağı yerine tavuk çevirme yağı kullanımının yumurta tavuklarında yumurta verimi ve yem tüketimine etkisi VI Hayvan Besleme Kongresi Uluslararası katılımlı 29 Haziran 2 Temmuz sayfa 327 331 Samsun 2011Karakas Oguz F., M.N. OguzVI. Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), 29 Haziran-2 Temmuz, sayfa 327-331, Samsun, 2011.Tam metin bildiri, ,
33Burdur Yöresinde Süt İneği Beslenmesinde Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar ve Çözüm Yolları Panel kitabı Cumhuriyetimizin 80 Yılı etkinlikleri Yetiştirici yayınları serisi yayın no 002 2003Yıldız G., F. Karakaş Oğuz, M. N. Oğuz, A. AtaPanel kitabı. Cumhuriyetimizin 80. Yılı etkinlikleri. Yetiştirici yayınları serisi yayın no: 002., 2003.Tam metin bildiri, ,
34Süt İneği Rasyonlarına Katılan Aspir Tanesinin Süt Verimi Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi III Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 429 433 Adana 2005Oğuz M.N., F. Karakaş Oğuz, T. BüyükoğluIII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 429-433, Adana, 2005.Tam metin bildiri, ,
35Bütün Pamuk Tohumunun Süt İneklerinde Farklı Oranlarda Kullanımının Süt Verimi Süt Yağı ile Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri III Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 418 424 Adana 2005Karakaş Oğuz F., M.N. Oğuz, T. Büyükoğlu, Ş. Şahinduran,III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 418-424, Adana, 2005.Tam metin bildiri, ,
36The effects of iron sulphate supplementation to diets containing cottonseed meal on performance and haematological parameters of broilers 10th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition ESVCN 2006 October 5 P 89 Ecole National Veterinaire de Nantes France 2006Karakas Oguz F., Oguz M.N., Hatipoglu S., Gulay M.S.10th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN 2006) October 5. P: 89. Ecole National Veterinaire de Nantes, France. (2006).Özet bildiri, ,
37The possibilities using dehulled barley in broiler quail diets 10th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition ESVCN 2006 October 5 P 94 Ecole National Veterinaire de Nantes France 2006Oguz MN., Karakas Oguz F., Goncüoğlu E.10th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN 2006) October 5. P: 94. Ecole National Veterinaire de Nantes, France (2006).Özet bildiri, ,
38The effects of using L Carnitine and vitamin C electrolyt premix in laying quailrations ontaining saflower seed on peformance egg yolk cholesterol egg weight adnsome serum paremeters in summer seasonOĞUZ MUSTAFA NUMAN12th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN 2008).Tam metin bildiri, Elektronik,
39The Effects of Safflower Seed Carthamus tinctorius L Supplementation of Dairy Cow Diets on Milk Production Some Milk Rumen and Blood Parameters 8 th ESVCN Conference 157 Budapest Hungary 2004Oğuz M. N., F. Karakaş Oğuz, Büyükoğlu T.8 th ESVCN Conference, 157, Budapest, Hungary, (2004).Özet bildiri, ,
40Effects of Varying Levels of Whole Cottonseed on Blood Milk and Rumen Parameters of Dairy Cows 8 th ESVCN Conference 154 Budapest Hungary 2004Karakas Oguz F., M. N. Oguz, T. Büyükoğlu, Ş. Şahinduran,8 th ESVCN Conference, 154, Budapest, Hungary, 2004.Özet bildiri, ,
41The Effect of Safflower Seed on Fattening Performance and Some Blood Parameters of Broiler Chicks 8 th ESVCN Conference 236 Budapest Hungary 2004Karakas Oguz F., M. N. Oguz8 th ESVCN Conference, 236, Budapest, Hungary, (2004).Özet bildiri, ,
42Effects of using dietary black seed Nigella sativa L on egg production egg quailty and some blood serum parameters of quails Coturnix coturnix japonica 12th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition ESVCN 2008 September 25 27 p 71 Vienne Austria 2008Karakas Oguz F., Oguz M.N., Buyukoglu T.12th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN 2008). September 25-27. p: 71. Vienne, Austria. (2008)Tam metin bildiri, , Viyana
43Influence of safflower seed in laying quail diets on egg yolk and blood serum Proceedings of The Congress of the ESVCN 19 21 September 2013 Ghent BelgiumKarakas Oguz F., Oguz N., Buyukoglu T.The Congress of the ESVCN 19-21 September 2013Tam metin bildiri, ,
44Comparative effects of chicken oil on the performance and some biochemical parameters of serum and egg yolk of laying hens Proceedings of The Congress of the ESVCN 19 21 September 2013 Ghent BelgiumOguz N., Karakas Oguz F., Buyukoglu T.The Congress of the ESVCN 19-21 September 2013 Ghent, BelgiumTam metin bildiri, ,
45Rumen Degradability of Dehulled Cottonseed and Soybean Meal 9 th ESVCN Congress 86 Grugliasco Torino Italy 2005Oguz M. N., M. A. Karslı, Karakaş Oğuz F.9 th ESVCN Congress, 86, Grugliasco (Torino), Italy, 2005Özet bildiri, ,
46The effects of using chicken gril oil instead of the sunflower oil on performance blood parameters cholesterol and fatty acid composition of egg yolk in laying japanase quail Coturnix coturnix japonica XI Wellmann International Scientific Conference Sciences for rural areas Hodmezövasarhely Hungary 2012Karakas Oguz F., Oguz M.N., Buyukoglu T.XI Wellmann International Scientific Conference “Sciences for rural areas” Hodmezövasarhely. Hungary (2012).Tam metin bildiri, Basılı, HODMEZOVASHARHELY