Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoThe Predictor Role of the Search for Meaning in Life in the Determination of High School Students’ Lifelong Learning TendenciesKILINÇ MUSTAFA,UZUN KIVANÇInternational Journal of Psychology and Educational Studies2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ERIC
2 infoMeaningful Living to Promote Complete Mental Health Among University Students in the Context of the COVID-19 PandemicARSLAN GÖKMEN,YILDIRIM MURAT,KARATAŞ ZEYNEP,KABASAKAL HATİCE ZEKAVET,KILINÇ MUSTAFAInternational Journal of Mental Health and Addiction2020Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, SSCI
3 infoExamination of Profiles and Educational Beliefs of Prospective Teachers Studying in Faculty of EducationAYDIN RAFET,KILINÇ MUSTAFA,BOZKURT CENNET SÜMEYRA,ALTINTAŞ SULTANJournal of Education and Human Development2020Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, CrossRef, CrossCheck, Cabell’xxs, Ulrich’xxs, Griffith Research Online, Google Scholar, Education.edu, Informatics, Universe Digital Library, Standard Periodical Directory,Gale, Open J-Gate, EBSCO, Journal Seek, DRJI, ProQuest, BASE, InfoBase Index, OCLC, IBSS, Academic Journal Databases, Scientific Index
4 infoÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Tutumları İle Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiAYDIN RAFET,KILINÇ MUSTAFA,IŞIK DAMLA,GEMİCİ BAHAR SUInternational Social Sciences Studies Journal2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESJI, CiteFactor, ResearchBible, Index Copernicus, SSRN, DRJI, SOBİAD
5 infoErgenlerin Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcıları Olarak Akran Zorbalığı ve Akran MağduriyetiKILINÇ MUSTAFA,UZUN KIVANÇAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
6 infoKariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırmaları için Önemli Bir Kavram: Hizmet YönelimiKILINÇ MUSTAFA,UZUN KIVANÇTürk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, DRJI, ASOS Index
7 infoErgenlerin Yaşam Doyumlarının Yordayıcıları Olarak Direkt ve Dolaylı Akran BaskısıKILINÇ MUSTAFA,UZUN KIVANÇOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
8 infoTürkiye’de Yaşam Boyu Öğrenme Temalı 1980-2020 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesiKILINÇ MUSTAFA,UZUN KIVANÇAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
9 infoErgenlerin Psikolojik Yardım İhtiyaçlarının İncelenmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
10 infoInadvertent Use of ANOVA in Educational Research: ANOVA is not A Surrogate for MANOVAAKBAY LOKMAN,AKBAY TUNCER,EROL OSMAN,KILINÇ MUSTAFAEğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
11 infoThe Usage Level of Time-Saving Measurement and Evaluation Techniques in Teacher Training ProgramsKILINÇ MUSTAFAInternational Education Studies2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
12Ortaokul Öğrencilerinin Erken Dönem Uyumsuz Şemaları İle Duygu Düzenleme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiKILINÇ MUSTAFA,Önder AyşenurUluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
13ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE RİSKLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSELThe Journal of International Educational Sciences-İNES2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, citefactor
14Use of Full Hierarchy Consistency Index to Assess Response ConsistencyAKBAY LOKMAN,KILINÇ MUSTAFAInternational Journal ofAssessment Tools in Education2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
15 infoAnalysis of the Perception Levels of Students and Academicians Regarding Mobbing and Organizational Justice ActsYILMAZ GÜLSÜM,ACAR GÖKHAN,GÖZÜM PERİHAN,ÇİÇEK HÜSEYİN,MUSA MİHRİAY,KILINÇ MUSTAFA,ÇATAL ERHANThe Online Journal of Recreation and Sport2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Diğer Endeksler
16 infoTÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİNDE KONTENJAN KRİZİ: BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİKILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRATMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
17 infoThe Role of Self–Esteem and Passion in Determining Resilience in Athletes: An Application of Structural Equation ModellingBAYKÖSE NAZMİ,CİVAR YAVUZ SELMA,KESKİN PAKİZE,KILINÇ MUSTAFAInternational Journal of Sport, Exercise Training Sciences2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, Turkish Citation Index
18PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZ-YETERLİK VE ETKİLEŞİM KAYGISIKILINÇ MUSTAFAINES JOURNAL2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, sobiad, akademikdizin, citefactor, sintexs, turkeğitim indeksi, akademic keys
19AKRAN BASKISIYLA BAŞAÇIKMA KONUSUNDA HAZIRLANAN PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKRAN BASKISI DÜZEYLERİNE ETKİSİACAR HAKAN,KILINÇ MUSTAFAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Basılı, DOAJ, SOBIAD, DRJI
20An Investigation of the Opinions of Pre-service Midwives and Nurses Regarding Lifelong LearningÖRS MUKADDES,KILINÇ MUSTAFAUniversal Journal of Educational Research2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
21PISA 2012 de Matematik Okuryazarlığına ait farklı değişkenler arasındaki ilişki Bir hibrid model çalışmasıPEKTAŞ SAMİ,KILINÇ MUSTAFAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, DOAJ, SOBIAD, DRJI
22PISA 2012 Matematik Testlerinden İki Kitapçığın Gözlenen Puan Eşitleme Yöntemleri İle EşitlenmesiPEKTAŞ SAMİ,KILINÇ MUSTAFAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2016Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
23Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Power Point ile Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği ile İlgili GörüşleriULUCAN HAKKI,KARABULUT EBRU OLCAY,ADİLOĞULLARI İLHAN,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,KILINÇ MUSTAFAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2014Uluslararası, Hakemli, , TR DİZİN
24Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğrenimlerine Devam Eden Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesiULUCAN HAKKI,KILINÇ MUSTAFA,KAYA KAZIM,TÜRKÇAPAR ÜNALSelçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Elektronik, ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
25 infoTakım Sporu Yapanların Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesiKILINÇ MUSTAFA,ULUCAN HAKKI,KAYA KAZIM,TÜRKÇAPAR ÜNALAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
26Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algı ÖlçeğiKILINÇ MUSTAFAAhi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2011Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN