Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Döl tutmayan repeat breeder ineklerde Presynch uygulamalarının moleküler etkilerinin araştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı150,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2Sütçü İneklerde Postpartum Uterus Enfeksiyonlarının Tedavisinde İntrauterine Ozon KullanımıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIYürütücü
3Sütçü İneklerde Mastitis Olgularının Sağaltımında Meme İçi Ozon Kullanımının EtkinliğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
4Köpeklerde Ovaryohisterektomi Öncesi Karprofen Tarantula Cubensis ve Sefovesin sodyum Uygulamalarının Postoperatif Ağrı Bulguları ve Komplikasyonları Üzerine EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIYürütücü
5Burdur Yöresinde İneklerde Neosporacaninum’xxun Seroprevalansı: Abortus ve İnfertilite Olguları ile İlişkisinin AraştırılmasıARAŞTIRMA PROJESİTamamlandı10 TÜRK LİRASIAraştırmacı
64 Yüksek verimli ineklerden OPU Ovum Pick Up ve post mortem follikül aspirasyonu yöntemleri ile elde edilen oositlerin ICSI Intracytoplasmic Spermatozoa Injection yöntemi ile döllenerek değerlendirilmesiDİĞERTamamlandı100,000 Araştırmacı
7Sütçü ineklerde kontrollu tohumlama amacı ile uygulanan PGF2 GnRH kombinasyonunun follikül dinamiğine etkisinin ultrasonografi ve bazı hormon düzeylerinin ölçümü ile araştırılmasıAvrupa BirliğiTamamlandı10,000 Araştırmacı
8Düvelerde Bovine Viral Diarrhea Virus BVDV Enfeksiyonunun Serolojik ve Virolojik Yönden Fertilite ile İlişkisinin AraştırılmasıAvrupa BirliğiTamamlandı10,000 Araştırmacı
9Uterus Enfeksiyonu Bulunan İneklerde Serum Progesteron Östrogen Hormon Değerleri ile Endometriumda Bulunan Progesteron ve Östrogen Hormon Reseptörlerinin DeğerlendirilmesiAvrupa BirliğiTamamlandı10,000 Yönetici