Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcıları Olarak Akran Zorbalığı ve Akran MağduriyetiKILINÇ MUSTAFA,UZUN KIVANÇ3rd International Health Science and Life Congress04.06.2020Özet bildiri, Elektronik, Burdur
2Ergenlerin Yaşam Doyumlarının Yordayıcıları Olarak Direkt ve Dolaylı Akran BaskısıKILINÇ MUSTAFA,UZUN KIVANÇ3rd International Health Science and Life Congress04.06.2020Özet bildiri, Elektronik, Burdur
3Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik görüşleriDELİVELİ KISMET,KILINÇ MUSTAFAUluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-X15.12.2019Özet bildiri, ,
4ERGENLERDE YILMAZLIĞI N DEĞERLENDİRİLMESİKILINÇ MUSTAFA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVSICHES01.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
5Çocuklarda Oyun Bağımlılığını DeğerlendirlmesiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAICHES01.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
6RİSK ATINDAKİ ÇOCUKLARLA OKUL TEMELLİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAİNES30.11.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
7KURUM BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARIN OKIL UYUMUNA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAINCES29.10.2019Özet bildiri, ,
8ERGENLERİN PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAİNCES29.10.2019Özet bildiri, Elektronik,
9ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MADDE KULLANIMINI ÖNLEMESAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA6. Multisipliner Kongresi Gaziantep11.07.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
10ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA2nd International Health Sciences and Life Congress06.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
11ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİNDE İSTİSMARCIYI TANIMLAMA SORUNUSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFASAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ06.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
12GENÇLERDE ALKOL KULLANMA İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi(Multicongress Gaziantep)26-27 Nisan 2019,İ01.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
13EBELİK VE HEMŞİRELİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİÖRS MUKADDES,KILINÇ MUSTAFA9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu25.12.2018Özet bildiri, Elektronik, ANTALYA
14Psikolojik Danışmanların Önleyici Psikolojik Danışmaya Odaklanmasını SağlamaSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAIV. INES-2018, International Academic Research Congress, 30 Ekim- 3 Kasım. Alanya/Antalya).03.11.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
15Üniversite Yaşamına Uyum Sürecini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2-3 Kasım 2018. Antalya.03.11.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
16ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur/TURKEY18.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
17Öğretmenler Öğretmenlik Mesleği Etik Ilkelerine Uygun Davranıyor Mu? Öğretmen Adaylarının Bakış AçısıKILINÇ MUSTAFA,SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,BIÇAK BAYRAMEJERCONGRESS 201815.10.2018Tam metin bildiri, Basılı,
18Çocuk Ve Ergen Suçluluğunda Risk Faktörlerinin İncelenmesi. ̇SAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAIII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 5-6 Ekim 2018, Kiev-Ukrayna.06.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
19Kompozisyon Puanlamada Puanlayıcılar Arası Güvenirlik Belirleme Yöntemlerinin KarşılaştırılmasıÖZTÜRK GÜBEŞ NEŞE,KILINÇ MUSTAFA,yıldız ercan,Aydın Osman,Aslan Gül,Özcan Şeyma6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology05.09.2018Özet bildiri, Elektronik, prizren
20Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonları ileyaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesiSIVACI SADIK YÜKSEL,KILINÇ MUSTAFA,ÇÖPLÜ FIRATÜniversite öğrencilerinin akademik motivasyonları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi01.06.2018Özet bildiri, Basılı, Alanya
21Okul psikolojik danışmanı olmak:günümüzde eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriKILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRATIII. INES Education and SocialScience Congress (ESS- 2018)01.06.2018Özet bildiri, Basılı, Alanya
22Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 2017 Yılında Yayınlanan Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik GörüşleriSIVACI SADIK YÜKSEL,KILINÇ MUSTAFA,ATEŞ HÜSEYİNII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi05.05.2018Özet bildiri, ,
23Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik GörüşleriKILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ATEŞ HÜSEYİNII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi05.05.2018Özet bildiri, ,
24Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme ve Müdahale Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının RolüSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFAII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Adana-Türkiye.05.05.2018Tam metin bildiri, Basılı,
25Türk Eğitim Sisteminin Bir Sorunsalı Olarak Eğitimde Fırsat Eşitliği: Bir Durum Değerlendirme ÇalışmasıKILINÇ MUSTAFA,AYDIN RAFETIII. Ines International Education and Social Science Congress28.04.2018Özet bildiri, Basılı,
26TÜRKİYE’ DE ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİNDE KONTENJAN KRİZİ: BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİKILINÇ MUSTAFA,SIVACI SADIK YÜKSEL,ÇÖPLÜ FIRAT5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2017)29.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
27Yetişkinlik Döneminde Travmatik Yaşantılarla Başa Çıkma ve Uyum SüreciSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA,ACAR HAKANUluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım, 2017. Antalya.25.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
28Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Karşılaştırma Düzeyi ve Otomatik Düşünceler ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiSAVİ ÇAKAR FİRDEVS,KILINÇ MUSTAFA,ACAR HAKANUluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım, 2017. Antalya.25.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
29ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA VE RUMİNASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİKILINÇ MUSTAFA,ACAR HAKANINTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS30.11.2017Özet bildiri, Elektronik,
30“Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Özyeterlik Algı Düzeyleri ve Etkili Faktörler”ÖRS MUKADDES,KILINÇ MUSTAFA8. International Educational Administrative Forum03.11.2017Özet bildiri, Basılı, ANKARA
31“An Investigation of the Opinions of Pre-Service Midwives and Nurses Regarding Lifelong Learning”.ÖRS MUKADDES,KILINÇ MUSTAFA3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 201724.10.2017Özet bildiri, Elektronik, PORTO
32ÖĞRENCİLERİN OKULDA YALNIZLIK VE ÖĞRETMENİN OLUMSUZ DAVRANIŞININ PISA 2015 FENOKURYAZARLIĞI, MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİPEKTAŞ SAMİ,KILINÇ MUSTAFAII. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS18.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
33Investigation of the Relationship Between the Lifelong Learning Tendencies and Perceptions of Self-Competency of Midwifery and Nursing StudentsÖRS MUKADDES,KILINÇ MUSTAFA3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 201724.09.2017Özet bildiri, Elektronik, PORTO
34Öğretmenlere Yönelik meslek motivasyonu ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıPEKTAŞ SAMİ,BOLAT YAVUZ,KILINÇ MUSTAFA26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, İCES-UEBK 201720.06.2017Özet bildiri, Elektronik,
35Takım ve Bireysel Spor Yapan Sporcuların Hedef Yönelimlerinin İncelenmesiYÜCE FİRDEVS,BAYKÖSE NAZMİ,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,KILINÇ MUSTAFA,ŞAHİN AHMET4th International Sport Scienseces Tourism and Recreation Congress of Students15.05.2017Özet bildiri, Basılı, BURDUR
36SPORCULARDA BENLİK SAYGISI VE TUTKUNLUĞUN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI YORDAMADAKİ ROLÜ:BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASIKESKİN PAKİZE,BAYKÖSE NAZMİ,KILINÇ MUSTAFA4TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES TOURISM AND RECREATION CONGRESS OF STUDENTS21.04.2017Özet bildiri, Elektronik,
37PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZ YETERLİK VE ETKİLEŞİM KAYGISIKILINÇ MUSTAFA1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi03.11.2016Özet bildiri, Elektronik,
38Ortaöğretim düzeyinde ders programlarının zümre öğretmenlerinin görüşlerinegöre değerlendirilmesi Antalya ili örneğiKÖSE ERDOĞAN,Hayyar Dilek,Motor Bekir,KILINÇ MUSTAFA4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi27.09.2016Özet bildiri, Elektronik,
39ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEKLENTİ ENDİŞESİ-KARAMSARLIK VE SEBAT ETMEDUYGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAKILINÇ MUSTAFA,ÖZTÜRK BETÜLEducation for Active Ageing and Active Citizenship09.09.2013Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, İSTANBUL
40SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMINAYÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ(BURDUR İLİ ÖRNEĞİ)KILINÇ MUSTAFA,YAYLA ONUR,TOZKOPARAN UĞUR4. İNES İNTERNATİONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESSÖzet bildiri, , ANTALYA
41An Analysis The Cost Of Teaching With Bloom And Gardner s Multi İntelligence TheoryBALOĞLU NURİ, KILINÇ MUSTAFAÇOMÜ & IPABO Hogesschool-2006Poster, ,